Onzalige hetze tegen hostieweigering

Het kan bijna niemand ontgaan zijn er de afgelopen twee zondagen opzichtige demonstraties van homo’s waren tegen wat al bijna spreekwoordelijk de Hostieweigering in de Katholieke Kerk is gaan heten.

Dieptepunt
Hoogte-, of beter dieptepunt was gistermorgen, toen een menigte homo’s en sympathisanten demonstratief de mis in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch kwamen bijwonen. De plebaan besloot toen helemaal geen heilige communie in de vorm van hosties uit te reiken, waarna de menigte joelend de kerk verliet.
Een dieptepunt omdat hier een klein incident tot een buitenproportioneel grote hetze is opgeblazen. Er wordt een beeld gecreëerd alsof homo’s in de Katholieke Kerk niet welkom zijn en zij niet aan de communie mogen deelnemen.

Onhandig
Dat is het beeld dat de homobeweging ons maar al te graag wil doen geloven. En helaas was bisschop Hurkmans van Den Bosch afgelopen vrijdag, na een gesprek met Henk Krol, ook nog zo dom en onhandig om tegenover het NOS-journaal te verklaren: “[homo’s] kunnen er echt helemaal bijhoren, alleen niet ter communie gaan” – wat gewoon niet waar is, maar waardoor nu wel heel Nederland meent te hebben gehoord dat de kerk homo’s inderdaad uitsluit…

 


Demonstranten in de Sint-Janskathedraal

 

Eigen verantwoordelijkheid
Zoals de bisschop het zei, klopte niet, want het is in de Katholieke Kerk juist algemeen gebruikelijk dat in principe geen enkele gelovige de communie wordt geweigerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van gelovigen om te bepalen of zij zich waardig genoeg achten om ter communie te gaan. In de praktijk wordt daarom nagenoeg overal ook aan gelovigen van wie bekend is dat zij homo zijn en/of samenwonen de communie gewoon uitgereikt.

Voordeelregel
Volgens de regels van de Kerk is het alleen niet geoorloofd om de communie te ontvangen als je zware zonden hebt begaan. Maar een priester kan en zal daar bij het uitreiken van de hostie niet over oordelen, tenzij er sprake is van provocatie of misbruik. Volgens het kerkelijke, canonieke recht geldt: “Bij iedere twijfel moet de voordeelregel worden toegepast, en de communie worden uitgereikt“.

Achteraf
Bij nader inzien was de hele rel dus eigenlijk nergens voor nodig. Henk Krol gaf dat ook zelf min of meer toe, nadat Antoine Bodar in een discussie bij BNN Today (vanaf 36:00) met zoveel woorden uitsprak dat het ter communie gaan ieders eigen verantwoordelijkheid is. De plebaan van Sint-Jan verwoordde dat vanochtend bij de EO-radio ook op deze genuanceerde manier. Had hij dat tijdens de mis op zondag zo gezegd, dan had er volgens Krol “over en weer veel meer begrip geweest“…

Prins Carnaval
De aanleiding voor de rel is dat in het Brabantse dorp Reusel de pastoor weigerde de hostie uit te reiken aan de lokale Prins Carnaval, omdat die samenwonend homoseksueel is. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat de pastoor in kwestie een tamelijk conservatieve buitenstaander is en hij al in een gesprek vooraf heeft aangegeven dat de Carnavalsprins niet de communie kon ontvangen.
Deze pastoor trad dus strenger op dan strikt genomen nodig was. Het was, hoe pijnlijk, jammer en vervelend ook, een lokaal, op zichzelf staand incident.

Protesten
De Prins Carnaval zelf legde zich erbij neer, maar homo-organisaties zoals COC Eindhoven en Embrace Pink, maar ook Henk Krol van de GayKrant, PvdA-voorzitster Lilianne Ploumen en COC-vicevoorzitster Vera Bergkamp begonnen een steeds grootschaliger protest, waar ze naar verluid ook nog wel even mee willen doorgaan. Niet het gedrag van de Katholieke Kerk, maar deze protesten zijn verbazend eenzijdig en ongenuanceerd, contraproductief, opportunistisch, hypocriet en ook gewoonweg maatschappelijk onverantwoord.

Verworvenheid
Om met dat laatste te beginnen: het was dé grote verworvenheid van de moderne tijd dat er in de samenleving plaats en ruimte is voor mensen en groepen die anders denken en geloven. Deze verworvenheid wordt nu echter met schrikbarend gemak overboord gezet. Iedereen die homo’s en hun daden niet van harte toejuicht kan een aangifte wegens discriminatie tegemoet zien en mag blij zijn als er geen media-rel van gemaakt wordt. Wat is er dan nog van onze vrijheid over als we kennelijk allemaal precies zo moeten denken als één bepaalde groep wil?!

Contraproductief
Dat zulke acties ook nog eens contraproductief werken hebben de homoleiders kennelijk niet door. Want het draagt allemaal wel bij aan het beeld van dat homo’s rupsjes-nooit-genoeg zijn, dat ze als verwende kinderen nooit genoeg hebben en dat zij gelovigen geen ruimte gunnen. Terwijl homo’s zelf wel alle ruimte en alle rechten willen hebben, voor bijvoorbeeld een Gay Pride, een homohuwelijk, homo-adoptie en wat dies meer zij. Geconfronteerd met zulke eisen is het vrijwel onvermijdelijk dat de kerkleiding zich verschanst en de officiele leer nog weer eens extra gaat benadrukken…

Opportunistisch
De protestacties zijn bovendien heel opportunistisch. Met haar zo in het oog springende rituelen en gezagsdragers is de Katholieke Kerk altijd een makkelijke zondebok. Over de strenge protestantse geloofsgemeenschappen hoor je homo-organisaties bijna nooit. Terwijl in de Katholieke Kerk deelname aan de communie nog ieders individuele verantwoordelijkheid is, bepaalt in protestantse gemeenten het lokale kerkbestuur, de kerkenraad, of gelovigen wel of niet aan het avondmaal mogen deelnemen.

Hypocriet
Voorts is de verontwaardiging van homo’s over de vermeende uitsluitingin de Katholieke Kerk nogal hypocriet, als we bedenken dat dehomogemeenschap ook niet bepaald de meest tolerante groep is. Onderhomo’s val je namelijk al snel buiten de boot als je niet jong enaantrekkelijk bent, of als je “verwijfd” of gelovig bent. Maar daar hoor of lees je nooit iets over. Aan de affaire waarbij vorig jaar Gay.nl, de “grootste en leukste” Nederlandse homosite, zonder pardon enkele trouwe leden buitensloot, wilde de GayKrant haar vingers liever niet branden.

Middeleeuws
De manier waarop nu weer een zeer negatief en generaliserend beeld van de Katholieke Kerk wordt gegeven, is hetzelfde als de manier waarop mensen als Geert Wilders tekeer gaan tegen de islam, allochtonen en buitenlanders. Op basis van slechts enkele zwarte schapen worden hele kuddes witte schapen compleet afgeschreven – dát is pas “middeleeuws”!

Links
– Omroep Brabant: Hoe carnaval in Reusel een roze staartje kreeg
– De Telegraaf: Homoprins blijft zonder communie
– Trouw: Pastoor besloot in de geest van de aartsengel te handelen
– Isidorusweb: Homoprotest tegen weigeren communie maakt weinig kans
– KatholiekNederland: “Veel gelovige homo’s door hype onnodig gekwetst”
– Observatrix: Publieke zondaars publiek veroordelen?
– Gaysite: SGP noemt homoprotest “crimineel”
– Nederlands Dagblad: Samenwonen van homo’s afgewezen

UPDATE 3-3-2010:
Inmiddels heeft het bisdom Den Bosch nadrukkelijk laten weten dat iedereen welkom is en dat de communie ook aan homo’s niet geweigerd wordt. Voor de protesterende homo-organisaties was dit gelukkig voldoende om niet verder te gaan met hun acties.

Advertenties

Betreurenswaardig buitenproportioneel

Afgelopen maandagavond 25 januari vond rond 22.00 uur in Amsterdam een klein incident plaats dat onder het mom van anti-homo-geweld en met het oog op de komende gemeente- raadsverkiezingen buitenproportioneel is opgeblazen…

Beelden
Het incident vond plaats voor de homocadeauwinkel Gays & Gadgets en het “slachtoffer” had ook een tas van die zaak bij zich, maar is volgens de berichten zelf geen homo. Het gebeuren werd gefilmd door een bewakingscamera en de beelden ervan werden de volgende dag door ProGay-voorzitter en VVD-gemeente- raadskandidaat Frank van Dalen via internet verspreid:

 

 

Frank van Dalen
Frank van Dalen presenteerde dit voorval onder de kop: “Opnieuw man met anti-homo geweld ziekenhuis ingeslagen” en liet onder meer weten:

Dit afschuwelijke incident laat zien waarom camera’s zo belangrijk zijn. Hopelijk helpen de beelden de daders op te sporen.

Ze zeggen wel, ieder incident is er één teveel. Maar ik begin het echt zat te worden, dat mensen in Amsterdam voortdurend op hun hoede moeten zijn als ze uitgaan, hand in hand lopen of een tas bij zich dragen van Gays&Gadgets.

Wat mij betreft komt er een masterplan bestrijding homovijandigheid op straat. Dat betekent meer camera’s, daders gebieds- en straatverboden opleggen en zwaarder, veel zwaarder straffen dan nu gebeurt.

Verspreid
Vervolgens verspreidde hij dit nieuws via twitter: “Opnieuw man met anti-homo geweld ziekenhuis ingeslagen. VVD-kandidaat Frank van Dalen is het meer dan zat. Beelden -> http://bit.ly/8NOE76” en via AT5: “Hetero mishandeld bij ProGaykantoor“.

Het Parool
Op de website van het Parool verscheen een artikel onder de titel: “Man met tas homocadeauwinkel mishandeld“, waarbij vooral opvalt dat in het nieuwsbericht zelf een link staat naar de site van Gays & Gadgets…
Dat het Parool dit incident kennelijk ook wel erg belangrijk vond bleek gisteren, toen de halve voorpagina van het Amsterdam-katern eraan gewijd werd, inclusief 4 uiterst wazige camerbeelden:

Via het ANP kwam het bericht op talloze andere websites terecht en als klap op de vuurpijl besteedde zelfs RTL Boulevard er op 27 januari nog aandacht aan.

Buitenproportioneel
Natuurlijk was het zonder meer een vervelend voorval, maar het was niet iets waar je aan zou denken als de woorden “afschuwelijk incident” en “ziekenhuis ingeslagen” gebruikt worden. Het is meer propaganda dan berichtgeving, een klein incident wordt tot enorme proporties opgeblazen en het is wat mij betreft zeer betreurenswaardig:

…dat de media dit klakkeloos overnemen en dat lezers dit als kippen zonder kop nakakelen, om een keiharde aanpak schreeuwen en zelfs menen gezien te hebben dat de daders marokkanen waren… Slechts enkelen vonden de ophef nogal overdreven en zetten vraagtekens bij hoe de beelden worden uitgelegd.

Polarisatie
Negatieve dingen, zoals zulke incidenten, worden uitvergroot, de zondebokken zijn gauw gevonden, en dat terwijl de polarisatie in de samenleving toch al een te groot probleem is. Maar sommige mensen hebben daar kennelijk baat bij, denken er stemmen mee te winnen, zoals in dit geval de VVD en Frank van Dalen, die geen kans onbenut laat om met zulke thema’s in de media te komen.

Nog schrijnender zijn deze methodes als men bedenkt dat het dezelfde methodes zijn als waarmee vroeger, en elders op de wereld nog steeds, homo’s gestigmatiseerd, gediscrimineerd en vervolgd werden, resp. worden. Dat homo’s zich nu ook bedienen van mediamanipulatie en hetzes laat helaas alleen maar zien dat “wij” niets beter zijn dan “zij”….

Positief
Ik zou daarentegen zeggen: focus niet op het negatieve, maar op het positieve, ga bijvoorbeeld niet (zoals Kooistra, de VVD en Frank van Dalen willen) de Reguliersdwarsstraat volhangen met camera’s alsof het een obscuur straatje is waar permanent overlast plaatsvindt, maar laat zien dat we trots kunnen zijn op de grote diversiteit en de internationale aantrekkingskracht van deze straat!

Helaas ik heb al eerder gemerkt dat homo-organisaties in plaats van zulke positieve dingen, liever allerlei problemen onder de aandacht brengen, waarschijnlijk omdat voor het oplossen daarvan dan weer subsidie kan worden verkregen…

PS:
Nu we het toch over mediamanipulatie hebben: een andere kandidaat voor de VVD is Bram Heerink, goede vriend van Frank van Dalen en directeur-grootaandeelhouder van de GayGroup, die onder meer Gay.nl, de grootste homocommunitysite van Nederland, exploiteert.
Niet alleen lijkt de manier waarop die site met haar leden omgaat meer op de methode van een totalitaire dictatuur, dan van een democratische rechtsstaat, ook bleek Gay&Night, het officieuze magazine van Gay.nl, voor de VVD-kandidaten een uitgelezen plek om maar liefst twee advertenties over twee volle pagina’s te plaatsen:

Update 29 jan.:
Inmiddels heeft VVD-kandidaat Frank van Dalen zelfs (PvdA-)burgemeester Job Cohen zover gekregen dat deze aanstaande zondag tijdens een protestdemonstratie op het Koningsplein een extra groot exemplaar van een Gays&Gadgets-tas in ontvangst zal nemen.

Update 30 jan.:
Eén van de verdachten van het incident heeft zich inmiddels gemeld en voor de camera van AT5 verklaard: ‘Het was geen homo-geweld’. Lees ook hoe men er op GeenStijl over denkt: Heterorammer doet zijn verhaal.

Update 31 jan.:
Vanmiddag vond de aangekondigde protestdemonstratie op het Koningsplein plaats, waarbij tassen van Gays&Gadgets en andere homo-organisaties werden uitgedeeld. Omdat niet meer echt van een duidelijk anti-homo-incident gesproken kan worden ging het nu meer om een demonstratie tegen zinloos geweld in het algemeen. Zie de reportage op YouTube.
Zittend VVD-raadslid Huub Verwij ziet het op zijn website gelukkig wel wat genuanceerder en in breder perspectief en signaleert dat teveel van dit soort eenzijdig paniekvoetbal het draagvlak voor anti-discriminatiebeleid weleens zou kunnen ondermijnen.

Update 24 april:
In de GayKrant van 17 april 2010 stond het bericht dat het bovenbeschreven incident volgens de politie géén homogerelateerd geweld was. De politiewoordvoerder liet weten: “Op de beveiligingsbeelden die vrijgegeven zijn zie je dat er al wat voorgevallen was. Passanten spraken hem daar op aan en de desbetreffende man heeft zelf ook een schop uitgedeeld. Dat werd daarna wat over en weer schoppen, maar heeft verder niets met homogeweld te maken.

Gay Pride 2009

Afgelopen week heb ik diverse evenementen van de Amsterdamse Gay Pride 2009 bezocht. Het was weer een groot en gezellig feest, maar er waren ook een reeks kleinere teleurstellingen…

29 juli: Drag King Contest

Bij de Gay Pride werd dit jaar, onder de naam LesBian Pride, ook extra aandacht besteed aan vrouwen. Onder andere werd daarvoor al op woensdagavond in de Reguliersdwarsstraat de eerste Drag King Betty Contest georganiseerd.
Anders dan bij de bekende Drag Queenwedstrijden gingen hierbij vrouwen verkleed als mannen. De wedstrijd vond plaats op de straat voor coffeeshop Betty Too en trok een hoop bekijks. Het was een heel leuk initiatief, dat weer deed denken aan de creatieve dingen waarmee de Reguliers groot geworden is.
Helaas is het nu 2009 en moest het evenement al na 3 kwartier op last van de politie worden gestaakt – vergunning bleek niet in orde – ruimte voor enige soepelheid, nota bene in de Gay Pride week, bleek er niet te zijn….


Drag King Betty Contest in de Reguliersdwarsstraat
 
> Meer foto’s op www.reguliers.net

30 juli: Openingsfeest

Op donderdagavond vond op de Westermarkt de officiele opening van de Gay Pride plaats. Toen ik daar aankwam stonden er nog maar een handjevol mensen en tot overmaat van ramp begon het ook nog flink te waaien en te regenen.
De speeches werden dan ook een beetje uitgesteld en ingekort, maar dat mocht niet veel baten. Na afloop daarvan vertrokken veel mensen dan ook weer. Sprekers Boris Dittrich en Frank van Dalen betoogden, zoals verwacht, dat het nog steeds nodig is om te strijden voor tolerantie voor en acceptatie vam homo’s, zowel hier als elders in de wereld.
Nogal wrang vond ik het daarom om te zien hoe aan de rand van het plein een nogal in de war lijkende zwarte man met veel machtsvertoon door de politie werd ingerekend omdat hij met zijn fiets tegen zo’n gemotoriseerde buggy van een blanke patser zou zijn aangereden…


Het openingsfeest van Gay Pride 2009 op de Westermarkt

 

31 juli: Straatfeesten

Op vrijdagavond begonnen overal in de stad de grote straatfeesten. Ik was natuurlijk vooral benieuwd naar de Reguliersdwarsstraat, en daar begon het ook al goed met een enorme opblaasbare boom/tak/stronk voor het Robin Hood themafeest van de nieuwe Havanna.
Verderop bij de grote homozaken van eigenaar Sjoerd Kooistra bleken de versieringen echter heel wat minder groots dan voorgaande keren. Nu waren er alleen een brugpodium voor de DJ’s en ballonnen langs de zaken (+ een prachtige grote regenboogvlag aan het pand van de ARC), terwijl afgelopen Koninginnedag er nog grote versierde stellages met discolichten waren, optredens van gogo-dancers en een hele mooie lasershow. Maar ondanks de karige aankleding werd het straatfeest toch massaal en gezellig als altijd.


Regenboogvlag langs het pand van de ARC

 

1 augustus: Canal Parade

Hoogtepunt van de Gay Pride is natuurlijk de fameuze en roemruchte Canal Parade door de grachten. Hiervoor was dit jaar het recordaantal van 560.000 mensen naar Amsterdam gekomen! Ondanks de drukte kon ik toch nog een redelijk plekje langs de kant vinden en heb de hele stoet zo’n 80 boten kunnen zien.

 

Nog altijd vinden veel mensen (vooral ook veel homo’s zelf) deze parade een vreselijk aanstootgevende bedoening, maar wie het bekijkt, die zal merken dat het met het jaar braver wordt. En niet alleen dat, het homokarakter gaat er ook langzaam maar zeker af, nu steeds meer, op zich mooie en grote, boten van politieke partijen en grote commerciele bedrijven meevaren. Creatieve (of scandaleuze) boten vanuit de homogemeenschap zie je bijna niet meer.

Helaas ook niet te zien was een boot van de Kooistrazaken (April, Exit, Soho en ARC) uit de Reguliersdwarsstraat, die tot nu toe elk jaar meededen en vaak ook in de prijzen vielen. Kennelijk vond Kooistra de verbouwing van de April al duur genoeg geweest…
Als verrassing was er dan weer wel een grote boot van de nieuwe Havanna, helemaal versierd met het Robin Hood-thema. Hiervoor wonnen ze meteen de eerste prijs voor beste grote boot!


De boot van de Havanna

Ook dit jaar had de Canal Parade weer een thema meegekregen, te weten "Extraordinary", maar door de commercialisering was daar deze keer nog minder van terug te zien dan voorgaande jaren. Zo’n thema is misschien leuk als steekwoord voor speeches en persberichten, maar voor de aankleding van de parade kan het wat mij betreft geschrapt worden (ook hier geldt: meer is niet altijd ook beter).

Een andere "teleurstelling" bij de botenparade was dat zanger Gordon, verkleed als een roze sinterklaas, onwel geworden was en vlak voor waar ik stond moest overstappen in een speedbootje dat hem naar een ambulance bracht:


Gordon stapt onwel geworden van zijn boot af

 

2 augustus: Slotfeest

Alvorens ik tenslotte nog traditiegetrouw naar het Gay Pride Slotfeest ging, ben ik eerst nog even gaan kijken bij de Drag King wedstrijd, die woensdag afgebroken moest worden, maar die nu werd voortgezet in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Nu kon wel het hele programma worden afgewerkt en werd de eerste Drag King 2009 gekozen 😀
Na wat gegeten te hebben ben ik toen naar het slotfeest bij de Stopera gegaan. Daar was het weer als vanouds, zij het dat de optredens niet helemaal super goed uit de verf kwamen door gebrekkige licht- en geluidstechniek. Daardoor vond ook het afsluitende optreden van een weer opgeknapte Gordon nagenoeg in het duister plaats:


Optreden van Gordon op het slotfeest

Na afloop van dit slotfeest ben ik tenslotte met M. en P. nog naar Palma’s Hoekje gegaan, waar zich bij een gemixt gezelschap de nodige drag queens voegden zodat hier al gauw de typische sfeer van een Amsterdams homocafxc3xa9 heerste.

Tip:
Zie voor een goed overzicht van homonieuws ook: gay.blog.nl

Café April weer open!

Gisteravond vond de langverwachte heropening van Café April in de Reguliersdwarsstraat plaats – uiteraard was ook ik daar bij aanwezig, en bepaald niet als enige, want voor de gelegenheid was er een dubbel happy hour waarbij de drank volledig gratis was. Heel leuk, maar het barpersoneel bleek er nog niet echt handig in te zijn, zodat het wachten op de drank zowat langer duurde dan het opdrinken ervan.

Massaal
Onder de honderden nieuwsgierigen trof ik ook enkele bekenden en een paar vrienden aan, met wie ik de rest van de avond door zou brengen. De April en de Reguliersdwarsstraat stonden tot laat in de avond vol met mensen – zo druk is het er op een doordeweekse dag lang niet geweest!

 

Primeur
De meeste mensen waren natuurlijk vooral benieuwd naar het nieuwe interieur. Ikzelf had daar een aantal dagen eerder al een eerste glimp van opgevangen en had daarmee dan ook een primeur voor mijn regulierswebsite! Het leverde me in elk geval enkele honderden extra bezoekers op 😀

Verschillen
Hoewel vantevoren was gezegd dat de nieuwe April niet op de ARC mocht gaan lijken, bleek dat nu toch wel voor een deel het geval te zijn: modern, strak, en hoofdzakelijk zwart-wit.
Ook de nieuwe indeling week niet heel erg veel af van zoals die voorheen was. In plaats van de grote carousselbar is nu een vierkante eilandbar gekomen – dat de draaiende bar niet is teruggekeerd zullen velen jammer vinden. Wel leuk is dat verschillende elementen afwisselend in regenboogkleuren verlicht zijn. Ook de toiletruimte is mooi, vrij oosters, vormgegeven.

 

Tattoos
Meest opvallend kenmerk van de nieuwe April zijn de paars-roze lichtbakken aan het plafond met daarop tribalfiguren, vooral bekend van tattoos. Ook het nieuwe logo van de April vertoont een tribalachtig teken. Interieurarchitect Eric Kuster, bekend van o.a. de ARC, Club Roque en Jimmy Woo, verklaarde in Het Parool dat hij zich door deze tatoeagefiguren had laten inspireren omdat die “fashionable, gay, hetero en internationaal” (en sexy voeg ik daar even aan toe) zijn, net zoals de sfeer van de April zelf. Hoewel ikzelf niet bepaald een fan van tatoeages ben, vind ik het met deze verklaring toch wel een aardige vondst 🙂

Verder
Na flink gedronken te hebben bij de April namen Marius en ik eerst nog even een patatje bij de snackbar even verderop in de Reguliersdwarsstraat, vervolgens nog een kroketje bij de Febo in de Reguliersbreestraat, om ons daarna weer bij mijn naamgenoot te voegen, die reeds in Palma’s Hoekje zat. Daar dronken we nog wat – in een heel wat meer Amsterdamse sfeer dan in de Reguliers 😀

> Meer informatie en foto’s op www.reguliers.net!

Verrassingen in Amsterdam

Gisteravond ben ik naar Amsterdam geweest, voor wat een avondje vol verrassingen zou blijken 😀

Trein
Om te beginnen kreeg ik al op de heenweg een sms van mijn vriend Maarten dat hij toevallig ook in Amsterdam zou zijn, bij een wake voor de demonstranten in Iran. In de trein zelf liep ik even toevallig mijn collegaweblogger Philizz tegen het lijf. Met hem kwam o.a. mijn verbanning van gay.nl weer even ter sprake.

Wake
Aangekomen in Amsterdam ging ik eerst even langs de wake op het Beursplein. Er stonden zo’n honderd mensen met zwarte en groene ballons. Na even bijgepraat te hebben met Maarten, ging ik weer verder naar mijn afspraak met Marius in de Soho in de Reguliersdwarsstraat.

Soho
Marius was er nog niet, maar er bleek wel een oude bekende bij Soho op het terras te zitten, in gesprek met een onbekende man van in de veertig. Deze man bleek echter, om wat voor reden dan ook, met elk van ons te willen aanpappen, op een flirterige manier die mij helemaal niet aanstond. Ik liet wel vrij duidelijk blijken dat ik geen interesse had, maar het verbaasde me hoe hardnekkig hij toch volhield…

Feest?
Ik was mede naar de Soho gegaan om te zien of er iets ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan zou zijn. Op de dag zelf, 10 juni, was er niets, maar er werd gezegd dat er misschien deze avond wel een feestje zou zijn. Dat bleek helaas niet het geval, en de reden zou later ook wel duidelijk worden…

Havanna
Na de vervelende man eindelijk afgeschud te hebben, ging ik met Marius naar de nieuwe Havanna aan het begin van de Reguliersdwarsstraat. Deze zaak was eind april geopend in het pand van het vroeger zo befaamde danscafxc3xa9 Havana (1989-2002) en was eerst een gewone heterozaak. Nu bleek het echter sinds afgelopen donderdag "officieel" een homozaak geworden te zijn.
Als teken daarvan hing er een regenboogvlag uit – nadat de Kooistrazaken hun regenboogvlaggen vorige zomer weggehaald hadden, vond ik het prachtig weer zo’n vlag in de Reguliersdwarsstraat te zien!


De nieuwe Havanna met regenboogvlag

Gemengd
Maar de Havanna had nog een verrassing: om er meer een homozaak van te maken bleken diverse personeelsleden van de Soho hierheen te zijn overgestapt, tot en met de toiletjuffrouw aan toe!
De nieuwe Havanna heeft al een goede naam als cocktailbar en een behoorlijke aanloop. Het publiek lijkt nog in meerderheid hetero te zijn, maar is wel erg gevarieerd – precies zoals in de vroegere Havana en daarmee kan de omvorming naar een homozaak ook wel gezien worden als een mooie markering van het feit dat de oude Havana precies 20 jaar geleden werd geopend 😀


Mensen bij de nieuwe Havanna

Palma
Tenslotte zijn we nog even naar Palma’s Hoekje geweest, een cafeetje op de hoek van de Amstel en de Amstelstraat, dat gerund wordt door Palma, die in de Amsterdamse gayscene al bekend was uit het Mixcafxc3xa9 aan de Amstel en landelijk bekend werd als huishoudster in het realityprogramma De Gouden Kooi.
Palma’s Hoekje is de afgelopen tijd snel populair geworden met o.a. een bingo-avond (in navolging van de Zeedijk) en is daarmee een geduchte concurrent geworden voor homocafxc3xa9 ’t Leeuwtje in het oostelijk deel van de Reguliers- dwarsstraat.

PS:
Het bleek dat het homocafxc3xa9 naast Palma’s Hoekje, De Krokodil, nieuwe eigenaren heeft en sinds 28 april j.l. is omgedoopt tot Mon Ami. Omdat De Krokodil bekend stond als dxc3xa9 bar voor oudere homo’s is de naamsverandering wel begrijpelijk, maar toch jammer, want de naam De Krokodil werd al sinds 1957 gevoerd en daarmee was dit de langst onder dezelfde naam bestaande homozaak van Amsterdam.

Homo-Jubilea

Dit jaar zijn er een zeker zes homo(horeca)- gerelateerde jubilea te vieren. Vier daarvan vallen ook nog eens in de maand juni:

40 jaar Stonewall
Om te beginnen is het op 28 juni precies 40 jaar geleden dat in 1969 in New York de Stonewall-rellen plaatsvonden. Daarbij werd voor het eerst (door travestieten!) teruggevochten, toen de politie de homobar The Stonewall Inn wilde ontruimen.
Ter herdenking hiervan vond een jaar later de allereerste Gay Pride parade plaats, die in talloze landen navolging zou krijgen. In Nederland is deze herdenking bekend geworden onder de naam Roze Zaterdag, die elk jaar op de laatste zaterdag van juni plaatsvindt.
(Internationaal is op allerlei manieren aandacht besteed aan deze 40e verjaardag: Google had een subtiel regenboogbalkje, de Duitse TV-zender ARD zond een aantal dagen films met homothema uit en zelfs ontving president Obama enkele homo-activisten!)

40 jaar PANN
Eveneens 40 jaar geleden werd in Utrecht de stichting PANN opgericht. Aanvankelijk was dit een socixc3xabteit bedoeld voor homojongeren onder de 21, die toendertijd op grond van het beruchte artikel 248 bis van het Wetboek van Strafrecht niet bij de cafxc3xa9’s en de feesten van het COC werden toegelaten. Later werden maandelijkse feesten georganiseerd, die nog steeds een toenemend aantal homojongeren trekken.
Het jubileum wordt groots gevierd met een Giga-PANN-feest op 27 juni in Utrecht.

20 jaar iT
Op 7 september is het 20 jaar geleden dat Manfred Langer in de Amstelstraat in Amsterdam zijn wereldberoemd geworden discotheek iT opende. Ondanks dat op de decadente feesten zowel homo’s als hetero’s afkwamen, werd de iT in de jaren ’90 toch hxc3xa9t boegbeeld van Amsterdam als Gay Capital.
Voor de viering van dit jubileum was een Danceclub iT On Tour-feest gepland, maar dat is om organisatorische redenen niet doorgegaan. Maar wellicht dat er later dit jaar nog wat meer aandacht aan wordt besteed.

20 jaar Havana
Enkele maanden eerder, op 29 juni 1989, opende Frans Monsma in de Reguliersdwarsstraat danscafxc3xa9 Havana, dat in de jaren ’90 the place to be werd voor zowel homo’s als hetero’s. Men begon de avond vaak in de Havana, om dan verder te gaan in de iT of de RoXY, waarmee ook regelmatig grote feesten werden georganiseerd. De Havana werd gesloten in 2002.
Omdat aan dit jubileum geen enkele aandacht is besteed, heb ik in elk geval zelf maar een hyve voor de vroegere Havana opgericht.

10 jaar Soho
Eveneens in de Reguliersdwarsstraat werd 10 jaar geleden gay cafxc3xa9 Pub Soho geopend. Deze zaak van horecamagnaat Sjoerd Kooistra is ingericht volgens zijn favoriete Engels-Amerikaanse stijl.
Op de openingsdag zelf, 10 juni, was er in de Soho echter geen enkele aandacht voor dit jubileum, maar mogelijk wordt er komende vrijdagavond nog iets aan gedaan.

10 jaar RoXY
Wel heel veel aandacht is er voor het feit dat 10 jaar geleden, op 21 juni 1999, de Amsterdamse discotheek RoXY afbrandde. Dit gebeurde tijdens het uitvaartfeest van oprichter Peter Giele. Hierover is al het nodige in de media geweest en ook is er een fototentoonstelling georganiseerd en een monumentaal herdenkingsboek verschenen.
Afgelopen weekend was er op de jubileumdag zelf een spectaculair feest ("Brand in Mokum") in Paradiso, waarbij de oude dagen weer even helemaal herleefden. Daarnaast zijn er onder de naam "RoXY – A Hard Resurrection" ook feesten in Odeon die de herinnering aan de RoXY levend houden.

De opening van het RoXY-feest door DJ Dimitri

 

Opvallend
Wat opvalt is dat aan het jubileum van de RoXY zoveel meer aandacht wordt besteed, dan aan dat van de iT. Dit terwijl de iT toch minstens zo beroemd en berucht was, en een combinatie met de jubilea in de Reguliersdwarsstraat een mooie gelegenheid was om te laten zien waarmee Amsterdam homohoofdstad was en zou kunnen zijn. Dat zoiets helemaal niet louter nostalgie naar een verloren verleden hoeft te zijn, laat het RoXY-feest zien: dat was een dermate succes dat het voor herhaling vatbaar is.

Succesformule
Maar er is nog meer: het RoXY-feest had namelijk dezelfde succesformule als waarmee de Reguliersdwarsstraat in de jaren ’80 groot geworden is: gedreven en professionele organisatoren (in dit geval o.a. Joost van Bellen), kosten noch moeite gespaard, spectaculaire decoraties en optredens, zodanig extravagant dat het de grens van homo en hetero overstijgt – daarmee is Amsterdam Gay Capital geworden en dat is er dus soms nog wel, alleen niet meer als kenmerk van de gayscene…

Verbannen van Gay.eu

Vandaag kreeg ik het bericht dat mijn lidmaatschap van Gay.eu geblokkeerd is – zonder voorafgaande waarschuwing, met onmiddelijke ingang en voor onbepaalde tijd….

Reden
Als reden voor de blokkering werd aangegeven dat ik aanhoudend en teveel negatieve draadjes, reacties en profielteksten geschreven zou hebben. Inderdaad heb ik flinke kritiek gehad, eerst op hun willekeurige forummoderatie en later op de nieuwe vormgeving (zie daarover mijn eerdere log). Mijn kritiek was soms flink fel, maar wel ter zake doend en ik was daarin ook zeker niet de enige… ik ben dus erg benieuwd of er nu meer "lastposten" zoals ik verbannen zijn…

Reclame
Wat kennelijk de druppel was die de emmer voor de gay.eu-directie deed overlopen, was mijn reactie op een draadje waarin geklaagd werd over een nieuwe reclamebanner, midden in iemands profiel. Ik schreef daar als reactie bij dat ze ook nog steeds een vreselijk banale en smerige reclamebanner bovenin hadden staan, met de details daarvan wil ik mijn weblog niet bevuilen. Dat draadje bleek gisternacht al gewist te zijn…

Gemis
Hoezeer ik me ook aan die site kon ergeren, deze verbanning is nu toch wel erg ingrijpend… dezer dagen is het nota bene op de kop af 5 jaar geleden dat ik daar mijn profiel aanmaakte en in die jaren heb ik er heel wat leuke mensen leren kennen, een aantal zijn hele goede vrienden geworden. Ook de discussies die ik op het forum voerde zijn bijna legendarisch geworden… Nu was ik de laatste tijd al niet veel meer op het forum, maar de contacten met mijn vrienden daar mis ik nu al wel….

Update 28-5-2009:
Inmiddels had een goede vriend van me het in het gay.eu-forum voor mij opgenomen, maar niet alleen werd diens topic kort daarna verwijderd, ook hijzelf heeft nu een volledige IP-ban voor onbepaalde tijd…

Update 29-5-2009:
Gistermiddag heb ik gay.eu een mail gestuurd met het verzoek tot opheffing van de ban, aangezien die buitenproportioneel zwaar is. Daar tot nu toe echter nog geen antwoord op gehad.

Update 2-6-2009:
Nog steeds geen antwoord gehad van Gay.eu. Inmiddels zijn er wel weer een hoop kritische forumtopics verwijderd en hebben diverse anderen ook een meer of minder zware ban gekregen.

Update 3-6-2009:
Vandaag antwoord gehad: dat ik mijn ban ongerechtvaardigd vindt doet er niet toe, het enige dat telt is wat zij vinden, de ban blijft staan en daar is geen verdere correspondentie over mogelijk – aldus Gay.nl.

Update 17-6-2009:
Na nog twee verzoeken mijnerzijds tot op heden geen enkele reactie van gay.nl meer vernomen.