11 september

Vandaag is het 5 jaar geleden dat op 11 september 2001 de spectaculaire aan- slagen op het World Trade Center in New York en op het Pentagon in Washing- ton plaatsvonden, alsmede een mislukte poging die waarschijnlijk op het Witte Huis gericht was… Hierbij werden in totaal 2973 mensen gedood.

Begin
Vaak wordt gezegd dat deze aanslagen de wereld veranderd hebben. De geschiedenis leert echter dat de wereld ook na de grootste rampen gewoon doordraait, maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat deze aanslagen een nieuwe periode in de geschiedenis inluiden en zo het cultuurhistorische begin van de 21e eeuw zijn, zoals de aanslag op Franz Ferdinand in 1914 het begin van de 19e eeuw was.

Oorzaak?
Sommigen zullen zeggen dat dat wat er na 11 september veranderd is voornamelijk veroorzaakt wordt door een overmatig agressieve politieke en militaire koers van de Verenigde Staten.
Dat mag ten dele zo zijn, maar we moeten niet vergeten dat de VS dit niet voor hun plezier en zonder aanleiding doen: het was immers Al Qaida dat met de aanslagen op New York en Washington de grootschalige aanval opende, vergelijkbaar met hoe Japan in 1941 met de aanval op Pearl Harbor Amerika betrok bij de Tweede Wereldoorlog in de Pacific.

Voorgeschiedenis
En zoals ook de Tweede Wereldoorlog een voortzetting van de politiek, maar dan dan met andere middelen, was, is ook de huidige confrontatie tussen de VS, het Westen en (radicale) Islamieten een voortzetting van eerdere, maar kleinere confrontaties, zoals bijv. al de aanslagen op Amerikaanse doelen in Beiroet in 1983 en ’84, de aanslag boven Lockerbie, die op het WTC in 1993 en de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998 en op de USS Cole in 2000.
Ook op die aanslagen hebben de Verenigde Staten, zowel onder republikeinse als onder democratische presidenten, telkens met grotere en kleinere vergeldingsmaatregelen gereageerd. Enig effect hebben die echter niet of nauwelijks gehad, hooguit een verdere afkeer in de Arabische wereld gewekt…

Begrijpelijk
Daarom is het, in een tijd waarin toch op alle terreinen alles maakbaar lijkt te zijn, op zich begrijpelijk dat de VS na de enorme dreun van 11 september 2001 hebben geprobeerd om dan maar met grof geweld een eind te maken, of in elk geval een even grote dreun uit te delen aan agressieve moslimterroristen en -regimes…

Complot?
Velen in Europa, maar ook in de VS, zien dat beleid van de regering Bush niet zitten. Niet alleen wordt er regelmatig tegen geprotesteerd en gedemonstreerd, ook komt deze afkeer tot uiting in een ongekend grote verspreiding van complottheorixc3xabn omtrent de aanslagen van 11 september.
Vooral via Internet worden de meest fantasierijke constructies uitgebreid besproken en "onderbouwd" met echte en vermeende feiten, met halve waarheden en hele verzinsels.

Onzin
Hoe verdacht of vreemd veel dingen misschien ook mogen lijken, deskundigen hebben daar overal plausibele verklaringen voor, die geheel in lijn zijn met de officixc3xable versie van het gebeuren.
Daar komt bij dat als het een complot geweest zou zijn waar de Amerikaanse overheid c.q. geheime diensten achter gezeten zouden hebben, dat dan zo’n grote operatie geweest zou zijn, dat die al lang uitgelekt zou moeten zijn. Want het is ondenkbaar dat er Amerikaanse gezagsdragers of ambtenaren zouden zijn die zoveel levens van eigen burgers op hun geweten zouden willen hebben!

naschrift:
Niet alleen zijn de vele complottheorixc3xabn even leugenachtig als diverse beweringen van de door deze complotdenkers zo verafschuwde regering Bush, ze zijn ook in breder verband kortzichtig en selectief.
Want het gaat niet aan om serieus en zelfs met verbetenheid de Amerikaanse overheid te beschuldigen van dergelijke onwaarschijnlijke complotten, terwijl er elders regimes zijn die er werkelijk weinig problemen mee lijken te hebben om vele eigen burgers op te offeren. Denk hierbij aan landen als Rusland, China en vele Arabische dictaturen…

Dus wanneer het die mensen, die zoveel tijd en energie in fantasierijke complot- theorixc3xabn steken, het echt om een betere wereld te doen is, laten zij zich dan richten op die gevallen waarvoor er meer en hardere aanwijzingen zijn… zij hebben daar de vrijheid voor, een vrijheid die regeringen door politieke en economische belangen vaak niet hebben…

16 gedachten over “11 september

 1. Het is een verschrikkelijke gebeurtenis geweest en ik hoop dat het nooit meer voorkomt, maar hopen we dat niet allemaal…
  Hoe het kon gebeuren daar hou ik me niet mee bezig, wel met het feit dat het fijn zou zijn als de wereld eens in harmonie zou zijn, maar dat is een droom van de meesten (niet van allen, anders was er geen oorlog en hoe kunne wij zo stom zijn om telkens op de verkeerden te stemmen….)

 2. Dat die complottheoriexc3xabn onzin zijn, dat ben ik met je eens. Gisteravond heb ik met een half oog de uitzending van Zembla over de complottheoriexc3xabn bekeken. Het was op zich wel aardig om te zien hoe nuchter de deskundigen allerlei beweringen weerlegden. En ach, dat de instorting van dat ene gebouw, gebouw 7 meen ik, zo niet goed verklaarbaar is, dat zegt ook niet alles: er zal vast wel een goede verklaring voor zijn. Het scheermes van Ockham zegt al dat de eenvoudigste verklaring in het algemeen het best voldoet en de complotdenkers hebben een zo ongelooflijke hoeveelheid onwaarschijnlijkheden nodig xe2x80″ alle tienduizenden betrokkenen zouden dus allemaal hun mond houden xe2x80″ dat je hun gedachten bij voorbaat kunt negeren.

  Of de aanslagen een nieuwe periode in de geschiedenis inluiden, lijkt me nog maar de vraag. Dat ze het een en ander veranderd hebben, is evident en dat er daarna veel getheoretiseerd is over de orde van de wereld en een veronderstelde botsing van culturen, lijkt me ook duidelijk, maar op voorhand lijkt het me te vroeg om te zeggen dat er zich grootscheepse veranderingen op wereldschaal voorgedaan hebben. Als je het vergelijkt met de enorme veranderingen die het imperialisme, zowel in opkomst als neergang, bewerkstelligd heeft, dan lijkt er me de afgelopen jaren niet veel gebeurd te zijn. Anders dan Al Kaida kennelijk hoopte, zijn er in de islamitische wereld nauwelijks grote groepen mensen in beweging gekomen. Is Afghanistan over een poosje meer dan een incidentele ingreep? En is de inval van Irak, dat zeker geen agressief islamitisch regime kende, wel het tegendeel, op een iets langere termijn, meer dan een mogelijk tragische, beperkte oorlog en burgeroorlog? Het kan, maar we weten het nog niet.

  Ik geloof niet dat er sprake is van een xe2x80x9covermatig agressieve politieke en militaire koers van de Verenigde Statenxe2x80x9d, maar erg effectief was het optreden in de afgelopen jaren niet. Wat we tamelijk zeker weten, is dat het internationale terrorisme er eerder door bevorderd dan onderdrukt is, maar of het ooit een groot effect op de wereldpolitiek kan uitoefenen, lijkt me ook nog maar de vraag. Een eeuw geleden kon ook niemand voorzien dat de Britse wereldmacht zo teloor zou gaan xe2x80″ al heeft het land het zelf prima overleefd xe2x80″ en het is nu ook heel moeilijk om te zeggen hoe het verder zal gaan met de Amerikaanse dominantie. Is de huidige machteloosheid een veeg teken voor de toekomst? Het lijkt me te vroeg om daar nu al iets over te kunnen zeggen.

  Maar de historische betekenis van Negen September hangt vooral ook af van de wendingen die het wereldgebeuren nog gaat nemen. Het gaat altijd anders dan we verwachten, ook al blijkt alles achteraf plausibel te zijn.

 3. @ Jan Dirk Snel
  Ik wil niet zeggen dat de wereld in de afgelopen 5 jaar fundamenteel veranderd is… wel lijkt het me dat 11-9-2001 de overgang markeert naar een andere constellatie, niet xc3xa9xc3xa9n die in de afgelopen jaren plotseling is ontstaan, maar xc3xa9xc3xa9n die in de afgelopen decennia langzaamaan gegroeid is en die door de schok van 11-9-2001 in een versnelling is geraakt.

  Ik doel op een algemene culturele (waaronder ook politieke) constellatie die niet meer zoals voorheen in de nationale staten geworteld is, maar die nu echt mondiaal geworden is.
  We zien dit op nagenoeg alle terreinen: of het nu gaat om nutsbedrijven, die vroeger in handen van de nationale overheid waren, maar nu pionnen in een internationaal spel zijn, of om terrorisme, dat tot voor kort ook overwegend nationaal bepaald was, maar nu veel meer een mondiale strekking heeft…

  Dat zijn natuurlijk geen dingen die van de ene op de andere dag zijn ontstaan of die rechtstreeks met elkaar verband houden. Wel passen ze naar mijn idee bijna allemaal in een groter kader van mondialisering.

 4. Met je beschouwing is niets fundamenteel mis, maar ik heb vrijwel vanaf het begin xe2x80″ let op de beperking! xe2x80″ het idee gehad dat de betekenis van 11 september wordt overgeschat, wat overigens niet wil zeggen dat ik een aantal van de beschouwingen die daarna verschenen (zoals The West and the Rest van Roger Scuton) niet met aandacht gelezen heb. Of 11 september symbool blijft voor van alles en nog wat, hangt ook af van wat er nog gaat gebeuren: volgt er een historische breuk van grotere importantie?

  Die ene moord in Sarajevo in 1914 was niet zoxe2x80x99n grote gebeurtenis op zichzelf, maar de ketenreactie die volgde, maakt dat er wel van. Dat zie ik bij Nine Eleven xe2x80″ op zich veel groter – nog niet op die schaal.

  Ik meen me overigens te herinneren dat we juist in de zomer van 9 september 2001 met de redactie van het filosofisch cafxc3xa9 het nogal uitgebreid hadden gehad over globalisering (of eigenlijk beter: mondialisering) als xe2x80x9chot issuexe2x80x9d. Je hebt wel gelijk dat het hedendaagse internationale terrorisme in die mondialisering past. Een eeuw geleden was bijvoorbeeld anarchistisch terrorisme ook wel internationaal, maar het bleef binnen dezelfde cultuur en steunde op een deel van een klasse binnen die cultuur.

 5. Ik vind het een prachtig verhaal! Zelf sluit ik mij aan bij de opmerking van Pasula. Ik hou mij niet bezig met alle complottheoriexc3xabn.

  Wel ben ik een stuk oplettender geworden, zeker in het OV.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s