De Franse Revolutie

In de afgelopen weken heb ik een tweetal indrukwekkende films gezien, de ene over de Franse Revolutie zelf, de andere aan wat daaraan vooraf ging.

Marie Antoinette
De eerste film die ik zag was Marie Antoinette, waarvan vorige maand de televisiepremiere op RTL5 was. Zoals de naam al zegt, gaat deze film over Marie Antoinette, de laatste koningin van Frankrijk, die tijdens de revolutie onder de guillotine ter dood werd gebracht. Deze film laat echter alleen zien wat daaraan voorafging: haar huwelijk en haar leven aan het hof:

Trailer van Marie Antoinette

Modern
Het Franse hof staat bekend om zijn wereldvreemde decadentie, maar de film geeft daar toch een genuanceerd beeld van. Zo komt de koning, Lodewijk XVI, bijna over als wat we tegenwoordig een nerd zouden noemen, en Marie Antoinette als een moderne jonge vrouw die volop van het leven geniet. Zo worden de prachtige 18e eeuwse hofscenes begeleid door moderne rockmuziek en is er als knipoog tussen schoenen uit die tijd bijvoorbeeld ook een paar All Stars gympen te zien!

Terugkeer
Interessant is ook dat de film laat zien hoe, onder invloed van de schrijver Rousseau, juist mensen aan de absolute top in die tijd weer wilden terugkeren naar “het echte leven”. Marie Antoinette liet vanuit die gedachte zelfs een boerendorpje (Le Hameau de la Reine) nabouwen, waar ze het boerenleven naspeelde. Opvallend vergelijkbaar met hoe rijke mensen ook tegenwoordig graag een armoedig huisje op het Franse(!) platteland kopen om zo ook meer naar “de natuur” terug te keren, of hoe nog beter gesitueerden daarvoor graag naar Afrika gaan, met wijlen prins Claus als een bekend voorbeeld.

La révolution franxe7aise
Min of meer als vervolg op Marie Antoinette zag ik vervolgens de film La révolution francaise, die de ARD vanaf afgelopen 14 juli (quatorze juillet) in delen uitzond. Deze in bijna alle opzichten zeer indrukwekkende film duurt in totaal maar liefst 6 uur en werd in 1989 uitgebracht ter gelegenheid van 200 jaar Franse Revolutie. Bovendien heeft de film niet alleen een topbezetting met o.a. Claudia Cardinale, Jane Seymour, Peter Ustinov en Klaus-Maria Brandauer, ook zijn er schitterend gespeelde rollen voor Jean-Francois Balmer als koning Lodewijk XVI en Andrzej Seweryn als Maximilien Robespierre.

Op dvd blijkt de film helaas niet of nauwelijks verkrijgbaar te zijn, maar tot mijn blijde verrassing ontdekte ik dat hij wel, in 31 delen, op YouTube staat:

Eerste fragment van La révolution francaise

Revolutie
Zoals de naam al zegt gaat deze film over de Franse Revolutie, die plaatsvond van 1789-1799 en als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese geschiedenis wordt beschouwd. Menigeen zal daarbij denken aan het feit dat toen Lodewijk XVI en Marie Antoinette onder de guillotine ter dood werden gebracht, maar er gebeurde nog veel meer en dat laat de film allemaal prachtig zien.

Gematigd
Eigenlijk begon de Franse Revolutie redelijk gematigd: in 1789 werd eerst een Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) en in 1791 een grondwet opgesteld. In 1792 werd de monarchie afgeschaft en pas in 1793 werd de koning (met slechts 387 tegen 334 stemmen!) ter dood veroordeeld. In dat jaar begint ook de Terreur onder leiding van Maximilien de Robespierre en worden tienduizenden mensen onder de guillotine gebracht.

Terreur
In de film kwam heel goed naar voren hoe Robespierre ondanks zijn beschaving en intelligentie toch zelfs zijn vrienden ter dood te laten brengen. De reden lag, paradoxaal genoeg, precies in het feit waarom hij “l’Incorruptible“, de onomkoopbare, genoemd werd.
De hoge eisen die hij aan zichzelf stelde en waardoor hijzelf als onkreukbaar gold, stelde hij namelijk ook aan anderen. En wie daar niet aan kon of wilde voldoen, die werd bijna zonder vorm van proces ter dood gebracht. Voor Robespierre was corruptie het ergst denkbare en dienden de idealen van de Revolutie onverkort in de praktijk gebracht te worden.

Tragiek
Als helden van de Revolutie kwamen eerder de wat meer corrupte mannen naar voren, zoals Georges Danton, die veel voor de revolutie had gedaan, maar niet tot fanatiek radicalisme verviel, omdat hij ook nog van de goede dingen des levens wilde genieten. Tragisch genoeg kwam ook hij onder de guillotine – “revolutie eet haar eigen kinderen op” zou schrijver en voormalig communist Wolfgang Leonard dit later noemen – en nog geen 5 maanden na Danton zou ook Robespierre op dezelfde wijze aan zijn eind komen.

Als afsluiting van deze log tenslotte nog een leuk gemonteerd filmpje, waarin wordt gesuggereerd dat Robespierre en zijn (nog radicalere) rechterhand Louis de Saint-Just misschien wel iets meer voor elkaar voelden:

 

40 jaar maanlanding

Vandaag was het precies 40 jaar geleden dat op 20 juli 1969 de eerste mens voet op de maan zette:

Interessant
Ikzelf heb dat moment niet meegemaakt, maar ik kan me nog wel herinneren dat ik als kind speelde met een maanlander en astronauten van Lego. Zoals zovele kinderen was toen ook erg geinteresseerd in ruimtevaart en daarom vind ik erg leuk dat er nu ter gelegenheid van dit jubileum weer zoveel over te zien en te lezen is. Achteraf verbaast het me eigenlijk wel een beetje dat de maanlanding in de tussentijd zo in vergetelheid is geraakt (hoewel dat eigenlijk vanzelf met alle grote gebeurtenissen zo gaat).

Prestatie
Ik denk dat de maanlanding de grootste technologische prestatie van de mensheid is geweest. Bijna ongelooflijk als je je realiseert wat er allemaal bij kwam kijken om los te komen van de aarde, op de maan te landen en weer veilig terug te keren, en dat allemaal met bijna compleet nieuw ontwikkelde, maar naar onze maatstaven nog vrij primitieve techniek voor een nog geheel onbekende omgeving, namelijk buiten de aarde.

Raketten
Slechts één van de dingen die nodig waren voor de maanlanding was al eerder ontwikkeld, namelijk de rakettechnologie. Die was bedacht door niemand minder dan Wernher von Braun, een van oorsprong Duitse ingenieur, die in dienst van de Nazi’s onder andere de beruchte V2-raketten bouwde. Na de oorlog gaf hij zich over aan de Amerikanen en zou later voor hen de Saturnus-V raketten gaan bouwen, die gebruikt werden voor de vluchten naar de maan.

Wedloop
De maanlanding kende echter nog meer interessante aspecten. Bijvoorbeeld hoezeer het hele project een gevolg was van de wedloop met de Sovjet-Unie. Die hadden immers in 1957 als eerste een satelliet, de Spoetnik, gelanceerd en in 1961 de eerste mens, Joeri Gagarin, in de ruimte gebracht. Daarbij konden en wilde de Amerikanen niet achterblijven en daarom werd alles op alles gezet om als eerste op de maan te komen.

Uniek
Ook schijnen de wereldberoemde beelden van de aarde gezien vanuit de ruimte c.q. vanaf de maan, een belangrijke impuls te zijn geweest voor het huidige milieubesef. Weinig andere beelden laten namelijk zo indringend zien hoe nietig, eenzaam en uniek onze aarde is, als een speldeknop in een oneindig heelal waar wij mensen onmogelijk kunnen overleven. Als dat ons niet duidelijk maakt hoe zuinig wij op onze aarde zouden moeten zijn…!

Links
– De maanmissie: Apollo 11
– Uitgebreid over de techniek van de Apollo
– NASA: www.nasa.gov

Café April weer open!

Gisteravond vond de langverwachte heropening van Café April in de Reguliersdwarsstraat plaats – uiteraard was ook ik daar bij aanwezig, en bepaald niet als enige, want voor de gelegenheid was er een dubbel happy hour waarbij de drank volledig gratis was. Heel leuk, maar het barpersoneel bleek er nog niet echt handig in te zijn, zodat het wachten op de drank zowat langer duurde dan het opdrinken ervan.

Massaal
Onder de honderden nieuwsgierigen trof ik ook enkele bekenden en een paar vrienden aan, met wie ik de rest van de avond door zou brengen. De April en de Reguliersdwarsstraat stonden tot laat in de avond vol met mensen – zo druk is het er op een doordeweekse dag lang niet geweest!

 

Primeur
De meeste mensen waren natuurlijk vooral benieuwd naar het nieuwe interieur. Ikzelf had daar een aantal dagen eerder al een eerste glimp van opgevangen en had daarmee dan ook een primeur voor mijn regulierswebsite! Het leverde me in elk geval enkele honderden extra bezoekers op 😀

Verschillen
Hoewel vantevoren was gezegd dat de nieuwe April niet op de ARC mocht gaan lijken, bleek dat nu toch wel voor een deel het geval te zijn: modern, strak, en hoofdzakelijk zwart-wit.
Ook de nieuwe indeling week niet heel erg veel af van zoals die voorheen was. In plaats van de grote carousselbar is nu een vierkante eilandbar gekomen – dat de draaiende bar niet is teruggekeerd zullen velen jammer vinden. Wel leuk is dat verschillende elementen afwisselend in regenboogkleuren verlicht zijn. Ook de toiletruimte is mooi, vrij oosters, vormgegeven.

 

Tattoos
Meest opvallend kenmerk van de nieuwe April zijn de paars-roze lichtbakken aan het plafond met daarop tribalfiguren, vooral bekend van tattoos. Ook het nieuwe logo van de April vertoont een tribalachtig teken. Interieurarchitect Eric Kuster, bekend van o.a. de ARC, Club Roque en Jimmy Woo, verklaarde in Het Parool dat hij zich door deze tatoeagefiguren had laten inspireren omdat die “fashionable, gay, hetero en internationaal” (en sexy voeg ik daar even aan toe) zijn, net zoals de sfeer van de April zelf. Hoewel ikzelf niet bepaald een fan van tatoeages ben, vind ik het met deze verklaring toch wel een aardige vondst 🙂

Verder
Na flink gedronken te hebben bij de April namen Marius en ik eerst nog even een patatje bij de snackbar even verderop in de Reguliersdwarsstraat, vervolgens nog een kroketje bij de Febo in de Reguliersbreestraat, om ons daarna weer bij mijn naamgenoot te voegen, die reeds in Palma’s Hoekje zat. Daar dronken we nog wat – in een heel wat meer Amsterdamse sfeer dan in de Reguliers 😀

> Meer informatie en foto’s op www.reguliers.net!

Zomerhit 2009

Wat gaat dit jaar de zomerhit worden?

Vaak genoemde kandidaten zijn:

"Mi Rowsu" (Tuintje in mijn hart) van de Surinaamse zanger Damaru:

"I know you want me" van de Cubaans-Amerikaanse rapper Pitbull:

Wat meer in de homohoek vind ikzelf "Pokerface" van Lady Gaga ook wel een lekker zwoel muziekje:

Zie ook mijn log over de Zomerhit 2008 – tot officixc3xable zomerhit van dat jaar werd uiteindelijk "All Summer Long" van Rock Kid verkozen.