Levensteken: een terugblik op 2011

Het is bijna niet te geloven, maar er staat bij deze weer een nieuw bericht op deze weblog! Het vorige bericht dateert van 31 december 2010, dus ik heb hier gedurende het hele jaar 2011 helemaal niets geschreven.

Reguliersdwarsstraat
De reden daarvoor is vooral geweest dat ik het vorig jaar te druk heb gehad met andere dingen, met name met de Reguliersdwarsstraat. Zoals ik in een eerdere blog schreef, ging het op dat moment bijzonder slecht met die straat: in de loop van 2010 hadden bijna alle homocafe’s hun deuren moeten sluiten en was de straat uiteindelijk op sterven na dood:


Een koude en verlaten Reguliersdwarsstraat in december 2010

Herleving
Omdat ik via mijn website Reguliers.net nauw bij de straat betrokken was, heb ik samen met een hele reeks anderen gekeken wat gedaan kon worden om de straat weer nieuw leven in te blazen. Op hoger niveau waren de gemeente Amsterdam en de brouwerijen Heineken en Grolsch ondertussen bezig om nieuwe exploitanten voor de zaken te vinden. En op lager niveau, in de straat zelf, ben ik aan de gang gegaan om een ondernemersvereniging op te richten om zo de samenwerking tussen de verschillende zaken te stimuleren.

Succes
Deze vereniging is uiteindelijk opgericht op 29 juli 2011, tijdens een goedbezochte eerste algemene ledenvergadering. Een week eerder had burgemeester Van der Laan tijdens een groot straatfeest persoonlijk de laatste drie nog gesloten cafe’s (EVE (voorheen ARC), Ludwig II (voorheen April) en Havana) weer heropend. Al met al toch onverwacht groot succes, dat binnen een jaar alle voormalige Kooistrazaken weer heropend waren en er bovendien nog een ondernemersverenging opgericht was!


Feest in de straat ter gelegenheid van de heropening
van Havana, Ludwig en EVE op 21 juli 2011

Verhuizing
Naast alle praktische dingen die daarmee gepaard gingen, heb ik over al deze ontwikkelingen ook steeds nieuwsberichten en reportages voor op mijn website Reguliers.net gemaakt. Van schrijven op deze weblog kwam daardoor dus helemaal niets meer en al had ik dat al gewild, sinds augustus 2011 had dat ook niet meer gekund door de achteraf rampzalige verhuizing (van het TypePad naar het WordPress-systeem) die de provider van deze weblog ging uitvoeren.

Schade
Daardoor gingen maar liefst 389.000 weblogs maandenlang offline. De hele verhuizing verliep bijzonder slecht en pas sinds kort zijn de weblogs weer enigszins goed bereikbaar en bewerkbaar. Neemt niet weg dat er bij de verhuizing de nodige schade aan de weblogs is ontstaan en de hele vroegere vormgeving is verdwenen.

Herstel
Vooral dat laatste is voor mijn weblog een groot verlies, want ik had destijds juist veel moeite gedaan om er een bijzonder kleurrijk geheel van te maken. Door de hele heisa was ik aanvankelijk dan ook behoorlijk ontmoedigd, maar desondanks ben ik laatst toch maar eens gaan kijken wat er nog van te maken viel, want het zou zonde zijn om de hele blog in het ongerede te laten.


Screenshot van hoe deze weblog er in 2009 uitzag

Achteruitgang
Helaas biedt het nieuwe WordPress wel een tamelijk complex beheersysteem, maar slechts 6 thema’s voor de vormgeving, die dan ook nog nauwelijks of niet naar persoonlijke smaak zijn aan te passen. Op de een of andere manier is het wat vormgeving betreft in al die jaren alleen maar achteruitgegaan.

Verschraling
Ik herinner me namelijk nog goed, hoe ik ergens in 2005 juist speciaal voor Web-log.nl koos, omdat je daar toen bijna alles zelf kon aanpassen qua indeling en kleuren enzo (deze verschraling in de vormgeving geldt trouwens net zo goed voor normale websites, die ook steeds kaler en kleurlozer worden en steeds meer op elkaar gaan lijken).


Screenshot van hoe deze weblog er in 2005 uitzag,
vóór de m.i. ook al weinig geslaagde overgang
op TypePad in het voorjaar van 2006

Herkenbaar
Uiteindelijk heb ik nu maar een thema uitgekozen, dat nog zoveel mogelijk aan te passen was in de richting van hoe mijn weblog er vroeger uitzag. De oude header heb ik sowieso teruggeplaatst, dus daaraan is mijn weblog nu in elk geval weer onmiskenbaar te herkennen (helaas wel met een beetje groot zwart vlak en een onverklaarbaar grijs streepje erboven).

Veranderingen
Het welkomstwoordje, de links en de index van de oude versie heb ik handmatig hersteld, nu in de vorm van zogeheten pagina’s – te vinden via de zwarte menubalk hierboven. Deze onderdelen kunnen in principe ook wel weer als widgets in de linker menubalk worden geplaatst, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Daarnaast staan ook een heel aantal reacties niet onder het juiste bericht, maar het lijkt erop dat dat wel handmatig te herstellen valt.

Archief
Of ik hier nu weer meer zal schrijven weet ik op dit moment nog niet. Ik wil eerst zorgen dat deze weblog er weer een beetje ordentlijk uitziet en handelbaar is, want het is toch ook wel een beetje mijn persoonlijke digitale archief van de afgelopen 6 jaar.

Telecom
Daarnaast had ik al eerder het plan om een nieuwe weblog te beginnen, speciaal over de bijzondere telefoontoestellen die ik verzamel en die ik tot nu toe op deze weblog besprak. Ik heb daarvoor elders al een nieuwe blog aangemaakt (namelijk bij Blogspot.com, waarvan de mogelijkheden nog enigszins lijken op die van Web-log.nl van vroeger). Zodra die weblog van start gaat, laat ik dat hier ook wel even weten.

Ik ben tenslotte nog wel benieuwd of er nog iemand van mijn vroegere lezers deze weblog weet te vinden… zo ja, geef dan even via een reactie hieronder een teken van leven terug! 🙂