En god schiep…

…de MotoQ !

Hoe mooi dit nieuwe product ook is en hoezeer ik ook fan van Motorola ben, vraag ik me toch af of Motorola de ‘goddelijkheid’ van de MotoQ niet een beetje overdrijft… immers de techniek op het gebied van mobiele telefonie en handheld computers staat nog lang niet stil, dus ook deze MotoQ zal hoogstwaarschijnlijk niet hxc3xa9t ultieme apparaat zijn…

Blauw licht

Al heel lang valt het mij telkens weer op dat blauw licht, bijv. van neonre- clames, er zo vreemd, bijna onnatuurlijk uitziet.

Dat ligt niet aan een bepaalde lamp of kleurvariatie, want dat verschijnsel doet zich, naar mijn indruk althans, bij elk blauw licht voor.

Je zou kunnen denken dat het aan de golflengte ligt, want de golflengte van blauw licht is ongeveer de helft korter dan die van rood licht. Daarentegen is de frequentie van blauw licht weer een stuk hoger dan die van rood licht. Dat betekent dat blauw licht meer energie overbrengt dan rood licht… (zie hier- over bijv.: Straling)

Afgezien van deze natuurkundige aspecten van de verschillende kleuren licht, denk ik dat er nog een andere mogelijkheid is, namelijk een meer gevoels- matige: blauw licht is immers volledig kunstmatig. In de natuur komt blauw licht niet voor.
Andere kleuren licht associeren we heel gauw en vaak met natuurlijke licht- bronnen: geel licht met de zon, rood licht met vuur e.d. Zelfs groen licht is in dat opzicht nog “natuurlijker” dan blauw licht, omdat het een mix van blauw en geel is…

Wat het ook moge zijn, let maar eens op blauwe lichten en het zal je onge- twijfeld opvallen…

Lemniscaatklok

Een bijzonder originele recente uitvinding is de zgn. Lemniscaatklok, bedacht door Cees van den Bos uit Groningen.

Deze klok is niet meer, zoals gebruikelijk, cirkelvormig met 12 (of 24) cijfers, maar bestaat uit een lemniscaat of 8-vorm. Ook heeft deze klok geen wijzers, maar wordt de actuele tijd aangegeven door led-lampjes.

Door de bijzondere vorm geeft deze klok op plastische wijze de dag (de bovenste cirkel) en de nacht (de onderste cirkel) weer. De overgang tussen beide dagdelen is het centrale punt waarop het 18.00 resp. 6.00 uur is.

Persoonlijk vind ik alleen dat het originele nieuwe ontwerp niet goed tot zijn recht komt in de (ouderwetse) houten standaard… beter hadden metalen pootjes o.i.d. geweest…

Deze klok is (handgemaakt) voor 480,– euro te koop bij Deining Design.