Weigerambtenaren…

In de ‘homowereld’ is er de laatste tijd nogal ophef over zo- genoemde weigerambtenaren. Daarmee worden ambtenaren van de burgerlijke stand bedoeld die weigeren om zogeheten homohuwelijken te sluiten.

Uitzonderingen
Deze ophef is ontstaan nadat in het nieuwste regeeraccoord werd vastgelegd dat ambtenaren zich "in goed overleg" kunnen distantixc3xabren wanneer zij bezwaren hebben tegen het voltrekken van een homohuwelijk. Daarbij is echter niet duidelijk gemaakt of dat voor alle ambtenaren van de burgerlijke stand geldt, of alleen voor diegenen die al in dienst waren toen op 1 april 2001 het ‘homohuwelijk’ werd inge- voerd.
Toendertijd was namelijk met de regering afgesproken dat ambtenaren die be- zwaar tegen het sluiten van zulke huwelijken hadden, dat niet hoefden te doen, maar dat voor alle nieuwe ambtenaren geen uitzonderingen meer zouden worden gemaakt. In de praktijk bleek echter dat er in diverse gemeenten nieuweambte- naren waren aangenomen die ook bezwaren hebben tegen het sluitenvan homo- huwelijken.

Campagnes
Daarop begon het COC een campagne waarbij onder meer gemeenten werden aangeschreven met de vraag of zij de namen bekend wilden maken van zulke "weigerambtenaren". Deze zouden dan bijv. geboycot kunnen worden door hete- roparen die zich solidair willen tonen met homo’s…
Voorts werd o.a. door Albert Verlinde via zijn tv-programma RTL Boulevard opge- roepen om een petitie tegen de weigerambtenaren te tekenen en zijn de betref- fende gemeenten in kaart gebracht onder het adres www.weigerambtenaren.tk.
Tenslotte wordt aanstaande zondag 1 april door het COC in Amsterdam zelfs nog een "manifestatie tegen weigerambtenaren" georganiseerd.

Triest
Ik vind deze ophef en met name de campagnes een bijzonder triest voorbeeld van fanatieke onverdraagzaamheid. Het aanleggen van lijsten van weigerachtige ambt- enaren is gewoonweg een methode die doet denken aan niets meer of minder dan wat de Nazi’s deden… Een associatie die het COC kennelijk totaal ontgaan is, ook al bleek het bericht later deels een misverstand te zijn…
Het is ook weer de zoveelste keer dat homo’s, in elk geval publiekelijk, laten blij- ken dat hun hand nooit gevuld is en dat zij nooit genoeg hebben. Er is een wettelijk ‘homohuwelijk’ mogelijk, maar in plaats van daar tevreden mee te zijn, eisen ze dat ook de gelovigen die daar moeite mee hebben daar liefst nog van harte aan meewerken. Toen christenen aan de macht waren werden homo’s vaak gediscrimineerd en gecriminaliseerd, maar nu de homo’s het tij mee hebben, doen ze omgekeerd eigenlijk nix anders…

Opgeblazen
De hele kwestie van de weigerambtenaren stelt goed beschouwd overigens weinig voor, maar is doelbewust enorm opgeblazen. Alleen al uit de kaart op www.wei- gerambtenaren.tk blijkt namelijk dat de gemeenten waar deze ambtenaren werken (tussen de 13 en 18% van het totaal), grotendeels samenvallen met de Nederlandse Bible Belt: gebieden waar voornamelijk strengere protestanten wonen.
Niet bepaald plaatsen dus waar veel homohuwelijken gesloten zullen worden. De kans op een homohuwelijk is in zulke gemeenten waarschijnlijk gewoon zo klein, dat het aannemen van een ambtenaar die daar bezwaar tegen heeft, in de praktijk geen enkel probleem zal opleveren.

Intern
De mogelijkheid van het sluiten van een homohuwelijk staat juridisch trouwens ook los van individuele ambtenaren. Het zijn de gemeenten die zo’n huwelijksslui- ting mogelijk moeten maken. Welke ambtenaar dat doet maakt dan niet uit: dat is een interne en arbeidsrechtelijke kwestie.
Het zal immers wel vaker voorkomen dat ambtenaren met elkaar ruilen voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Dus als de ene ambtenaar geen homohuwelijk wil sluiten, dan is het slechts zaak ervoor te zorgen dat er een andere ambtenaar beschikbaar is die dat wel wil doen.

Discriminatie?
Er wordt dan wel geroepen dat zo’n weigerachtige ambtenaar discrimineert, maar dat is niet zo. Moreel gezien maakt zo’n ambtenaar misschien wel een onder- scheid waar niet iedereen het mee eens is, maar juridisch is er in zo’n geval geen sprake van discriminatie (hooguit een arbeidsrechtelijk probleem met de gemeente).
Bovendien is er ook pas sprake van "discriminatie" als een ambtenaar ook daadwerkelijk een keer een "homohuwelijk" zou weigeren te sluiten. Zolang zich dat nog niet heeft voorgedaan, en dat zal in zeer christelijke gemeenten niet gauw zijn, is zeggen dat je ertegen niet meer dan een vrije meningsuiting…

Ruimte
Al met al is er dus feitelijk helemaal geen probleem voor homo’s die willen trou- wen. Groepen als het COC kunnen het alleen kennelijk niet uitstaan dat er nog "achtergebleven" ambtenaren zijn die niet staan te juichen om eindelijk een homohuwelijk te sluiten…
Het is triest dat juist homo’s, die zelf de onderdrukking ervaren hebben, nu ken- nelijk geen ruimte willen geven aan mensen die niet net zo denken als zijzelf en het is triest dat namens homo’s op zo’n fundamentalistische manier eisen worden gesteld, in plaats van dat men pragmatisch is en gemeenten de ruimte te geeft om het intern, naar behoefte en per geval op te lossen…

Trots?!
Volgens COC-voorzitter Frank van Dalen zou de huidige situatie zelfs "onhoud- baar" zijn "in een land waar discriminatie verboden is" – "Het huwelijk voor paren van het gelijke geslacht is een verworvenheid van ons allemaal waar we trots op mogen zijn" aldus Van Dalen…
Dit staaltje demagogie gaat echter voorbij aan het feit dat iets waar je zelf trots op kan/mag zijn, heel wel in botsing kan komen met datgene waar anderen trots op zijn. In dit geval met bepaalde christelijke overtuigingen.
En dan is het de kunst om jouw trots niet anderen door de strot te duwen, maar je te beheersen en ook ruimte te laten voor dat waar zij trots op zijn. Want alleen dat maakt een diversiteit mogelijk waar we echt allemaal trots op kunnen zijn!

16 gedachten over “Weigerambtenaren…

 1. Het belangrijkste in de Christelijke overtuiging/leer is toch wel: heb uw naasten lief.
  Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat ambtenaren gewoon hun werk doen. Je kan zo’n discussie voor elke andere groep doen: zou een protestantse niet met een katholiek kunnen trouwen of een surinamer met een chinees, zouden er ambtenaren zijn die ook geen zin hebben om deze huwelijken te sluiten?

  Mijn mening is dat een trouwerij iets moois is: 2 mensen bezegelen hun liefde en hoe wat waar en met wie, het zou niet uit moeten maken.

 2. Het probleem van die ambtenaren is het loutere feit dat twee personen van gelijk geslacht een huwelijk willen sluiten. Alleen en precies dat is volgens hun leer c.q. de bijbel niet toegestaan.

  Het gaat dus alleen om het gelijke geslacht, niet om iemands ras, geaardheid, voorkeur, geloof of levensovertuiging. Als bijv. een homoman met een vrouw zou willen trouwen (wat vroeger wel voorkwam), dan zou dat geen probleem zijn.
  En ik vermoed, maar weet niet zeker, dat als het geen huwelijk zou zijn, maar alleen een geregistreerd partnerschap, dat dat ook geen probleem zou zijn.

  In elk geval hoeven we vanuit christelijke hoek dus niet bang te zijn voor nieuwe en verdergaande “uitvluchten” en is deze kwestie ook in dit opzicht maar een heel beperkt “probleem”…

 3. Hoi Paul, ik weet wat het “probleem” van die ambtenaren is, er is uitgebreid over geschreven overal. Het is zo dat je in een kleine reactie niet echt allemaal kunt zeggen wat je wil, daarvoor zou ik zelf een log erover moeten maken, maar ik vind dat het onderwerp al uitgebreid door bijna alle loggers is besproken.

  Mijn mening is dat ik vind dat het eens afgelopen moet zijn met het onderscheid maken en het mensen in hokjes willen stoppen. Er kan getrouwd worden door iedereen, ik vind dat ambtenaren gewoon hun werk moeten doen en mensen in de echt verbinden die van elkaar houden.

  Wat je laatste zin in je reactie betreft: ik vind het geen beperkt probleem, ik vind het heel erg naar dat er mensen zo denken en ernaar handelen.

 4. ik heb er vorige week ook wat over geschreven zoals je vast gelezen hebt. ik vind het te gek dat het zou moeten kunnen. ambtenaren vertegenwoordigen de wet en het huwelijk is wettelijk toegestaan dus ze doen maar hun werk.

 5. Precies, het is gewoon werkweigering. Morele problemen hebben met iets uit de samenleving is niet verkeerd, maar ga dan geen beroep uitoefenen waarbij je in de problemen komt. Als ik tegen geweld ben en geen mensen wil vermoorden uit principe is dat prima, maar dan moet ik geen soldaat worden en dan gaan lopen mekkeren.

 6. Dat ligt er denk ik aan of je er zelf bezwaren bij hebt.

  Ik bedoel te zeggen dat als je morele bezwaren bij je baan hebt, je misschien een ander beroep moet kiezen. Hoewel het in dit geval zo is, dat het beroep al gekozen was en het daarna is ‘veranderd’ waardoor er morele bezwaren zijn ontstaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s