Canon van Nederland

Net nadat ik eergisteren zelf een log over de grote lijnen van de Europese ge- schiedenis had geschreven, is vandaag de zgn. Canon van (de geschiedenis van) Nederland gepubliceerd.

Canon
Ondanks dat dit overzicht bedoeld is om onze geschiedenis meer bekendheid te geven, heeft men in de titel vreemd genoeg een woord gebruikt dat heel veel mensen niet zullen kennen: canon…
Het woord canon komt uit het Latijn en betekent "regel" of "richtsnoer" en is in kerkelijke kringen wel bekend van de Canon van de Heilige Schrift: de lijst met uit welke boeken de Bijbel bestaat, en van het Canoniek Wetboek, waarin de regels van de Katholieke Kerk staan.
De Canon van de Nederlandse geschiedenis is dus een richtlijn voor wat een ieder van onze historie zou moeten weten.

Karel V
Het eerste waar ik bij historische overzichten e.d. altijd als eerste naar kijk, is hoe keizer Karel V er in voorkomt. Hoe hij ergens wordt afgeschilderd is namelijk een vrij goede indicatie voor hoe gekleurd of zelfs bevoor- oordeeld een bepaald overzicht is…
Karel V (1500-1558) heeft namelijk een heel belangrijke rol gespeeld, niet alleen in de Europese, maar met name ook in de Neder- landse geschiedenis. Een rol die latere geschiedschrijvers vanuit resp. protestants, nationalistisch en athexc3xafstisch oogpunt vaak hebben verdoezeld of zelfs verdraaid…
Maar gelukkig is Karel V in de Canon opge- nomen en geeft de ondertitel "De Nederlanden als bestuurlijke eenheid" redelijk goed aan wat hij bereikt heeft, namelijk dat hij niet alleen een afgeronde eenheid heeft gemaakt van de gebieden die tegenwoordig de Benelux vormen, maar dat hij voor deze nieuwe eenheid ook maximale onafhankelijkheid en soevereiniteit heeft weten te verkrijgen!

Grondwet
Heel goed vind ik dat er bij de beschrijving van de Grondwet wordt vermeld: "Bij die grondrechten gaat het dus niet om rechten die de burgers onderling xe2x80″ xe2x80x98tegenover elkaarxe2x80x99 xe2x80″ hebben, maar om het recht van burgers op hun eigen leven zonder dat de staat zich met hun opvattingen en levenskeuzes bemoeit."
Het is namelijk een veel te wijd verbreid misverstand dat de grondrechten, en dan met name het verbod op discriminatie, tussen burgers onderling zou gelden. Dat gewone burgers onderling elkaar dus niet zouden mogen discrimineren omdat dat in de Grondwet zou staan… Nonsens dus, want de Grondwet geeft alleen regels waaraan de staat, de overheid zich dient te houden. Regels waar gewone burgers zich aan moeten houden staan in de gewone wetten (in geval van discriminatie de Algemene Wet Gelijke Behandeling)!

Overig
Voor het overige zijn de 50 onderwerpen van de nieuwe Canon naar mijn idee redelijk goed gespreid in de tijd (hoewel liefst 1/5 met de Gouden Eeuw verbon- den is) en vormen zij een goede mix van politiek, religie, kunst en wetenschap. De beschrijvingen zijn behoorlijk objectief, genuanceerd en plaatsen de onder- werpen in breder kader. En gelukkig heeft men er geen al te politiek correcte onderwerpen in gepropt….

Poster
Zie hier de canon in postervorm (te downloaden op www.entoen.nu):

16 gedachten over “Canon van Nederland

 1. Op z’n tijd ga ik een vette roddel niet uit de weg. En mensen die beweren een hekel aan roddelen te hebben, moet je in de gaten houden (net als diegenen die niet ‘kunnen’ liegen)..

 2. Eigenlijk zit er nog een grijs gebied tussen het roddelen en het praten over. Je kunt best dingen zeggen over een ander waar die niet bij is. Dat noem ik geen roddelen, pas wanneer je negatieve dingen gaat rondbazuinen, ja dán noem ik dat roddelen. Ik denk dat iedereen heel veel en heel vaak over anderen praten, die er op dat moment niet bij is, en dat hoeft niet altijd negatief te zijn, dus hoeft dat ook niet altijd roddelen te zijn. Maar ik ben het met je eens dat veel mensen praten om te roddelen. Slechte zaak.

 3. ja wat is roddelen?
  ik denk dat iedereen wel eens wat over een ander verteld terwijl die persoon er niet bij is. ik vind het pas roddelen als het echt negatief is wat je over die persoon zegt. ik moet eerlijk zijn ik heb ook wel eens geroddeld hoor en denk ook best dat het vaker in mijn leven zal gebeuren
  mar het verschil is dat ik het vaak achteraf wel tegen de persoon in kwestie zeg

 4. Ik vond het ook erg leuk om de Canon met de 50 vensters te bekijken. Ook ik vond het een redelijk goede beschrijving van onze geschiedenis, zo op het eerste gezicht.

  Mijn vraag aan HU: wat mis je nou het meest in de lijst?

 5. Hmmm… in sommige commentaren las ik dat er nix in staat over de verzuiling, dat is idd een omissie… en wat ik zelf ook nog mis is iets over religie in de Middeleeuwen: als iets kenmerkend is voor die tijd, dan is het toch wel de grote rol van het christelijk/katholieke geloof, denk alleen al aan de gotische kerken en de religieuze kunstwerken! Maar in de canon staat tussen Willibrord en de beeldenstorm geen religieus venster meer…

 6. Kan me goed vinden in je commentaar. Het belangrijkste lijkt me dat deze zogenaamde canon niet een afgeloten lijst presenteert, maar meer een soort didaktisch basisverhaal is waar meer bij kan. De opstellers nodigen als het ware uit tot aanvulling en tot tegenspraak. En dat is juist, want je kunt nooit een bevredigend canoniek verhaal opstellen. Als mensen en vooral leerlingen dit verhaal kennen, kunnen ze ook ontbrekende elementen begrijpen. En daar gaat het om. Het ontbreken van religie in de middeleeuwen is een punt, maar als je bij Willibrord geleerd hebt, dat het christendom zich gevestigd heeft, dan zul je ook al gauw op de gedachte komen, dat het wel niet direct weer zal zijn verdwenen.

  Verzuiling is ook een goed punt. Maar ook in gezaghebbende Europese geschiedenissen kom je na 1648, het einde van de godsdienstoorlogen vaak weinig meer tegen over religie, terwijl je vrij gemakkelijk kunt betogen dat religie als onderwerp van maatschappelijk debat in de laatste twee eeuwen misschien wel belangrijker is geweest dan daarvoor. Maar als mensen de grote lijnen van de geschiedenis kennen, kunnen ze additionele informatie, die ook gewoon uit de media kan komen, vaak wel plaatsen. Het gaat erom dat het kader aanwezig is en daartoe geeft dit verhaal met vijftig vensters een goede aanzet.

 7. Toch blijf ik van mening dat er iets meer gezegd had kunnen worden over het geloof in de Middeleeuwen, desnoods in het kader van Willibrord, maar liefst apart.
  Want ik denk dat veel mensen niet beseffen hoezeer niet alleen het alledaagse protestantisme, maar zelfs de huidige geseculariseerde volksritualiteit schatplichtig is aan het middeleeuwse katholieke volksgeloof…

  En dan heb ik het nog niet eens over de rol van de kloosters bij de vele ontginningen, de rol van de geestelijkheid bij het beschaven van ook ons volk, de kerkelijke structuren in tijden waarin wereldlijk gezag nauwelijks iets voorstelde en, zoals gezegd, de enorme inspiratie die van het katholieke geloof uitging voor kunst en cultuur…

 8. Je hebt gelijk, maar het punt is natuurlijk dat je op veel onderdelen vanuit een specifiek gezichtspunt nog wel meer wensen kunt opvoeren. Misschien is het nuttig de canon toch nog eens per ontisch gebied (economie, maatschappij, politiek, cultuur, religie en zo meer) te analyseren en dan te kijken hoe volledig het vertelde verhaal is. Wat betreft de Middeleeuwen zijn er in feite slechts vijf vensters xe2x80″ tenminste als je ervan uit gaat dat de boekdrukkunst in feite de nieuwe tijd inluidt. Exc3xa9n ervan is gewijd aan religie (Willibrord), twee aan politiek (Karel de Grote en Floris V), xc3xa9xc3xa9n aan cultuur (Hebban olla vogala ) en xc3xa9xc3xa9n aan economie (Hanze). Als je ervan uitgaat dat je maar vijf vensters voor dat tijdvak wilt, had je dan iets anders kunnen indelen? In plaats van Floris V had je misschien iets meer steden en kerken kunnen combineren. Maar het blijft lastig. Maar als je iets meer wenst, moet je in feit ook aangeven wat er kan verdwijnen, omdat zoxe2x80x99n lijst nooit te lang mag worden (al valt het natuurlijk nooit te zeggen waarom er ook niet zestig vensters zouden kunnen zijn). Daar komt misschien een beetje bij dat veel vensters toch over specifiek Nederlandse dingen gaan en dat het middeleeuwse christendom ook een internationaal fenomeen is. Van mij had er meer aandacht aan besteed mogen worden, maar ook bij de priester Erasmus komt het christendom al weer kijken xe2x80″ en dan moet je het verhaal tussen Willibrord en Erasmus als docent inderdaad zelf nader invullen.

  (Het kan overigens zijn dat ik dit antwoord nog eens gedeeltelijk gebruik op mijn site, als ik inderdaad op de gedachte zou komen nog eens een uitvoeriger beschouwing aan de canon te wijden.)

 9. tja ik heb veel vriendinnen met kinderen en er is een vriendin bij met een kind die af en toe knap lastig kan zijn meer dan het gemiddelde van de andere kinderen en ook haar aanpak naar dit kind kunnen de andere vriendinnen niet altijd begrijpen er wordt onderling veel over gediscuseerd en gesproken en we zien het niet echt als kwaadsprekerij maar eigenlijk is dit het wel he dan kun je zeggen spreek er met deze vriendin zelf over en dat proberen we ook wel maar ze staat niet echt open voor kritiek over haar kind en haar aanpak ze gaat steeds in de verdediging
  ik moet zeggen dat ik hier goed aan meedoe en begin me er steeds slechter over te voelen

 10. Wat laat misschien.
  Roddelen is met genoegen negatief spreken over collega’s, scholen,buren, vrienden enz. Roddelen is dus vebraal pesten.
  Wij geven maandelijks een bladwijzer uit ove rroddelen/pesten en hebben een enorme documenttaie.
  Per mail sturen wij gratis documentatie op en bepekrt ook gratis per post.
  Onze website geeft eeno verizcht van het porbleem: http://antiroddelactie.telenet.be
  Voor inlichtingen of problemen, mail naar: antiroddelactie@hotmail.com
  Wij versturen nu om de twee maanden gratis onze nieuwe uitgaven, naar een 450 adressen in Nederland en België. Naar u ook in de toekomst? Mail maar.
  Laat bespreken van niet uitgroeien tot roddelen over.
  De Vredelaan ligt niet in roddelwijk
  Boudewijn Vandermeulen
  Antiroddelactie
  St. Jozefsweg, 2,
  2580 Putte België

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s