Oud & Out

Gisteravond was ik, samen met mijn goede vriend M.B., naar de documentaire Oud & Out, die in het kader van de Roze Filmdagen werd vertoond in het Ketelhuis op het Westergasterrein in Amsterdam.

Ervaringen
Oud & Out is een prachtige documentaire waarin Menne Vellinga 10 oudere homoseksuele mannen interviewt over allerlei aspecten van hun leven als homo. Het zijn zowel bekende als minder bekende mannen en zij vertellen soms verbazend openhartig en humoristisch over hun ervaringen.

Kerk en leger
Vrijwel onvermijdelijk kwamen ook contacten met katholieke en protestantse ambtsdragers aan de orde, maar hun ervaringen bleken zeker niet alleen negatief. Mooi was ook dat er een apart “hoofdstuk” was over het leger, eveneens een conservatief en hiërarchisch instituut, dat nu doorgaans ver van ons bed is, maar waar vroeger met de dienstplicht iedere jongen mee te maken kreeg.
Ook voor het leger gold dat sommige homomannen er totaal niet in pasten, maar anderen het juist prachtig vonden. Net zoals de katholieke kerk – onvergetelijk is hoe een van de mannen over de handgebaren van priesters vertelt!

Uitgaan
Ikzelf was speciaal geboeid door het hoofdstuk over uitgaan. Daarin kwamen onder meer het DOK en De Schakel ter sprake, waar ook mooie oude foto’s van vertoond werden. Ook kwam één van de oprichters van Coffeeshop Downtown in de Reguliersdwarsstraat aan het woord. Weer een mooi stukje erkenning voor de homohoreca, die veel te lang en veel te vaak miskend werd. Overigens was ik beide oprichters van Downtown, Fokke en Frits, al tegengekomen in de tram op weg naar de voorstelling.

Vertoningen
De documentaire is ook op DVD verkrijgbaar en de makers zeiden van plan te zijn hem ook op scholen te vertonen. Waarschijnlijk is dat idee mede ingegeven door de subsidie die daarvoor verkregen kan worden, want ik zie daar niet veel heil in: het leven van deze oude mannen staat daarvoor veel te ver van de belevingswereld van de moderne schooljeugd af. Veel beter zou de documentaire op televisie, bijvoorbeeld door de VPRO op Nederland 3, uitgezonden kunnen worden.

Applaus
Op het eind was er nog het welverdiende applaus voor de geinterviewde mannen en vermeldde documentairemaker Menne Vellinga nog even extra dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat Coffeeshop Downtown geopend werd!

Tot slot nog wat (minder leuk) nieuws uit de Amsterdamse homohoreca:

Gisteravond was het onverwacht ook de laatste avond dat Café ’t Leeuwtje in de Reguliersdwarsstraat nr. 105 geopend was. Na ruim 3 jaar ging deze zaak, die toch vrij populair was als homo-, bier- en VVD-café, failliet als gevolg van opgelopen schulden. Deze zouden mede het gevolg zijn van het café aan de Amstel nr. 202, dat de eigenaar van ’t Leeuwtje in april 2008 overnam en in januari 2009 onder borgstelling weer verkocht. Het cafeetje op de hoek van Amstel en Amstelstraat werd toen als Palma’s Hoekje korte tijd een geduchte concurrent voor ’t Leeuwtje, maar moest in november vorig jaar weer sluiten en heeft dus uiteindelijk ’t Leeuwtje met zich meegetrokken.

Eerder deze maand zou ook de nieuwe Havanna aan de Reguliersdwarsstraat nr. 17-19 al wegens faillissement van de eigenaar gesloten zijn. Dit is nauwelijks een verrassing, gezien het feit dat deze zaak nooit echt goed van de grond is gekomen. Erg jammer want het had, gezien de roemrijke geschiedenis, een mooi alternatief kunnen worden voor het bestaande aanbod.

En op 2 maart j.l. is het Mix Café aan de Amstel nr. 50 gesloten, maar dat is naar verluid vandaag al weer heropend onder de naam Chez René, als café voor “de lekkerste mannen en het beste bier”.

UPDATE:
Oud & Out is uiteindelijk tweede geworden bij de publieksprijs documentaires, eerste werd Edie & Thea over de relatie tussen twee vrouwen. Zie ook berichtje en beelden op www.mvs.nl

Onzalige hetze tegen hostieweigering

Het kan bijna niemand ontgaan zijn er de afgelopen twee zondagen opzichtige demonstraties van homo’s waren tegen wat al bijna spreekwoordelijk de Hostieweigering in de Katholieke Kerk is gaan heten.

Dieptepunt
Hoogte-, of beter dieptepunt was gistermorgen, toen een menigte homo’s en sympathisanten demonstratief de mis in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch kwamen bijwonen. De plebaan besloot toen helemaal geen heilige communie in de vorm van hosties uit te reiken, waarna de menigte joelend de kerk verliet.
Een dieptepunt omdat hier een klein incident tot een buitenproportioneel grote hetze is opgeblazen. Er wordt een beeld gecreëerd alsof homo’s in de Katholieke Kerk niet welkom zijn en zij niet aan de communie mogen deelnemen.

Onhandig
Dat is het beeld dat de homobeweging ons maar al te graag wil doen geloven. En helaas was bisschop Hurkmans van Den Bosch afgelopen vrijdag, na een gesprek met Henk Krol, ook nog zo dom en onhandig om tegenover het NOS-journaal te verklaren: “[homo’s] kunnen er echt helemaal bijhoren, alleen niet ter communie gaan” – wat gewoon niet waar is, maar waardoor nu wel heel Nederland meent te hebben gehoord dat de kerk homo’s inderdaad uitsluit…

 


Demonstranten in de Sint-Janskathedraal

 

Eigen verantwoordelijkheid
Zoals de bisschop het zei, klopte niet, want het is in de Katholieke Kerk juist algemeen gebruikelijk dat in principe geen enkele gelovige de communie wordt geweigerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van gelovigen om te bepalen of zij zich waardig genoeg achten om ter communie te gaan. In de praktijk wordt daarom nagenoeg overal ook aan gelovigen van wie bekend is dat zij homo zijn en/of samenwonen de communie gewoon uitgereikt.

Voordeelregel
Volgens de regels van de Kerk is het alleen niet geoorloofd om de communie te ontvangen als je zware zonden hebt begaan. Maar een priester kan en zal daar bij het uitreiken van de hostie niet over oordelen, tenzij er sprake is van provocatie of misbruik. Volgens het kerkelijke, canonieke recht geldt: “Bij iedere twijfel moet de voordeelregel worden toegepast, en de communie worden uitgereikt“.

Achteraf
Bij nader inzien was de hele rel dus eigenlijk nergens voor nodig. Henk Krol gaf dat ook zelf min of meer toe, nadat Antoine Bodar in een discussie bij BNN Today (vanaf 36:00) met zoveel woorden uitsprak dat het ter communie gaan ieders eigen verantwoordelijkheid is. De plebaan van Sint-Jan verwoordde dat vanochtend bij de EO-radio ook op deze genuanceerde manier. Had hij dat tijdens de mis op zondag zo gezegd, dan had er volgens Krol “over en weer veel meer begrip geweest“…

Prins Carnaval
De aanleiding voor de rel is dat in het Brabantse dorp Reusel de pastoor weigerde de hostie uit te reiken aan de lokale Prins Carnaval, omdat die samenwonend homoseksueel is. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat de pastoor in kwestie een tamelijk conservatieve buitenstaander is en hij al in een gesprek vooraf heeft aangegeven dat de Carnavalsprins niet de communie kon ontvangen.
Deze pastoor trad dus strenger op dan strikt genomen nodig was. Het was, hoe pijnlijk, jammer en vervelend ook, een lokaal, op zichzelf staand incident.

Protesten
De Prins Carnaval zelf legde zich erbij neer, maar homo-organisaties zoals COC Eindhoven en Embrace Pink, maar ook Henk Krol van de GayKrant, PvdA-voorzitster Lilianne Ploumen en COC-vicevoorzitster Vera Bergkamp begonnen een steeds grootschaliger protest, waar ze naar verluid ook nog wel even mee willen doorgaan. Niet het gedrag van de Katholieke Kerk, maar deze protesten zijn verbazend eenzijdig en ongenuanceerd, contraproductief, opportunistisch, hypocriet en ook gewoonweg maatschappelijk onverantwoord.

Verworvenheid
Om met dat laatste te beginnen: het was dé grote verworvenheid van de moderne tijd dat er in de samenleving plaats en ruimte is voor mensen en groepen die anders denken en geloven. Deze verworvenheid wordt nu echter met schrikbarend gemak overboord gezet. Iedereen die homo’s en hun daden niet van harte toejuicht kan een aangifte wegens discriminatie tegemoet zien en mag blij zijn als er geen media-rel van gemaakt wordt. Wat is er dan nog van onze vrijheid over als we kennelijk allemaal precies zo moeten denken als één bepaalde groep wil?!

Contraproductief
Dat zulke acties ook nog eens contraproductief werken hebben de homoleiders kennelijk niet door. Want het draagt allemaal wel bij aan het beeld van dat homo’s rupsjes-nooit-genoeg zijn, dat ze als verwende kinderen nooit genoeg hebben en dat zij gelovigen geen ruimte gunnen. Terwijl homo’s zelf wel alle ruimte en alle rechten willen hebben, voor bijvoorbeeld een Gay Pride, een homohuwelijk, homo-adoptie en wat dies meer zij. Geconfronteerd met zulke eisen is het vrijwel onvermijdelijk dat de kerkleiding zich verschanst en de officiele leer nog weer eens extra gaat benadrukken…

Opportunistisch
De protestacties zijn bovendien heel opportunistisch. Met haar zo in het oog springende rituelen en gezagsdragers is de Katholieke Kerk altijd een makkelijke zondebok. Over de strenge protestantse geloofsgemeenschappen hoor je homo-organisaties bijna nooit. Terwijl in de Katholieke Kerk deelname aan de communie nog ieders individuele verantwoordelijkheid is, bepaalt in protestantse gemeenten het lokale kerkbestuur, de kerkenraad, of gelovigen wel of niet aan het avondmaal mogen deelnemen.

Hypocriet
Voorts is de verontwaardiging van homo’s over de vermeende uitsluitingin de Katholieke Kerk nogal hypocriet, als we bedenken dat dehomogemeenschap ook niet bepaald de meest tolerante groep is. Onderhomo’s val je namelijk al snel buiten de boot als je niet jong enaantrekkelijk bent, of als je “verwijfd” of gelovig bent. Maar daar hoor of lees je nooit iets over. Aan de affaire waarbij vorig jaar Gay.nl, de “grootste en leukste” Nederlandse homosite, zonder pardon enkele trouwe leden buitensloot, wilde de GayKrant haar vingers liever niet branden.

Middeleeuws
De manier waarop nu weer een zeer negatief en generaliserend beeld van de Katholieke Kerk wordt gegeven, is hetzelfde als de manier waarop mensen als Geert Wilders tekeer gaan tegen de islam, allochtonen en buitenlanders. Op basis van slechts enkele zwarte schapen worden hele kuddes witte schapen compleet afgeschreven – dát is pas “middeleeuws”!

Links
– Omroep Brabant: Hoe carnaval in Reusel een roze staartje kreeg
– De Telegraaf: Homoprins blijft zonder communie
– Trouw: Pastoor besloot in de geest van de aartsengel te handelen
– Isidorusweb: Homoprotest tegen weigeren communie maakt weinig kans
– KatholiekNederland: “Veel gelovige homo’s door hype onnodig gekwetst”
– Observatrix: Publieke zondaars publiek veroordelen?
– Gaysite: SGP noemt homoprotest “crimineel”
– Nederlands Dagblad: Samenwonen van homo’s afgewezen

UPDATE 3-3-2010:
Inmiddels heeft het bisdom Den Bosch nadrukkelijk laten weten dat iedereen welkom is en dat de communie ook aan homo’s niet geweigerd wordt. Voor de protesterende homo-organisaties was dit gelukkig voldoende om niet verder te gaan met hun acties.