Kantje boord…!

Deze maand is het precies 25 jaar geleden dat de wereld op het nippertje aan een atoomoorlog ontsnapte. Menigeen weet dat dat ook het geval was tijdens de Cuba-crisis van 1962, maar minder bekend is dat het ook in november 1983 niet veel heeft gescheeld…

Able Archer
Op 2 november van dat jaar begon namelijk een grote NAVO-oefening onder de codenaam Able Archer 83. Hierbij werden in West-Europa allerlei troepen- oefeningen gehouden, die zouden resulteren in het naspelen van een nucleaire aanval. Daartoe zouden ook staatshoofden en regeringsleiders aan de oefening deelnemen, zou er radiostilte in acht genomen worden en de militaire alarmfase DEFCON 1 gesimuleerd worden.

Misvatting
Al deze factoren zorgden er echter ook voor dat men in de Sovjet-Unie dacht dat deze oefening een dekmantel was voor een echte nucleaire aanval! Als reactie werd meteen de Russische kernmacht in staat van paraatheid gebracht, net zoals de luchtmacht van het Warschau-pact in Polen en de DDR.

Afgewend
Toen de NAVO doorkreeg wat de Russen dachten, werd de oefening op 11 november abrupt afgebroken. Heel toevallig is dat precies dezelfde datum als waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog tot een eind kwam.

Wapenwedloop
Dat de Russen zo panisch op deze NAVO-oefening reageerden, kwam doordat in de voorgaande jaren de nucleaire wapenwedloop tot een hoogtepunt was gekomen. Aanvankelijk bestond de dreiging vooral uit lange-afstandsraketten waarmee de VS en de Sovjet-Unie elkaar bedreigden.
In 1976 stelden de Russen echter de SS-20 raketten voor middellange afstand op, waardoor niet langer alleen de VS, maar ook West-Europa direct getroffen kon worden.
De NAVO besloot daarop in 1979 om eigen middellange-afstandsraketten (de Pershing II) in West-Europa te plaatsen (waartegen enorme protesten vanuit de bevolking kwamen). Met deze raketten kon de Sovjet-Unie al binnen 4 tot 6 minuten worden getroffen, veel sneller dan met de oude lange-afstandsraketten vanuit de VS.

Paranoide
Deze tijd was voor de Russen te kort om dan nog een tegenaanval te kunnen lanceren. Als enige optie zagen zij daarom een first strike: zelf aanvallen, voordat de VS aan zou vallen….
Deze optie maakte de Russische leiding dermate paranoide, dat zij gingen denken dat de VS al in het geheim een nucleaire aanval aan het voorbereiden waren.
Vanuit die gedachte gaf Sovjet-leider Brezhnev in mei 1981 het bevel tot operatie RYAN, waarbij bijna alle Russische spionnen in het buitenland zoveel mogelijk informatie over deze vermeende aanval moesten gaan verzamelen.

Dus toen in november 1983 de bovengenoemde NAVO-oefening van start ging, waarin ook de nucleaire wapens betrokken werden, was het wel begrijpelijk dat de Russen het idee kregen dat het nu weleens menens kon zijn…..

Links
– Wikipedia-artikel: Able Archer 83
– Zie ook: Op het nippertje ontsnapt aan de Koude Oorlog

Liefde van vriendschap

Afgelopen zondag ben ik weer naar het filosofisch café in Amsterdam geweest. Dit keer ging het over liefde, in de zin van of je zeker kan weten of je van iemand houdt.

Verhelderend
Vantevoren was ik een beetje bang dat dit onderwerp misschien een wat al te sentimentele en romantische richting op zou gaan, maar dat viel alleszins mee. Het thema werd behoorlijk gestructureerd en daarmee verhelderend besproken.

Beinvloeding
Mijn eigen inbreng was dat ons huidige beeld van liefde zeker geen ”natuurgegeven" is, maar heel sterk bepaald is door onze cultuur, door het individualisme uit de jaren ’60 en door de Romantiek uit de late 18e eeuw. Voor die tijd was individuele of gevoelsmatige liefde nauwelijks of geen optie, of was heel erg geformaliseerd door de normen van de laat-middeleeuwse hoofse liefde.

Vriendschap
Discussieleider Dries Boele voegde daar later aan toe dat ook in de Griekse Oudheid men ons huidige begrip van liefde nog niet kende en dat in plaats daarvan vriendschap centraal stond. Zo onderscheidde de grote filosoof Aristoteles drie soorten vriendschap, namelijk vriendschap gebaseerd op:
– genot (seksuele relaties)
– wederzijds belang (zakelijke en familierelaties)
– de voortreffelijkheid van karakters (enigszins vergelijkbaar met ons huidige idee van zielsverwantschap)

Liefde
In de late Oudheid ontwikkelt het Christendom, op basis van de bijbel en de griekse begrippen agape en caritas, vervolgens een idee van onvoorwaardelijke en volmaakte liefde. De grote middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino combineert dit vervolgens met de opvattingen van Aristoteles maakt daarbij het volgende onderscheid tussen:
– Liefde van begeren (een eenzijdige liefde jegens iemand)
– Liefde van vriendschap (een wederkerige liefde tussen twee mensen)
Deze laatste vorm van liefde houdt dan in dat je het beste wilt voor een ander, louter omwille van die persoon zelf.

Gebeurend
Tijdens het filosofisch café werden ook nog enkele teksten van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum behandeld, die stelde dat liefde zich ontwikkelt als een verhaal en dat "bewijzen" voor zulke liefde te vinden zijn in de aandacht die de geliefden in de loop van de tijd aan elkaar besteden. Liefde gebeurt dus, is een gebeuren en, naar analogie met Heideggers uitdrukking wereld wereldt, zou ik daarom willen zeggen: liefde lieft!

Deugd
Tenslotte was nog even de vraag of liefde nou een gevoel of een emotie is, maar daar kwam men niet zo  goed uit. Ikzelf bedacht me later dat liefde een deugd is, dat wil zeggen een goede gewoonte, een bepaalde levenshouding waaruit positieve handelingen volgen.
Deze gedachte lag eigenlijk voor de hand, want iedereen kent wel het rijtje "geloof, hoop en liefde", alleen weten de meesten niet meer dat dit traditioneel de drie goddelijke deugden genoemd werden!

Links
– Zie uitgebreider: Ik ben meer bij God dan bij mezelf

20 jaar internet in Nederland

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Nederland, als eerste Europese land, op het internet werd aangesloten.

Dat gebeurde op 17 november 1988 toen systeembeheerder Piet Bertema van het CentrumWiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een e-mail kreeg van Stephen Wolff van het NSFnet, met de mededeling van het CWI voortaan was verbonden met het NSFnet, xc3xa9xc3xa9n van de onderdelen van het internet:


De e-mail voor de eerste internetaansluiting uit 1988

Knooppunt
Hiermee was het CWI het eerste instituut buiten de Verenigde Staten dat met het internet verbonden was en zou daarmee uitgroeien tot het belangrijkste inter- netknooppunt tussen de VS en Europa. Nog steeds is de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) xc3xa9xc3xa9n van de grootste internetknooppunten ter wereld.

ARPANET
In de jaren ’80 werd het internet alleen nog gebruikt door wetenschappelijke instellingen en grote ondernemingen. Voor particulieren was een aansluiting nog ondenkbaar. Oorspronkelijk was het internet echter alleen bedoeld voor de Amerikaanse krijgsmacht.
Die hadden het in 1969 onder de naam ARPANET opgezet met de bedoeling daarmee een computernetwerk te hebben dat ook nog zou kunnen blijven functioneren, wanneer een deel ervan zou uitvallen.
Het was echter niet zozeer de bedoeling dat het netwerk een kernaanval door de Sovjet-Unie zou moeten kunnen overleven, veel meer ging het erom dat militaire onderzoeksinstituten efficixc3xabnt van elkaars computers gebruik konden maken.

Internet
Op dit ARPANET werden al gauw steeds meer andere netwerken van universiteiten aangesloten en in 1972 werd het ook opengesteld voor niet-universitaire instellingen. In 1983 werd overgestapt op het open  TCP/IP-protocol waardoor het netwerk nu in principe voor iedereen toegankelijk werd. Dat jaar wordt daarom ook wel als het geboortejaar van het internet gezien. In 1984 waren er nog ca. 1000 hosts, maar in 1989 was dat al uitgegroeid tot meer dan 100.000.

World Wide Web
Veel mensen denken tegenwoordig dat internet hetzelfde is als het world wide web (www), maar dat is niet zo. Het internet is het namelijk netwerk bestaande uit knooppunten, kabel- en satellietverbindingen. Het world wide web is in 1991 ontworpen en is een bepaalde toepassing waarmee heel gemakkelijk gebruik kan worden gemaakt van het internet-netwerk.
De meest gebruikte www-toepassing zijn de websites die via webbrowsers te bekijken zijn. Via deze toepassing werd het internet pas echt goed toegankelijk en zodoende kregen sinds midden jaren ’90 ook steeds meer particulieren een internettoegang.

ARPANET vervolg
Het oorspronkelijke ARPANET werd in 1988 buiten gebruik gesteld, maar omdat er al zoveel andere gebruikers waren gekomen, was voor exclusief militair gebruik al in 1983 een apart gedeelte daarvan afgesplitst onder de naam MILNET.
In de jaren daarna kwamen er nog enkele netwerken bij voor hogere geheim- houdingsniveaus (DSNET1, 2 en 3), zodat er uiteindelijk 4 parallelle netwerken waren, die gezamelijk het Defense Data Network (DDN) vormden.
In 1995 werd werden deze netwerken vervangen door het NIPRNet voor informatie van het geheimhoudingsniveau Sensitive But Unclassified, SIPRNet voor het niveau Secret en JWICS voor de niveaus Top Secret en Top Secret SCI.
Om inbreuken van buitenaf te voorkomen staan deze beveiligde militaire netwerken tegenwoordig geheel los van het publieke internet.

Mykotronx crypto chips

Tegenwoordig wordt zoveel informatie electronisch verstuurd, verwerkt en opgeslagen dat een goede beveiliging daarvan steeds belangrijker wordt.

Vroeger
Vxc3xb3xc3xb3r het computertijdperk werd gevoelige of geheime informatie op papier in brandkasten bewaard en werden alleen berichten via telefoon, telex of radio versleuteld (in de volksmond: "gecodeerd") met behulp van speciale crypto- grafische apparatuur. Een voorbeeld daarvan is mijn Motorola Sectel 9600 telefoon, waarmee gesprekken tegen afluisteren kunnen worden beveiligd.

Tegenwoordig
De meeste computers zijn echter niet voorzien van cryptografische beveilig- ingsmogelijkheden. Hooguit zijn er enkele beveiligingen in sommige software, zoals het Secure Sockets Layer (SSL) protocol in webbrowsers voor een beveiligde verbinding met een bepaalde (https-)website, of de versleutelmethode in de Microsoft Office-programma’s. Beide systemen gebruiken het RC4-algoritme.

Hulpmiddelen
Wanneer meer of betere beveiliging van computerbestanden nodig is, moeten hulpmiddelen gebruikt worden. Een veel gebruikte methode daarvoor is ver- sleuteling met behulp van een speciale pc-card of een  speciale processor.
Deze worden onder meer gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Mykotronx en uit restpartijen heb ik enkele exemplaren daarvan onlangs via eBay kunnen bemachtigen:


Mykotronx Crypto Card en Crypto Processor

 

KOV-8 Fortezza Crypto Card
De Fortezza Crypto Card is een zogeheten pc-card: een metalen behuizing ter grootte van een dikke creditcard, die in de betreffende opening van een notebook gestoken kan worden.
In de Fortezza Crypto Card bevindt zich een MYK-80 Capstone chip met daarop gebruikersgegevens, private cryptosleutels en het zogeheten Skipjack-algoritme (een versleutelingsformule).
Oorspronkelijk was de Fortezza Crypto Card bedoeld om e-mailberichten te versleutelen, maar hij kan ook gebruikt worden voor toegangsbeheersing en het versleutelen van computerbestanden. Ten opzichte van cryptografische software is het voordeel van zulke pc-cards, dat je deze makkelijk kunt meenemen en veilig opbergen, zodat er niet mee geknoeid kan worden.
Van de sterkere versie KOV-12 heeft de Amerikaanse overheid in 1995 300.000 stuks besteld voor het  Defense Message System (DMS). Deze kaarten kostten oorspronkelijk 240,– US Dollar. 
De nieuwere KOV-14 Fortezza Plus Crypto Card vervangt bovendien de oude KSD-64 sleuteltjes voor beveiligde telefoontoestellen. De KOV-14 wordt op zijn beurt momenteel vervangen door de KSV-21 Enhanced Crypto Card.

 


Een partij MYK-82 crypto processors

 

MYK-82 Crypto Processor
Een nieuwere versie van MYK-80 chip in de Fortezza Crypto Card is de MYK-82 Crypto Processor. Dit is een vierkante chip van 2 x 2 cm en biedt dus alle bovengenoemde mogelijkheden van de Fortezza Crypto Card. Deze chip is een zogeheten secure cryptoprocessor, dat wil zeggen een processor die crypto- grafische bewerkingen kan uitvoeren en zelf ook op ingenieuze manier is beveiligd tegen inbreuken van buitenaf.
Een eerdere versie van deze crypto processor, de MYK-78, werd in 1996 gelanceerd in het kader van het Capstone-project van de Amerikaanse overheid en staat bekend als de Clipper Chip. Het was de bedoeling dat dit de nieuwe standaard zou worden voor informatiebeveiliging, maar het werd een rel toen bleek dat de chip een "achterdeurtje" bezat, waarmee opsporingsdiensten alle gegevens achteraf konden ontcijferen!
De MYK-82 werd ontworpen door Mykotronx en gefabriceerd door VLSI Technology in Taiwan en is inmiddels opgevolgd door de MYK-82A (die de Skipjack, KEA, DES, DSS en SHA-1 algoritmes bevat).

Naast Mykotronx fabriceren ook enkele andere bedrijven zulke cryptografische pc-cards en processors.

Links
NSA provides value-added crypto security – Fortezza Crypto Card
Rainbow Mykotronx subsidiary receives order for DMS Encryption Processors.