Zomaar…

…een leuke foto…

… van een muurschildering aan de Kolenmarkt in Brussel, voorstellende de strip- figuur Ragebol (de blonde) en diens vriendin Catherine (de zwarte), die echter dermate androgyn was/is afgebeeld, dat veel mensen dachten dat het twee gearmd lopende jongens waren!
Dat is aanleiding geweest om de hele muurschildering over te schilderen, waarbij de vriendin iets meer vrouwelijke vormen kreeg…

Extra grappig wordt dit plaatje door dat wat schuin tegenover de muurschildering ligt: wie goed kijkt zal helemaal rechts op de foto namelijk het vaandel zien van het Regenbooghuis: een centrum van verschillende zogeheten holebi-organi- saties!

Casino Royale

Afgelopen avond ben ik naar de nieuwste James Bondfilm Casino Royale geweest.
Uit de uitgebereide media-aandacht had ik al wel begrepen dat deze film heel anders zou zijn dan de eerdere Bondfilms, dus ik was benieuwd…

Na een korte introscxc3xa8ne in sinister zwart- wit, kwam er eerst al een heel fraaie en kleurrijke grafische mix van waar het in de film om zou gaan: kaartspelen, dode(lijke) heren en geld…
Maar voor dat dat zover was, kwamen er eerst een aantal zeer spectaculaire actie- scenes, die wel pasten bij het nieuwe, rauwere imago dat James Bond in deze film heeft gekregen.

Want dat was wel het meest spraakmakende aspect van deze film: de nieuwe Bondspeler Daniel Craig, die een stuk minder gentleman is dan de eerdere spelers van deze rol. Mij deed Craig, met zijn ijskoude voorkomen, nogal denken aan Wladimir Poetin in diens vroegere functie van KGB-officier…
Maar goed, daar wende je gaandeweg de film wel aan en het past ook wel bij deze tijd, waarin de hele internationale situatie een stuk complexer en harder is geworden, ten opzichte van de relatief eenvoudige en zelfs "fatsoenlijke" Koude Oorlog.
Dat werd ook heel subtiel uitgedrukt toen M tegen Bond zei dat "we soms teveel op onze vijanden letten en daarbij vergeten te letten op onze vrienden"…

Niet alleen met de nieuwe Bondspeler, maar ook met diverse andere punten is deze film een herstart van het klassieke Bond-concept. Zo is Bond zelf een stuk minder de "mister-perfect" als in de vroegere films en moet hij gaandeweg de film ook nog de nodige ervaringen opdoen en (harde) lessen leren.
Ook van de soms wel erg overdreven futuristische gadgets, plannen en wapens uit sommige oude films, is weinig meer over. Wel wordt leuk getoond hoe veel je tegenwoordig al met gangbare dingen als een mobiele telefoon kunt bereiken (waarbij zowel de gebruikte gsm als de noteboek duidelijk herkenbaar van Sony waren, die ook achter de productie van de film zit).
Al met al een heel geslaagde film!

Kerstwensen

 

Met deze foto van de kerstkaart die ik per post heb verstuurd,
wens ik ook jullie hier allemaal een

HEEL FIJN, GEZELLIG, GEZEGEND en/of ZALIG KERSTMIS

en ook alvast een

HEEL GOED EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!

* * *

Kerstversieringen

Het is nu bijna Kerstmis en daartoe heb ook ik mijn woning wat opgesierd met o.a. een kerstboom en een adventskrans, zoals op deze foto te zien is:

Kerstboom
Mijn kerstboom versier ik altijd op de manier waarop mijn ouders dat ook al deden, voor deel zelfs nog met dezelfde slingers en ballen als uit mijn jeugd. De ster bovenin de boom heb ik ooit nog een keer op de basisschool gemaakt.

Adventskrans
De adventskrans is nieuw, maar is (voor degenen die dit fenomeen niet kennen) wel een oude katholieke traditie, waarbij op elk van de 4 zondagen van de advent telkens 1 kaars extra wordt aangestoken, zodat ze met Kerst alle vier branden.

Kerststal
Een eveneens bekend katholiek gebruik is de kerststal, die echter nog bij mijn ouders thuis staat en bestaat uit een vrij grote houten stal met strodak en klassieke Italiaanse beeldjes van Jozef, Maria, Jezus, de engel, de herders en de wijzen uit het oosten en daarbij ook nog de os en de ezel, schapen en zelfs een heuse kameel!

Kant en het CPB

Gisteravond ben ik toch maar weer eens een keer naar het filosofisch cafxc3xa9 Felix & Sofie geweest. Eigenlijk vond ik het op de huidige locatie wat te druk, maar deze keer ging het om een favoriet onderwerp van mij, namelijk Kants Kritiek van de Prakti- sche Rede (zie daarover ook mijn eerdere log De Praktische Rede).

Mee- en tegenvallers
Een meevaller was dat het podium in de foyer van Felix Meritis nu voor de ramen was opgesteld, in plaats van tegen de achterwand, waardoor een veel ruimtelijker sfeer ontstond. Desalniettemin moest ik zeker een half uur voor aanvang aanwe- zig zijn om een goede zitplaats te kunnen bemachtigen, aangezien de zaal ook deze avond weer helemaal vol liep.
Tegenvaller was echter dat ik dat hele halve uur het "optreden" van iemand met een mondharmonica en een soortment van "zingende zaag" moest aanhoren, dat mij slechts aan kattengejank deed denken en me deed verbazen hoe iemand daar serieus mee durft op te treden…

De Praktische Rede
Het eerste onderwerp was gelukkig een stuk aangenamer, namelijk een interview met degegen die Kants Kritik der praktsichen Vernunft onlangs in het Nederlands hebben vertaald. Hoewel er op zich weinig nieuwe inzichten aan bod kwamen, was het aardig de vertalers over hun werk en over Kants werk te horen.
Zo kwam naar naar voren dat de ethische principes van Kant bedoeld waren om een rationeel tegenwicht te bieden tegen het al te subjectieve denken van David Hume, die de mens als bundel van louter driften en emoties ziet. Daarmee is Kants denken ook in deze tijd actueel, aangezien we ons wel aanpraten dat we zo rationeel zijn, maar we in werkelijk bijna louter op gevoelens afgaan…

Context
Bij grote filosofen wordt echter vaak gedaan alsof zij in alle opzichten unieke gedachten hadden. Zo werd bijv. gezegd dat Kant zo belangrijk was vanwege zijn onderscheid tussen de zuivere rede, de praktische rede en het oordeelsver- mogen, alsmede vanwege zijn onderscheid tussen de rationele autonome vrijheid en de causale heteronome gebondenheid.
Kant heeft deze dingen inderdaad goed systematisch uitgewerkt, maar hij heeft ze zeker niet volledig zelf bedacht. Bovengenoemde punten werden immers al in de Middeleeuwen beschreven als het onderscheid tussen waarheid, goedheid en schoonheid en ook de grote katholieke denker Thomas van Aquino (1225-1274) ging al uit van een onderscheid tussen de natuur en het verstand…

Het CPB
Na de pauze was er een discussie over de rol van het Centraal PlanBureau (CPB), waarbij de vraag was of dit bureau niet teveel invoed op de politiek heeft, in de zin dat er teveel wordt gefocussed op financixc3xable argumenten. Daartegen werd aangevoerd dat de economie tegenwoordig steeds flexibeler en internationaler wordt, maar mensen waarschijnlijk een stuk minder rationeel hun (economische) keuzes maken, of tenminste zich daarbij ook door allerlei andere overwegingen laten leiden.
Het CPB zegt zich hiervan goed bewust te zijn, maar dat politici vaak financixc3xable argumenten de doorslag laten geven, omdat daarover een grotere consensus bestaat, dan over andere motieven.

De economie
Wat mij opviel was dat de economie als een empirische wetenschap (d.w.z. feiten verzamelend en analyserend) geldt, maar dat er tevens van werd gezegd dat het een wetenschap is die gaat over het maken van (economische) keuzes (voor de verdeling van schaarse goederen).
Dat is leuk voor zover het zich beperkt tot het constateren van bepaalde keuze- patronen, maar zo gauw je die in een model stopt dat ter voorspelling dient, leidt dat er al gauw toe dat bepaalde (economische) keuzes als beter, en andere als slechter worden voorgesteld. En dat onderscheid mag de economie eigenlijk niet maken, want dat is het terrein van de ethiek: de wetenschap die gaat over welke keuzes gemaakt zouden moeten worden….

Na afloop heb ik tenslotte nog wat gedronken en gesproken met mijn gewaar- deerde collega-weblogger Jan Dirk Snel.

Over rituelen

Vanmiddag ben ik voor het eerst naar het Filosofisch Cafxc3xa9 in hotel De Filosoof in Amsterdam geweest.
Eerder dit jaar ben ik al een paar keer naar het filosofisch cafxc3xa9 Felix & Sofie in Studio Plantage in Amsterdam geweest. Sinds dat echter weer in Felix Meritis wordt gehouden is me dat een beetje te druk geworden, hoe interessant ik het ook vond.
Het filosofisch cafxc3xa9 van vanmiddag was gelukkig een stuk kleinschaliger van opzet en vond onder leiding van Dries Boele plaats in de ontbijtzaal van genoemd hotel.

Rituelen
Het onderwerp van deze keer was "De zin van rituelen en evenementen" over de betekenis en de zin van feest- en gedenkdagen en aanverwante rituelen.
Eerst was hierover een vrije discussie waaraan iedereen een bijdrage kon leveren. Daar kwam onder meer uit dat zulke rituelen vaste punten in de tijd zijn, die samen en op een vrij vanzelfsprekende manier beleefd worden.
Maar ook bleek dat veel rituelen en feestdagen lang niet meer door iedereen als even zinvol of waardevol worden ervaren. Zo is Kerstmis nogal uitgehold en tamelijk commercieel geworden en zijn huwelijksfeesten afhankelijk van hoe de betrokken dat zelf willen invullen.
Ook kwam de vraag aan de orde of en hoe rituelen en feestdagen uit verschillende religieuze tradities gecombineerd zouden kunnen worden.

Alain Badiou
Na de pauze besprak Dries Boele een boek van de Franse filosoof Alain Badiou waarin deze spreekt over een "evenement" als een gebeurtenis die het dagelijks leven radicaal doorbreekt (denk aan een revolutie, een grote ontdekking of een grote liefde), over de "trouw" waarmee je dat evenement voortaan een plaats geeft in je denken en je leven en over "waarheid" die voortkomt uit het trouw zijn aan een bepaald evenement.
Hoewel Badiou het zelf niet over rituelen heeft, kan zijn theorie daar goed op toegepast worden: rituelen zijn dan de uitdrukking van de trouw aan een bepaald "evenement", een bepaalde ingrijpende gebeurtenis, of dat nu de geboorte of dood van Jezus Christus is, een revolutie of de geboorte van een kind.
Ikzelf herkende in deze theorie van Badiou meteen enkele aspecten van het denken van de grote Duitse filosoof Martin Heidegger, die het o.a. heeft over het geschieden van een gebeurtenis (Ereignis), dat de mens in een nieuwe verhou- ding tot het "Zijn" plaatst en waarin hij een zin kan vinden om zijn leven op een "eigenlijke" manier te leiden.

Na afloop
Na afloop ben ik met Dries Boele en enkele andere deelnemers nog wat wezen drinken en napraten in het even verderop gelegen cafxc3xa9 van Ingang B, in het restaurant waarvan ik daarna heb gegeten.
Op de terugweg naar het station ben ik nog even langs geweest bij cafxc3xa9 ’t Leeuw- tje in de Reguliersdwarsstraat, dat ook gay-minded is nadat het sinds enkele weken is overgenomen door iemand die ik via internet heb leren kennen.

Nieuwe dienstregeling

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) sinds afgelopen zondag een grondig herziene nieuwe dienstregeling heeft ingevoerd. Tevens gingen op die dag ook de nieuwe dienstregelingen van het stads- en streek- vervoer in.

Voor bijna alle reizigers betekende dat veranderingen, voor sommigen zeer ingrij- pende, voor anderen minder. Ik reis ook altijd met het openbaar vervoer, maar voor mij valt de nieuwe dienstregeling gelukkig mee:
De rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam is behouden gebleven, alleen zijn de vertrektijden nu 14 minuten vroeger. Het enige wat ik iets minder leuk vind, is dat deze rit nu met een (ouder) dubbeldekstreinstel i.p.v. een (nieuwe) sprinter wordt gereden, maar da’s een luxeprobleem 馃槈
De bus waarmee ik naar m’n werk, ga rijdt nagenoeg nog precies zo als voor- heen, slechts 2 minuten eerder.

Heilige Roomse Rijk

Deze log gaat niet over de (vermeende) rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk, maar over een rijk dat heilig en rooms genoemd werd en voluit het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie heette.

Dit rijk werd op 6 augustus 1806 opgeheven en dat is dit jaar dus precies 200 jaar geleden. Als gevolg van deze opheffing werd onder andere het vorstendom Liechtenstein onafhankelijk, waarover ik al eerder schreef.

Onbekend
Veel mensen zullen misschien nog nooit van het Heilige Roomse Rijk gehoord hebben, terwijl het toch al sinds de Middeleeuwen weliswaar niet het machtigste, maar toch wel het grootste en in elk geval meest tot de verbeelding sprekende Europese rijk was.
Zoals de bovengenoemde naam al aangeeft, was het huidige Duitsland de kern van het Heilige Roomse Rijk, waartoe vroeger echter ook nog (grote delen van) bijna alle huidige buurlanden behoorden (zie kaart).
Ook het huidige Nederland behoorde tot het Heilige Roomse Rijk, maar kreeg samen met het huidige Belgixc3xab in 1548 een onafhankelijke status. Voor de Noordelijke Nederlanden werd dit bij de Vrede van Mxc3xbcnster in 1648 nog eens apart bevestigd.


Het Heilige Roomse Rijk vergeleken met de huidige grenzen
(situatie medio 16e eeuw)

Verbrokkeld
Het Heilige Roomse Rijk was weliswaar extern veel groter dan het huidige Duitsland, maar intern was het enorm verbrokkeld. Het rijk bestond namelijk uit honderden kleinere en grotere gebiedjes die vaak feitelijk onafhankelijk waren.
Landen als Frankrijk, Engeland, Spanje en de Scandinavische landen groeiden al vanaf 1500 toe naar de nationale eenheidsstaten die ze tot op de dag van vandaag zijn gebleven. Duitsland werd echter pas in 1870 (of eigenlijk in 1918) een nationale eenheid. Een gecentraliseerde staat is Duitsland nooit geworden, het is nog altijd een federatie van tamelijk zelfstandige Bundeslxc3xa4nder.

Keizerschap
Aan het hoofd van het Rijk stond de keizer – niet zomaar een keizer, maar dxc3xa9 keizer! Deze heette de Rooms keizer, niet zozeer omdat hij Rooms-Katholiek was, maar omdat hij gold als de opvolger van de keizers van het Romeinse Rijk uit de Oudheid.
Anders dan de oude Romeinse keizers had de Rooms-Duitse keizer echter weinig macht. Maar omdat hij door de paus gekroond werd zagen de mensen hem als de wereldlijke plaatsbekleder van Christus, zoals de paus diens geestelijke plaatsbekleder was (en is). Hierdoor had de keizer wel een universeel gezag over heel de christelijke wereld, zoals de paus daarover het geestelijke gezag had.

Gekozen
Bijzonder was bovendien dat het Rooms-Duitse keizerschap niet erfelijk was, zoals in de meeste andere monarchixc3xabn het geval is. De keizer werd namelijk gekozen door de 7 keurvorsten, ongeveer net zoals de paus gekozen wordt door de kardinalen. Daarna werd de gekozene eerst in de Domkerk van Aken (later in Frankfurt) tot Duits koning gekroond en vervolgens in Rome door de paus tot Rooms keizer. Keizer Karel V was in 1530 de laatste die alszodanig door de paus gekroond werd. Daarna volstond men met de kroning in Duitsland, vooral omdat als gevolg van de Reformatie het gezag van de paus niet meer algemeen erkend werd.

Adel
De keizer had echter niet alleen te weinig macht naar buiten toe, ook intern is het hem nooit gelukt om een krachtig bestuur van de grond te krijgen. Daardoor konden allerlei leenmannen, grote en kleine edelen en zelfs geestelijke gezagsdragers zich ontwikkelen tot vergaand onafhankelijke machthebbers waar de keizer steeds minder invloed op had.
Hierdoor was het Heilige Roomse Rijk in de 16e eeuw komen te bestaan uit 7 keurvorstendommen, ca. 75 grote vorstendommen, hertogdommen en prinsbisdommen, ca. 150 kleinere graafschappen en heerlijkheden, ca. 80 rijksabdijen en -proosdijen, 85 rijkssteden en tenslotte nog een paar honderd rijksridders.

Vertegenwoordigd
De heersers van al deze gebieden werden tesamen de Rijksstanden genoemd en waren alszodanig vertegenwoordigd op de Rijksdag, waarin ze samenkwamen voor overleg met de keizer. Op een representatieve manier werden de Rijksstanden vaak afgebeeld door hun wapens op de dubbelkoppige adelaar van het rijkswapen te plaatsen, niet zelden met een kruisbeeld in het midden:


Een zgn. Quaternionenadelaar met daarop een kruisbeeld
en telkens 4 wapens van elke rijksstand

Parallellen
Het Heilige Roomse Rijk was dus een unieke constructie, die nauwelijks leek op de gecentraliseerde eenheidsstaten waartoe de meeste andere Euro- pese landen zich sinds de late Middeleeuwen ontwikkelden. Het Rijk was veel meer een verbond van kleine en piepkleine staatjes en was daarmee vergelijkbaar met huidige internationale organisaties zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties.
Daarom kunnen uit de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk ook interessante lessen worden geleerd voor de problemen waar we tegenwoordig bij internationale samenwerking tegenaan lopen.

Bijzonderheden
Enkele interessante bijzonderheden die voortkomen uit de unieke structuur van dit Rijk en die tot op de dag van vandaag hun sporen hebben nagelaten zijn onder meer:

– De enorme rijkdom aan cultuur, die het gevolg is van het feit dat elke zichzelf respecterende vorst zich wilde omringen met schrijvers, dichters, componisten, toneelspelers, etc. Daardoor was er voor kunstenaars in Duitsland niet alleen relatief veel werk, maar ook relatief veel vrijheid, omdat als ze ergens in ongenade vielen, ze eenvoudig naar een andere beschermheer konden gaan.

– Een sterk rechtsbewustzijn doordat er al sinds begin 16e eeuw gerechtshoven op rijksniveau waren, waar ook gewone boeren en burgers terecht konden voor de bescherming van hun rechten en vrijheden. Hierdoor ontstond een typisch Duits patriottisme, waarbij het niet ging om de nationale eenheid, maar juist om de lokale verscheidenheid.

– Niet ondanks, maar dankzij het feit dat het Rijk een tamelijk archaxc3xafsch en hixc3xabrarchisch bestel was, was er relatief veel ruimte voor lokale en culturele eigen(aardig)heden. Zo waren er bijvoorbeeld gebiedjes die alleen door vrouwen bestuurd konden worden. Dat waren dam
eskloosters met aan het hoofd een abdis, die "regeerde" over de vaak uitgestrekte bezittingen van de abdij en alszodanig zelfs zitting had in de Rijksdag!

Links
– Herdenkingstentoonstellingen: www.dasheiligereich.de
– Idem over de keurvorsten: www.kaisermacher.de
– Diverse teksten en links: www.altes-reich.de
– Informatie op www.uni-muenster.de

Kiwi

Een kiwi is zowel een stuk fruit als een kleine vogel. De vogel kan echter niet vliegen en op dat gegeven is het volgende filmpje gebaseerd (dat ik bij toeval ergens tegenkwam en wel aangrijpend vond):

(Meer info over dit filmpje is te vinden op www.isfat.com)

Sinterklaasavond

Vanavond is Sinterklaasavond, de avond dat veel mensen in Nederland en Belgi毛 Sinterklaas vieren en door deze Goedheiligman met geschenken bedeeld worden.

Hoewel veel kinderen vaak denken dat Sinterklaas daarom ook vandaag, 5 december jarig is, weten anderen dat zijn echte verjaardag pas morgen, 6 december is. De viering van de verjaardag van Sinterklaas vindt dus plaats op de avond erv贸贸r, de vooravond geheten.

Een feest op de vooravond vieren kent iedereen ook van kerstavond op de avond v贸贸r eerste kerstdag en met name katholieken kennen het ook van de carnavalsviering op vastenavond, de dag v贸贸r aswoensdag en van de paasnachtviering v贸贸r Pasen.

Daarmee is al meteen aangegeven waar dit gebruik vandaan komt: namelijk uit het Katholicisme waarin men belangrijke feestdagen al begon te vieren met een mis of een gebedsbijeenkomst op de avond voorafgaand aan de eigenlijke feestdag. Deze voorafgaande vieringen werden ook wel vigilies genoemd.

Dit katholieke gebruik gaat tenslotte weer terug op het Jodendom, waarin de dag niet zoals bij ons om middernacht begon, maar al met de daaraanvoorafgaande zonsondergang. Joodse feesten beginnen daarom ook altijd met de zonsondergang v贸贸r de dag waarop het feest volgens onze dagindeling valt.

(Zie voor meer achtergronden over Sinterklaas mijn eerdere log Sinterklaas)