Oud & Out

Gisteravond was ik, samen met mijn goede vriend M.B., naar de documentaire Oud & Out, die in het kader van de Roze Filmdagen werd vertoond in het Ketelhuis op het Westergasterrein in Amsterdam.

Ervaringen
Oud & Out is een prachtige documentaire waarin Menne Vellinga 10 oudere homoseksuele mannen interviewt over allerlei aspecten van hun leven als homo. Het zijn zowel bekende als minder bekende mannen en zij vertellen soms verbazend openhartig en humoristisch over hun ervaringen.

Kerk en leger
Vrijwel onvermijdelijk kwamen ook contacten met katholieke en protestantse ambtsdragers aan de orde, maar hun ervaringen bleken zeker niet alleen negatief. Mooi was ook dat er een apart “hoofdstuk” was over het leger, eveneens een conservatief en hiërarchisch instituut, dat nu doorgaans ver van ons bed is, maar waar vroeger met de dienstplicht iedere jongen mee te maken kreeg.
Ook voor het leger gold dat sommige homomannen er totaal niet in pasten, maar anderen het juist prachtig vonden. Net zoals de katholieke kerk – onvergetelijk is hoe een van de mannen over de handgebaren van priesters vertelt!

Uitgaan
Ikzelf was speciaal geboeid door het hoofdstuk over uitgaan. Daarin kwamen onder meer het DOK en De Schakel ter sprake, waar ook mooie oude foto’s van vertoond werden. Ook kwam één van de oprichters van Coffeeshop Downtown in de Reguliersdwarsstraat aan het woord. Weer een mooi stukje erkenning voor de homohoreca, die veel te lang en veel te vaak miskend werd. Overigens was ik beide oprichters van Downtown, Fokke en Frits, al tegengekomen in de tram op weg naar de voorstelling.

Vertoningen
De documentaire is ook op DVD verkrijgbaar en de makers zeiden van plan te zijn hem ook op scholen te vertonen. Waarschijnlijk is dat idee mede ingegeven door de subsidie die daarvoor verkregen kan worden, want ik zie daar niet veel heil in: het leven van deze oude mannen staat daarvoor veel te ver van de belevingswereld van de moderne schooljeugd af. Veel beter zou de documentaire op televisie, bijvoorbeeld door de VPRO op Nederland 3, uitgezonden kunnen worden.

Applaus
Op het eind was er nog het welverdiende applaus voor de geinterviewde mannen en vermeldde documentairemaker Menne Vellinga nog even extra dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat Coffeeshop Downtown geopend werd!

Tot slot nog wat (minder leuk) nieuws uit de Amsterdamse homohoreca:

Gisteravond was het onverwacht ook de laatste avond dat Café ’t Leeuwtje in de Reguliersdwarsstraat nr. 105 geopend was. Na ruim 3 jaar ging deze zaak, die toch vrij populair was als homo-, bier- en VVD-café, failliet als gevolg van opgelopen schulden. Deze zouden mede het gevolg zijn van het café aan de Amstel nr. 202, dat de eigenaar van ’t Leeuwtje in april 2008 overnam en in januari 2009 onder borgstelling weer verkocht. Het cafeetje op de hoek van Amstel en Amstelstraat werd toen als Palma’s Hoekje korte tijd een geduchte concurrent voor ’t Leeuwtje, maar moest in november vorig jaar weer sluiten en heeft dus uiteindelijk ’t Leeuwtje met zich meegetrokken.

Eerder deze maand zou ook de nieuwe Havanna aan de Reguliersdwarsstraat nr. 17-19 al wegens faillissement van de eigenaar gesloten zijn. Dit is nauwelijks een verrassing, gezien het feit dat deze zaak nooit echt goed van de grond is gekomen. Erg jammer want het had, gezien de roemrijke geschiedenis, een mooi alternatief kunnen worden voor het bestaande aanbod.

En op 2 maart j.l. is het Mix Café aan de Amstel nr. 50 gesloten, maar dat is naar verluid vandaag al weer heropend onder de naam Chez René, als café voor “de lekkerste mannen en het beste bier”.

UPDATE:
Oud & Out is uiteindelijk tweede geworden bij de publieksprijs documentaires, eerste werd Edie & Thea over de relatie tussen twee vrouwen. Zie ook berichtje en beelden op www.mvs.nl

Onzalige hetze tegen hostieweigering

Het kan bijna niemand ontgaan zijn er de afgelopen twee zondagen opzichtige demonstraties van homo’s waren tegen wat al bijna spreekwoordelijk de Hostieweigering in de Katholieke Kerk is gaan heten.

Dieptepunt
Hoogte-, of beter dieptepunt was gistermorgen, toen een menigte homo’s en sympathisanten demonstratief de mis in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch kwamen bijwonen. De plebaan besloot toen helemaal geen heilige communie in de vorm van hosties uit te reiken, waarna de menigte joelend de kerk verliet.
Een dieptepunt omdat hier een klein incident tot een buitenproportioneel grote hetze is opgeblazen. Er wordt een beeld gecreëerd alsof homo’s in de Katholieke Kerk niet welkom zijn en zij niet aan de communie mogen deelnemen.

Onhandig
Dat is het beeld dat de homobeweging ons maar al te graag wil doen geloven. En helaas was bisschop Hurkmans van Den Bosch afgelopen vrijdag, na een gesprek met Henk Krol, ook nog zo dom en onhandig om tegenover het NOS-journaal te verklaren: “[homo’s] kunnen er echt helemaal bijhoren, alleen niet ter communie gaan” – wat gewoon niet waar is, maar waardoor nu wel heel Nederland meent te hebben gehoord dat de kerk homo’s inderdaad uitsluit…

 


Demonstranten in de Sint-Janskathedraal

 

Eigen verantwoordelijkheid
Zoals de bisschop het zei, klopte niet, want het is in de Katholieke Kerk juist algemeen gebruikelijk dat in principe geen enkele gelovige de communie wordt geweigerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van gelovigen om te bepalen of zij zich waardig genoeg achten om ter communie te gaan. In de praktijk wordt daarom nagenoeg overal ook aan gelovigen van wie bekend is dat zij homo zijn en/of samenwonen de communie gewoon uitgereikt.

Voordeelregel
Volgens de regels van de Kerk is het alleen niet geoorloofd om de communie te ontvangen als je zware zonden hebt begaan. Maar een priester kan en zal daar bij het uitreiken van de hostie niet over oordelen, tenzij er sprake is van provocatie of misbruik. Volgens het kerkelijke, canonieke recht geldt: “Bij iedere twijfel moet de voordeelregel worden toegepast, en de communie worden uitgereikt“.

Achteraf
Bij nader inzien was de hele rel dus eigenlijk nergens voor nodig. Henk Krol gaf dat ook zelf min of meer toe, nadat Antoine Bodar in een discussie bij BNN Today (vanaf 36:00) met zoveel woorden uitsprak dat het ter communie gaan ieders eigen verantwoordelijkheid is. De plebaan van Sint-Jan verwoordde dat vanochtend bij de EO-radio ook op deze genuanceerde manier. Had hij dat tijdens de mis op zondag zo gezegd, dan had er volgens Krol “over en weer veel meer begrip geweest“…

Prins Carnaval
De aanleiding voor de rel is dat in het Brabantse dorp Reusel de pastoor weigerde de hostie uit te reiken aan de lokale Prins Carnaval, omdat die samenwonend homoseksueel is. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat de pastoor in kwestie een tamelijk conservatieve buitenstaander is en hij al in een gesprek vooraf heeft aangegeven dat de Carnavalsprins niet de communie kon ontvangen.
Deze pastoor trad dus strenger op dan strikt genomen nodig was. Het was, hoe pijnlijk, jammer en vervelend ook, een lokaal, op zichzelf staand incident.

Protesten
De Prins Carnaval zelf legde zich erbij neer, maar homo-organisaties zoals COC Eindhoven en Embrace Pink, maar ook Henk Krol van de GayKrant, PvdA-voorzitster Lilianne Ploumen en COC-vicevoorzitster Vera Bergkamp begonnen een steeds grootschaliger protest, waar ze naar verluid ook nog wel even mee willen doorgaan. Niet het gedrag van de Katholieke Kerk, maar deze protesten zijn verbazend eenzijdig en ongenuanceerd, contraproductief, opportunistisch, hypocriet en ook gewoonweg maatschappelijk onverantwoord.

Verworvenheid
Om met dat laatste te beginnen: het was dé grote verworvenheid van de moderne tijd dat er in de samenleving plaats en ruimte is voor mensen en groepen die anders denken en geloven. Deze verworvenheid wordt nu echter met schrikbarend gemak overboord gezet. Iedereen die homo’s en hun daden niet van harte toejuicht kan een aangifte wegens discriminatie tegemoet zien en mag blij zijn als er geen media-rel van gemaakt wordt. Wat is er dan nog van onze vrijheid over als we kennelijk allemaal precies zo moeten denken als één bepaalde groep wil?!

Contraproductief
Dat zulke acties ook nog eens contraproductief werken hebben de homoleiders kennelijk niet door. Want het draagt allemaal wel bij aan het beeld van dat homo’s rupsjes-nooit-genoeg zijn, dat ze als verwende kinderen nooit genoeg hebben en dat zij gelovigen geen ruimte gunnen. Terwijl homo’s zelf wel alle ruimte en alle rechten willen hebben, voor bijvoorbeeld een Gay Pride, een homohuwelijk, homo-adoptie en wat dies meer zij. Geconfronteerd met zulke eisen is het vrijwel onvermijdelijk dat de kerkleiding zich verschanst en de officiele leer nog weer eens extra gaat benadrukken…

Opportunistisch
De protestacties zijn bovendien heel opportunistisch. Met haar zo in het oog springende rituelen en gezagsdragers is de Katholieke Kerk altijd een makkelijke zondebok. Over de strenge protestantse geloofsgemeenschappen hoor je homo-organisaties bijna nooit. Terwijl in de Katholieke Kerk deelname aan de communie nog ieders individuele verantwoordelijkheid is, bepaalt in protestantse gemeenten het lokale kerkbestuur, de kerkenraad, of gelovigen wel of niet aan het avondmaal mogen deelnemen.

Hypocriet
Voorts is de verontwaardiging van homo’s over de vermeende uitsluitingin de Katholieke Kerk nogal hypocriet, als we bedenken dat dehomogemeenschap ook niet bepaald de meest tolerante groep is. Onderhomo’s val je namelijk al snel buiten de boot als je niet jong enaantrekkelijk bent, of als je “verwijfd” of gelovig bent. Maar daar hoor of lees je nooit iets over. Aan de affaire waarbij vorig jaar Gay.nl, de “grootste en leukste” Nederlandse homosite, zonder pardon enkele trouwe leden buitensloot, wilde de GayKrant haar vingers liever niet branden.

Middeleeuws
De manier waarop nu weer een zeer negatief en generaliserend beeld van de Katholieke Kerk wordt gegeven, is hetzelfde als de manier waarop mensen als Geert Wilders tekeer gaan tegen de islam, allochtonen en buitenlanders. Op basis van slechts enkele zwarte schapen worden hele kuddes witte schapen compleet afgeschreven – dát is pas “middeleeuws”!

Links
– Omroep Brabant: Hoe carnaval in Reusel een roze staartje kreeg
– De Telegraaf: Homoprins blijft zonder communie
– Trouw: Pastoor besloot in de geest van de aartsengel te handelen
– Isidorusweb: Homoprotest tegen weigeren communie maakt weinig kans
– KatholiekNederland: “Veel gelovige homo’s door hype onnodig gekwetst”
– Observatrix: Publieke zondaars publiek veroordelen?
– Gaysite: SGP noemt homoprotest “crimineel”
– Nederlands Dagblad: Samenwonen van homo’s afgewezen

UPDATE 3-3-2010:
Inmiddels heeft het bisdom Den Bosch nadrukkelijk laten weten dat iedereen welkom is en dat de communie ook aan homo’s niet geweigerd wordt. Voor de protesterende homo-organisaties was dit gelukkig voldoende om niet verder te gaan met hun acties.

Mooie automaat

Bij toeval vond ik onlangs de onderstaande foto van een fraaie postzegelautomaat in Vaticaanstad, dat zoals wellicht bekend eigen postzegels uitgeeft.

Het zwart-blauw-roze van de informatietabel rechts onderaan komt ook nog eens precies overeen met de kleuren van deze weblog! 😀

Hymnus Europae

Zoals wellicht bekend heeft “Europa” niet alleen een vlag, maar ook een volkslied. Tot nu toe was dat echter alleen een melodie, namelijk een gedeelte van de negende symfonie van Ludwig von Beethoven, ook wel bekend als de “Ode an die Freude”.

Deze melodie werd al in 1926 als Europese hymne gekozen door de Paneuropa-Unie, vervolgens in 1972 door de Raad van Europa en in 1985 tenslotte ook door de Europese Unie als Europees volkslied aangenomen.

Op de melodie van het Europese volkslied is nu ook een Latijnse tekst geschreven door Peter Roland, hoofd van de Europese Academie in Wenen, die er ook een website aan gewijd heeft: www.hymnus-europae.at.

De voorgestelde tekst op de muziek klinkt als volgt:

Hymnus Latinus Europae

Est Europa nunc unita
et unita maneat;
una in diversitate
pacem mundi augeat.

Semper regant in Europa
fides et iustitia
et libertas populorum
in maiore patria.

Cives, floreat Europa,
opus magnum vocat vos.
Stellae signa sunt in caelo
aureae, quae iungant nos.

Een Nederlandse vertaling van deze Latijnse tekst is:

Europa is nu verenigd,
en moge het verenigd blijven,
moge haar eenheid in verscheidenheid
tot wereldvrede bijdragen

Moge in Europa altijd heersen
vertrouwen en gerechtigheid
en de vrijheid van haar volken
in een groter vaderland.

Burgers, moge Europa bloeien,
een grote taak roept u.
Mogen gouden sterren aan de hemel
de symbolen zijn die ons verbinden.

De nieuwe Latijnse tekst voor het Europese Volkslied is nog maar een voorstel, dus is nog niet officieel alszodanig vastgesteld.

Betreurenswaardig buitenproportioneel

Afgelopen maandagavond 25 januari vond rond 22.00 uur in Amsterdam een klein incident plaats dat onder het mom van anti-homo-geweld en met het oog op de komende gemeente- raadsverkiezingen buitenproportioneel is opgeblazen…

Beelden
Het incident vond plaats voor de homocadeauwinkel Gays & Gadgets en het “slachtoffer” had ook een tas van die zaak bij zich, maar is volgens de berichten zelf geen homo. Het gebeuren werd gefilmd door een bewakingscamera en de beelden ervan werden de volgende dag door ProGay-voorzitter en VVD-gemeente- raadskandidaat Frank van Dalen via internet verspreid:

 

 

Frank van Dalen
Frank van Dalen presenteerde dit voorval onder de kop: “Opnieuw man met anti-homo geweld ziekenhuis ingeslagen” en liet onder meer weten:

Dit afschuwelijke incident laat zien waarom camera’s zo belangrijk zijn. Hopelijk helpen de beelden de daders op te sporen.

Ze zeggen wel, ieder incident is er één teveel. Maar ik begin het echt zat te worden, dat mensen in Amsterdam voortdurend op hun hoede moeten zijn als ze uitgaan, hand in hand lopen of een tas bij zich dragen van Gays&Gadgets.

Wat mij betreft komt er een masterplan bestrijding homovijandigheid op straat. Dat betekent meer camera’s, daders gebieds- en straatverboden opleggen en zwaarder, veel zwaarder straffen dan nu gebeurt.

Verspreid
Vervolgens verspreidde hij dit nieuws via twitter: “Opnieuw man met anti-homo geweld ziekenhuis ingeslagen. VVD-kandidaat Frank van Dalen is het meer dan zat. Beelden -> http://bit.ly/8NOE76” en via AT5: “Hetero mishandeld bij ProGaykantoor“.

Het Parool
Op de website van het Parool verscheen een artikel onder de titel: “Man met tas homocadeauwinkel mishandeld“, waarbij vooral opvalt dat in het nieuwsbericht zelf een link staat naar de site van Gays & Gadgets…
Dat het Parool dit incident kennelijk ook wel erg belangrijk vond bleek gisteren, toen de halve voorpagina van het Amsterdam-katern eraan gewijd werd, inclusief 4 uiterst wazige camerbeelden:

Via het ANP kwam het bericht op talloze andere websites terecht en als klap op de vuurpijl besteedde zelfs RTL Boulevard er op 27 januari nog aandacht aan.

Buitenproportioneel
Natuurlijk was het zonder meer een vervelend voorval, maar het was niet iets waar je aan zou denken als de woorden “afschuwelijk incident” en “ziekenhuis ingeslagen” gebruikt worden. Het is meer propaganda dan berichtgeving, een klein incident wordt tot enorme proporties opgeblazen en het is wat mij betreft zeer betreurenswaardig:

…dat de media dit klakkeloos overnemen en dat lezers dit als kippen zonder kop nakakelen, om een keiharde aanpak schreeuwen en zelfs menen gezien te hebben dat de daders marokkanen waren… Slechts enkelen vonden de ophef nogal overdreven en zetten vraagtekens bij hoe de beelden worden uitgelegd.

Polarisatie
Negatieve dingen, zoals zulke incidenten, worden uitvergroot, de zondebokken zijn gauw gevonden, en dat terwijl de polarisatie in de samenleving toch al een te groot probleem is. Maar sommige mensen hebben daar kennelijk baat bij, denken er stemmen mee te winnen, zoals in dit geval de VVD en Frank van Dalen, die geen kans onbenut laat om met zulke thema’s in de media te komen.

Nog schrijnender zijn deze methodes als men bedenkt dat het dezelfde methodes zijn als waarmee vroeger, en elders op de wereld nog steeds, homo’s gestigmatiseerd, gediscrimineerd en vervolgd werden, resp. worden. Dat homo’s zich nu ook bedienen van mediamanipulatie en hetzes laat helaas alleen maar zien dat “wij” niets beter zijn dan “zij”….

Positief
Ik zou daarentegen zeggen: focus niet op het negatieve, maar op het positieve, ga bijvoorbeeld niet (zoals Kooistra, de VVD en Frank van Dalen willen) de Reguliersdwarsstraat volhangen met camera’s alsof het een obscuur straatje is waar permanent overlast plaatsvindt, maar laat zien dat we trots kunnen zijn op de grote diversiteit en de internationale aantrekkingskracht van deze straat!

Helaas ik heb al eerder gemerkt dat homo-organisaties in plaats van zulke positieve dingen, liever allerlei problemen onder de aandacht brengen, waarschijnlijk omdat voor het oplossen daarvan dan weer subsidie kan worden verkregen…

PS:
Nu we het toch over mediamanipulatie hebben: een andere kandidaat voor de VVD is Bram Heerink, goede vriend van Frank van Dalen en directeur-grootaandeelhouder van de GayGroup, die onder meer Gay.nl, de grootste homocommunitysite van Nederland, exploiteert.
Niet alleen lijkt de manier waarop die site met haar leden omgaat meer op de methode van een totalitaire dictatuur, dan van een democratische rechtsstaat, ook bleek Gay&Night, het officieuze magazine van Gay.nl, voor de VVD-kandidaten een uitgelezen plek om maar liefst twee advertenties over twee volle pagina’s te plaatsen:

Update 29 jan.:
Inmiddels heeft VVD-kandidaat Frank van Dalen zelfs (PvdA-)burgemeester Job Cohen zover gekregen dat deze aanstaande zondag tijdens een protestdemonstratie op het Koningsplein een extra groot exemplaar van een Gays&Gadgets-tas in ontvangst zal nemen.

Update 30 jan.:
Eén van de verdachten van het incident heeft zich inmiddels gemeld en voor de camera van AT5 verklaard: ‘Het was geen homo-geweld’. Lees ook hoe men er op GeenStijl over denkt: Heterorammer doet zijn verhaal.

Update 31 jan.:
Vanmiddag vond de aangekondigde protestdemonstratie op het Koningsplein plaats, waarbij tassen van Gays&Gadgets en andere homo-organisaties werden uitgedeeld. Omdat niet meer echt van een duidelijk anti-homo-incident gesproken kan worden ging het nu meer om een demonstratie tegen zinloos geweld in het algemeen. Zie de reportage op YouTube.
Zittend VVD-raadslid Huub Verwij ziet het op zijn website gelukkig wel wat genuanceerder en in breder perspectief en signaleert dat teveel van dit soort eenzijdig paniekvoetbal het draagvlak voor anti-discriminatiebeleid weleens zou kunnen ondermijnen.

Update 24 april:
In de GayKrant van 17 april 2010 stond het bericht dat het bovenbeschreven incident volgens de politie géén homogerelateerd geweld was. De politiewoordvoerder liet weten: “Op de beveiligingsbeelden die vrijgegeven zijn zie je dat er al wat voorgevallen was. Passanten spraken hem daar op aan en de desbetreffende man heeft zelf ook een schop uitgedeeld. Dat werd daarna wat over en weer schoppen, maar heeft verder niets met homogeweld te maken.

Hofhoudingen

Ik heb hier al een tijdje geen nieuwe log meer geplaatst. Reden daarvoor is met name dat ik de laatste tijd veel dingen voor de online-encyclopedie Wikipedia schrijf.

Het viel me op een gegeven moment op dat er nog zo goed als nix was over het fenomeen hofhouding in het algemeen en even weinig over de hofhoudingen in verschillende landen. Allereerst ben ik toen maar begonnen met een algemeen artikel:

Hofhouding

Vervolgens ging ik verder met artikelen over de hofhoudingen van specifieke vorstenhoven, want met name over het Nederlandse hof was niet alleen op Wikipedia, maar ook elders op internet niet bijster veel informatie te vinden:

Nederlandse hof
Belgische hof
Britse hof

En voor de volledigheid ben ik ook begonnen aan artikelen over de voormalige hofhoudingen van de paus en van de Franse koning, aangezien die tot de bekendste en de grootste behoorden en dus zeker niet mogen ontbreken:

Pauselijk hof
Franse hof

De artikelen over het Nederlandse en het Belgische hof zijn nu bijna klaar. Met de andere artikelen ben ik nog bezig…

PS:
Inmiddels heb ik tussendoor ook meteen maar even het volgende artikel geschreven:

Japanse hof

 

Sneeuw!

Nederland is nu al een aantal weken in de ban van de sneeuw: voor het eerst sinds 1981 was er weer een witte kerst, lagen steden en dorpen onder een prachtige witte deken, maar was er tegelijk veel overlast voor het verkeer en voor mensen die toch al minder mobiel zijn.

Om in elk geval de pracht en het plezier van de sneeuw vast te houden, hier een paar foto’s die ik de afgelopen tijd maakte:

 

 

 

 

 

Meer fotows!

 

Een wereldvreemde kersttoespraak

Signaleerde ik in mijn vorige log al dat koningin Beatrix soms weinig zin lijkt te hebben om zich aan te passen, ook met haar kersttoespraak van dit jaar heeft ze de plank weer aardig misgeslagen…

Medemens
Met haar oproep om middels woorden en daden aandacht te besteden aan de naaste medemens is natuurlijk niets mis, dat is een al eeuwenoude boodschap die mensen niet vaak genoeg voorgehouden kan worden.

Virtuele contacten
Waar de koningin wel de fout in ging was toen ze deed voorkomen alsof virtuele contacten via “snelle korte boodschapjes” afbreuk zouden doen aan contact in het echte leven. Sterker nog: virtuele ontmoetingen zouden volgens haar afstanden juist vergroten.

Eenzijdig
Dat is natuurlijk een veel te eenzijdige voorstelling van zaken, want alle moderne communicatiemiddelen leiden net zo goed ook tot intensivering van “echte” contacten en bieden voor mensen die eenzaam, gehandicapt of een minderheid zijn juist nieuwe mogelijkheden om contacten aan te knopen.
Deze nogal eenzijdige insteek van Beatrix valt veel mensen erg tegen, sommigen voelen zich ronduit beledigd en zien het als (zoveelste) voorbeeld van dat ze buiten de moderne werkelijkheid staat.

Anoniem
De koningin leek haar bezwaren te willen onderbouwen met de stelling dat we via internet contacten aangaan zonder daarbij zelf “te voorschijn” te hoeven komen, dat we anoniem blijven. Inderdaad leidt dat tot vaak nogal ongecontroleerde uitingen van emoties, tot beledigingen en “spreken zonder respect”.

Media
Deze argumentatie wekt de indruk dat het haar vooral te doen is om kritiek via internet, iets wat past in haar algehele afkeer van pers en media. De reacties op vele websites zijn zeker niet erg fraai, niet zelden gewoon ziekelijk, maar zo reactionair als Beatrix erop reageert (liefst de vrije media verbieden), is natuurlijk ook niet de oplossing.

Kapitalisme
Temeer niet omdat de doorgeschoten individualisering en verruwing van de samenleving wel meer oorzaken heeft dan alleen de communicatietechnologie. Bijvoorbeeld het eveneens doorgeschoten kapitalisme, dat mensen steeds meer als vervangbare grondstoffen behandelt. Werkgevers hebben minstens zo’n grote maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid als de overheid – maar daar heb ik de koningin nog nooit over gehoord….

Protestants
Overigens lijkt de kersttoespraak van koningin Beatrix welhaast een protestantse kerkdienst: een zwaar religieus gezang vooraf, een samenvatting van het kerstevangelie, een moraliserende toepassing ervan op de huidige tijd en een wat vrolijker religieus gezang ter afsluiting. Nu heb ik zelf niets tegen de christelijke boodschap, maar een heel groot deel van Nederland zal zich er niet of nauwelijks meer door aangesproken, eerder door afgestoten voelen.

Gemoderniseerd
Het optreden van Beatrix in deze lijkt sprekend op dat van de Engelse koningin vóór het overlijden van prinses Diana in 1997: vanuit een ivoren toren, wereldvreemd en afstandelijk. Elizabeth II heeft haar presentatie inmiddels grondig gemoderniseerd en zo is bijvoorbeeld haar kersttoespraak tegenwoordig één van de modernste – waarin ze dit jaar o.a. zegt dat moderne communicatie-middelen de horizon van mensen kan vergroten:

Mediapresentatie
Voor de kersttoespraak en andere filmpjes heeft de Britse monarchie ook een eigen youtube-kanaal, net zoals bijvoorbeeld het Witte Huis en het Vaticaan. Wij mogen al blij zijn dat de toespraak op een gewone website te zien is (en niet te vergeten dat Beatrix ook als één van de laatste haar toespraak via de TV liet uitzenden). Dit nog even als voorbeeld van het feit dat het Nederlandse koningshuis, anders dan men graag doet voorkomen, nog ver achterloopt als het gaat om een publieksgericht optreden.

Links
– Zie ook: Beatrix, een kwetsende vorstin
– Discussie op www.trouw.nl
– Column op weblogs.nrc.nl

PS:
Was het toeval dat premier Balkenende op 31 december j.l. in Het Parool liet weten: “Als je ziet hoe op websites van kranten wordt gereageerd, op elk onderwerp: dat gaat snoei- en snoeihard. (…) Verharding en verruwing kunnen leiden tot versplintering van de samenleving”.

PPS:
In het boek “Aan het hof, de monarchie onder koningin Beatrix” van Remco Meijer uit 1999 wordt op pag. 248-249 gesignaleerd dat Beatrix ook toen al de neiging had om in haar kersttoespraken nogal onvoorzichtig te werk te gaan. Afgezien van de keren dat ze meende zeer nadrukkelijk haar zorgen om de wereld te moeten uiten, hekelde ze in 1995 ook nog eens de passiviteit van de meeste Nederlanders tijdens de oorlog – hetgeen door menigeen als nogal ongepast werd ervaren…

PPPS:
Sinds 18 maart 2010 heeft ook het Nederlandse Koninklijk Huis een eigen kanaal op Youtube: www.youtube.com/koninklijkhuis.

Koningin Beatrix letterlijk geciteerd

Enige weken geleden was er in Den Haag een kleine rel
omdat Tweede-Kamerlid Arend Jan Boekestijn na afloop van een ontmoeting met koningin Beatrix over dat gesprek met de media had gepraat. Dit werd hem zo zwaar aangerekend dat hij diezelfde avond nog terugtrad als kamerlid.

Afgelopen dinsdag 15 december werd de Prins Clausprijs uitgereikt aan de architect Simxc3xb3n Vxc3xa9lez uit Colombia, die vooral gebruik maakt van bamboe als duurzaam bouwmateriaal. Bij deze gelegenheid tekende Parool-verslaggeefster Jiska Fischer uit de mond van koning Beatrix op:

 

"Voordat u handtekeningen begint uit te delen, wil ik u even gedag zeggen. Ik kijk uit naar het project dat u in Nederland zult ontwikkelen. Of dat nou een brug is, of een nieuw metrostelsel."

 

Voor een goed begrip: de prijsuitreiking vond plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, de stad die zich gigantisch vergaloppeert heeft met de aanleg van de Noord/Zuid-metrolijn.

Ik weet natuurlijk niet met welke intonatie de koningin bovengenoemde zinnen uitsprak, maar het feit dat ze kennelijk niet kan nalaten dingen te zeggen die achteraf als nogal cynisch geinterpreteerd kunnen worden, geeft wel aan dat er inderdaad enige reden is om voor gesprekken met de koningin strikte geheim- houding te vereisen – namelijk om haar tegen zichzelf te beschermen…

PS:
Zie ook de (kritische) uitzending van Zembla van 20 december 2009: De slapeloze nachten van de kroonprins

City of London

Veel mensen zullen Londen wel kennen als een stad waarin heden en verleden dicht bij elkaar liggen. Zo staan er bijvoorbeeld naast prachtige oude bouwwerken ook de meest futuristische nieuwe gebouwen.

Verrassend
Wat echter maar weinig mensen weten (en wat bijv. ook niet op de Nederlandse Wikipedia over Londen staat), is dat de stad ook op een heel andere manier een opmerkelijke combinatie van oud en nieuw is – namelijk bestuurlijk.
Nagenoeg alle andere wereldsteden zijn bestuurlijk gezien één groot geheel, maar Londen bestaat daarentegen uit twee aparte gemeentes: de City of London en Greater London.

City of London is de gangbare aanduiding voor het oude centrum en het financiële hart van de stad, maar is tevens een eigen gemeente van nog geen 8000 inwoners.
Greater London is de gemeente die het hele stadsgebied buiten de City omvat, met ruim 7,5 miljoen inwoners en een oppervlak ongeveer zo groot als de provincie Utrecht:

Greater London met in het centrum de City of London

Vergelijkbaar
Beide gebieden hebben een eigen bestuur, een eigen burgemeester en een eigen politie-apparaat. De positie van de City of London ten opzichte van Greater London is daarmee goed te vergelijken met die van Vaticaanstad ten opzichte van Rome. Met Vaticaanstad heeft de City niet alleen het kleine oppervlak, maar vooral ook het instandhouden van oeroude tradities gemeen.

City of London

De City staat onder leiding van de Lord Mayor of the City of London. Dit is een zeer oud en eerbiedwaardig ambt, dat met bijna net zoveel tradities wordt omgeven als het Engelse koningschap. Zo maakt elke nieuwe Lord Mayor na zijn aanstelling, gekleed in een fraai ambtsgewaad, een rondrit door zijn stad(je) in een heuse “gouden” koets!

.

.

De Lord Mayor wordt niet door de inwoners gekozen, maar, nog exact zoals in de Middeleeuwen, door de zogeheten Liverymen. Dat zijn de voornaamste leden van de 108 Livery Companies, die voortkomen uit de vroegere gildes en die zich tegenwoordig vooral bezighouden met liefdadigheid en networking.

Het bestuur van de City of London heet de City of London Corporation en is gevestigd in de Guild Hall, een van de weinige nog bewaard gebleven middeleeuwse gebouwen van de stad. Dit bestuur bestaat uit 25 Aldermen en 100 Common Councilmen die door de inwoners en de ondernemingen(!) uit de City gekozen worden. De Aldermen en Common Councilmen zijn vergelijkbaar met de Schepenen en Vroedschap zoals die van de middeleeuwen tot 1795 ook hier ten lande bestonden.

De City of London heeft ook een eigen politie-apparaat, de City of London Police. Zowel qua grondgebied als qua personeelsleden is dit de kleinste politiemacht van Engeland. Deze politie is herkenbaar aan de rood-wit geblokte band van de petten, dit in tegenstelling tot de zwart-wit geblokte rand van de politie overal elders in Engeland.

Greater London

Greater London heeft een eigen bestuursapparaat en een eigen burgemeester, de Mayor of London. Dit ambt is pas in 2000 gecreëerd en heeft dus veel minder aanzien dan dat van de Lord Mayor van de City of London. Wel is de burgemeester van Greater London vaker in het nieuws geweest, vooral omdat nogal opzienbarende figuren werden gekozen, zoals in 2000 Ken Livingstone en Boris Johnson in 2004.

Het politie-apparaat van Greater London is de Metropolitan Police Service, die in de volksmond ook wel bekend staat als Scotland Yard. Dit is met zo’n 50.000 leden de grootste politiemacht van Engeland, maar is desondanks dus niet bevoegd om op te treden in het kleine stukje van de City!

Combinatie
De positie van de City als een stad binnen een stad mag misschien geforceerd of achterhaald lijken, het is echter ook een manier die de best of both worlds combineert, namelijk eeuwenoude tradities met modern grootschalig bestuur.
In andere grote steden zien we vaak dat oude tradities worden afgeschaft omdat ze een modern efficiënt bestuur in de weg staan. Gevolg is dan een anonieme bureaucratie of juist een kortzichtig populisme. In Londen hebben ze echter op een heel praktische manier oud en nieuw weten te combineren, waardoor hopelijk het ene een tegenwicht voor het andere vormt…