Kapitein Zeppos

Gisteravond was ik even in (hetero-)cafxc3xa9-restaurant Kapitein Zeppos in Gebed zonder End, een klein steegje tussen de Nes en de Oudezijds Voorburgwal in het oude centrum van Amsterdam.

De merkwaardige naam van dat steegje is een knipoog naar het Clarissenklooster dat sinds de Middeleeuwen in deze buurt stond.

Cafxc3xa9 Zeppos zelf is een ruime zaak met wat smaakvolle kitscherige decoraties, die het een zuidelijke sfeer geeft, een beetje Brussels, een beetje Italiaans zelfs.

De op het eerste gezicht eveneens merkwaardige naam van het cafxc3xa9 is ontleend aan de gelijknamige populaire Vlaamse televisieserie uit de jaren ’60:

 

Intro van de serie Kapitein Zeppos
Iets uitvoeriger over Kapitein Zeppos

 

Deze serie ging, uiteraard, over Kapitein Zeppos (gespeeld door Senne Rouffaer), die het als een soort Vlaamse polder-James Bond opneemt tegen geheimzinnige misdaadorganisaties. Vooral de combinatie van het haast middeleeuwse platteland en de futuristische snufjes van de schurken, maken deze verhalen heel apart.

Andere aspecten die hebben bijgedragen aan de populariteit van deze serie zijn de aanstekelijke intromelodie (Living It Up van Bert Kaempfer) en de amfibie-auto waar kapitein Zeppos in reed en die daarom nog steeds een "Zeppos" wordt genoemd!

Ikzelf heb deze serie in mijn jeugd gevolgd, toen die in herhaling op de Belgische TV werd uitgezonden. Achteraf gezien realiseer ik me eigenlijk pas dat er van de gesoigneerde kapitein Zeppos en zijn jonge medewerker Ben misschien wel net zo iets subtiel homo-erotisch uitging als van Batman en Robin wel beweerd wordt….

Links
– Wikipedia-artikel: Kapitein Zeppos
– Fansite: www.zeppos.co.uk

Verleden van Nederland

Enkele weken geleden is een televisieserie over de Nederlandse geschiedenis van start gegaan, die elke week op zondagavond op Nederland 2 te zien is van 20.30 tot 21.15 uur. Deze serie maakt deel uit van een groots  opgezet multi- mediaal project onder de titel Verleden van Nederland.

Geschiedenis
De serie en het project zijn uitvloeisels van de toegenomen aandacht voor onze geschiedenis, die we al een aantal jaren kunnen zien en die onder meer voortkomt uit de populaire geschiedenisboeken van Geert Mak.
Omdat bleek dat Nederlanders vaak nog maar weinig van hun geschiedenis weten en er ook op scholen maar weinig aandacht aan wordt besteed, is in 2006 ook al de Canon van Nederland opgesteld.

16e eeuw
Afgelopen avond ging de aflevering van Verleden van Nederland over de 16e eeuw en werd onder de titel "Religie, Rebellie, Republiek" de opstand van Willem van Oranje tegen koning Filips II behandeld. Omdat dit de periode is waar ik me uitvoerig mee heb beziggehouden (zie mijn eerdere log over Keizer Karel V), ben ik deze keer ook eens gaan kijken.

Saai
Het is mooi en goed dat er met dit programma nu op prime-time aandacht voor onze geschiedenis is, maar eerlijk gezegd vond ik het toch wel tegenvallen. Het is netjes gemaakt, maar naar huidige mediamaatstaven wel erg traag, behoorlijk saai en nauwelijks aansprekender dan de programma’s op de schooltelevisie waar ik zo’n 20 jaar geleden als kind al naar keek.

Ongenuanceerd
Erger nog was dat het ook inhoudelijk wel een verhaal van 20 jaar geleden leek: er was nauwelijks wat te merken van de nuanceringen en relativeringen die de geschiedwetenschap de afgelopen decennia heeft kunnen aanbrengen. Daardoor werd, nog afgezien van allerlei details, in deze aflevering toch weer het beeld geschetst van hoe een "goede" Willem van Oranje de Nederlanden gedurende een "Tachtigjarige Oorlog" wilde bevrijden van de onderdrukking door de "boze" Spaanse koning Filips II…

Seperatisme
Nu was Willem van Oranje inderdaad wel een integer en genuanceerd man, maar het gaat niet meer aan om "Spanje" als de grote boosdoener af te schilderen. Filips II en topfiguren uit zijn regering waren namelijk ook zeer capabele bestuurders, alleen hadden zij andere belangen op veel grotere schaal. Een rebellie in de Nederlanden was voor hen net zoiets als wat de IRA of de ETA wilde.

Eigenbelang
Ook kwam niet naar voren dat de Nederlandse opstandelingen heus niet alleen voor godsdienstvrijheid streden, maar dat het voor een heel groot deel gewoon om de financixc3xable belangen van de grote steden en de adel ging: die wilden namelijk de belastingopbrengsten liever zelf hebben, dan ze naar Spanje te sturen – precies zoals men tegenwoordig ook liever geen bijdrage aan de Europese Unie zou betalen.

Terminologie
De eenzijdige benadering bleek ook uit de verouderde terminologie die in het programma gehanteerd werd: zo werd er gesproken van "de Tachtigjarige Oorlog (tegen de Spaanse koning)", terwijl Filips II formeel gewoon de rechtmatige landsheer van de diverse Nederlandse gewesten was en geen buitenlandse bezetter, zoals die term suggereert.
Ook was er geen sprake van een 80 jaar durende oorlog, maar ging het in werkelijkheid om een periode waarin grotere en kleinere gevechten en een wapenstilstand elkaar afwisselden. De oorspronkelijke en tevens modernere en meer genuanceerde benaming luidt daarom "de Nederlandse Opstand (tegen landsheer Filips II)".

Gemiste kans
Ik begrijp best dat je in 1 documentaire nooit alle nuances naar voren kunt brengen, maar aangezien de meeste kijkers vermoedelijk toch nog altijd wel het stereotype beeld van de goede Willem en de boze Filips in hun (achter)hoofd zullen hebben, had dit nou juist een mooie gelegenheid geweest om daar de nodige nuanceringen in aan te brengen. Ik geloof namelijk niet dat we in een steeds complexer wordende wereld gebaat zijn bij het instandhouden van oude nationalistische mythes….

25 jaar mobiele telefonie

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat op 13 oktober 1983 het eerste gesprek met commercieel verkrijgbare mobiele telefoons plaatsvond!

Die eerste mobiele telefoon was een in moderne ogen welhaast reusachtige Motorola DynaTAC, die ook maar liefst $ 3,995 kostte! Het prototype hiervoor was al 10 jaar eerder gebruikt voor tests van een mobiel netwerk door de befaamde Bell Lab’s van de Amerikaanse telefoonmaatschappij AT&T.

Klik hieronder voor een leuk overzicht van de ontwikkeling van mobiele telefonie:

In die begintijd was mobiele telefonie nog duur en de apparatuur tamelijk onhandig. Het zou dan ook nog tot eind jaren ’90 duren voordat het voor iedereen beschikbaar kwam. En zoals met veel moderne electronica, is ook bij mobiele telefonie de ontwikkeling dermate snel gegaan, dat het nu al niet meer weg te denken is en we kunnen telefoneren met apparaatjes, soms bijna niet groter dan een dikke creditcard!

IJskoude Kredietcrisis

Eergisteren kwamen de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis opeens heel dicht bij de gewone Nederlandse spaarders: de in korte tijd erg populair geworden IJslandse internetbank Icesave moest bekend maken dat zij niet meer in staat is om 1,7 miljard aan tegoeden terug te betalen. Hierdoor zijn ook ca. 120.000 Nederlanders hun geld voorlopig kwijt….

IJsland failliet
Samen met Icesave kwamen echter ook de twee andere grote banken van IJsland in dermate grote problemen, dat de IJslandse overheid zich garant moest stellen, en daardoor zelf ook failliet ging… Omdat IJsland zo klein is, gingen de IJslandse banken op zoek naar klanten in het buitenland, maar gingen daardoor zoveel verplichtingen aan, dat de IJslandse overheid nu niet genoeg buitenlandse valuta heeft om het nog terug te kunnen betalen…

Fortis genationaliseerd
De Nederlandse overheid heeft in het kader van de kredietcrisis iets eerder al de Nederlandse onderdelen van het bankconcern Fortis compleet overgenomen. Deze nationalisatie van een commerciele bank was uiterst opzienbarend in een tijd waarin men steeds meer aan "de markt" wil overlaten.

Depositogarantie
Voor particuliere spaarders gold in Nederland een zogeheten depositogarantie voor 100% vande eerste  20.000 euro en 90% van de volgende 20.000. Deze grens is echter in de afgelopen dagen in Europees overleg al opgetrokken tot 100.000 euro. Ook Icesave was als bank in Nederland geregistreerd en dus kunnen ook de Icesave-spaarders in principe een beroep op deze garantieregeling doen. Eigenlijk moesten zij voor de eerste 20.000 euro aankloppen bij de IJslandse overheid, maar inmiddels heeft  De Nederlandsche Bank bekend gemaakt dat zij zelf de gehele afwikkeling op zich neemt.

Deze ontwikkelingen laat drie dingen zien:

1. Ook overheden kunnen failliet gaan. We staan daar normaal gesproken nauwelijks bij stil, maar het gebeurde bijv. in 1998 met Rusland, in 1999 met Suriname en 2001 met Argentinixc3xab en is in de geschiedenis vaker voorgekomen. In zo’n geval betekent het niets meer of minder dan dat de overheidsobligaties niet meer terugbetaald worden en de overheidsuitgaven drastisch naar beneden moeten…..

2. De depositogarantieregeling is louter bedoeld om de burgers enig vertrouwen te geven, zodat ze niet allemaal tegelijk hun spaargeld bij de banken weghalen. Want als dat gebeurt, dan stort alles in…

3. De nationalisatie van Fortis is voor een groot deel ook bedoeld om te voorkomen dat spaarders een beroep op de garantieregeling gaan doen.

Dat het betalingsverkeer ontregeld zou worden als Fortis failliet had gegaan is 1 ding, maar als alle spaarders dan bij De Nederlandsche Bank c.q. de overheid zouden aankloppen voor hun gegarandeerde 30.000 of 100.000 euro, dan zou voor de Nederlandse staat hetzelfde gevaar gedreigd hebben als voor de IJslandse: faillissement….

Advies
Het enige goede advies dat gegeven kan worden is dan ook: laat je spaargeld staan waar het staat en haal het vooral niet weg!
Hoe meer een bank moet uitbetalen, hoe eerder die in de problemen komt.
En als een echt grote bank in de problemen komt, laten we dan hopen dat die door de overheid wordt overgenomen, want als we met z’n allen ons geld bij de staat gaan opeisen, dan hebben we echt een probleem.

PS:
Hoe kleine dingen onverwacht een probleem kunnen worden, was afgelopen week al te zien: spaarders gingen zo massaal naar de websites van Icesave en De Nederlandsche Bank, dat beide regelmatig plat gingen: er was vooraf geen rekening mee gehouden, dat met name overheidssites in tijden van crisis heel snel massaal bezocht kunnen gaan worden…