Trans Europ Expres

Wie denkt dat de Thalys en de ICE de eerste luxe internationale hogesnelheids- treinen vanuit Nederland zijn, heeft het mis: van 1958 tot 1976 reed namelijk de TEE oftewel de Trans Europ Expres.

De TEE was ook in die tijd al bedoeld om te concurreren met het vliegtuig en reed de vooer die tijd hoge sneldheid van 140 km/h en met uitsluitend zeer luxe 1e klasse naar bestemmingen in Duitsland en Zwitserland.

De TEE was net als de huidige Thalys en ICE-treinen ook qua uiterlijk erg opvallend: geschilderd in de kleuren rood en gebroken wit en met een heel markante en voor die tijd zeer aerodynamische neus.

De TEE reed in 1976 voor het laatst vanuit Nederland, maar bleef in Duitsland nog tot begin jaren ’80 rijden, toen haar diensten vervangen werden door het nieuwe Europese net van EuroCity-treinen.

De kenmerkende TEE-treinstellen zijn bijna allemaal verdwenen, maar gelukkig heeft de recent opgerichte "stichting TEE" een origineel treinstel weten te bemachtigen, dat nog in Canada reed.

Het is de bedoeling dit treinstel helemaal te restaureren om er indien mogelijk als museumtrein mee te kunnen rijden. Om dit te realiseren zijn er diverse sponsor- mogelijkheden. Zie voor meer informatie de website: www.stichtingtee.nl.

Zie ook de fraaie Zwitserse website: www.tee-classics.ch

Houtfestival

Vandaag ben ik naar het (Haarlemmer)Houtfestival in de, hoe kan het anders, Haarlemmerhout geweest.
Dat is een jaarlijks terugkerend, niet al te groot festival met wereldmuziek, jazz, improvisatie en urbanmuziek.

Varieteit

Ik heb diverse optredens gezien en beluisterd. Onder andere een kleine groep die typisch Arabische muziek maakte en waarbij diverse Arabische jongemannen spontaan van die eveneens typerende, tamelijk sensuele dansjes maakten. Dat zie ik Nederlandse jongemannen zo gauw niet doen! (zie ook wat mijn collega-weblogger Arabesque hierover schreef).
Ook leuk was een Balkan-zigeunerorkest met hun saxofoon- en trommelmuziek, die zowel melancholisch als vrolijk en opzwepend was.

Beter

Vergeleken met Bevrijdingspop, dat op dezelfde locatie plaatsvond, is het Houtfestival wat kleiner en een stuk minder druk, maar waren hier, uit de aard der zaak, ook meer oudere mensen en mensen van buitenlandse afkomst. Of het met die factoren te maken heeft, weet ik niet, maar feit is wel dat het terrein deze keer prachtig schoon bleef, terwijl Bevrijdingspop al bij begin van de avond een regelrechte vuilnisbelt geleek.

Moraal zonder God…?

Gisteravond ben ik voor de tweede keer naar het filosofisch cafxc3xa9 Felix & Sofie in Amsterdam geweest.

Dit keer was het thema "Ethiek In godsnaam en Filosofie op reis" en kwam ik net als de vorige keer mijn collega-weblogger Jan Dirk Snel weer tegen.

De avond begon om 21.00 uur met een wervelende column door Kaspar van Royen, waarin hij op zeer vlotte en humoristische wijze de positie van de agnost verklaarde.

Ethiek in Godsnaam

Vervolgens vond er een debat plaats tussen Patrick Loobuyck, doctor-assistent bij de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de Universiteit Gent en Jos Kole, ethicus bij de Faculteit Pedagogiek en Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Patrick Loobuyck is zelf athexc3xafst, maar stelt dat de moderne Westerse moraal niet afdoende te funderen c.q. legitimeren valt zonder een beroep te doen op de christelijke God, ook al is de secularisering ver voortgeschreden en zijn er waarschijnlijk meer mensen die in "iets" of "niets" geloven dan in het traditionele Godsbeeld, met als gevolg dat we volgens hem leven in een "indifferent universum" – een wereld die louter toevallig en zonder betekenis is.

Jos Kole is daarentegen gelovig, maar stelt desondanks dat de moderne moraal het heel goed zonder God kan stellen: ook moderne niet-gelovige mensen leven immers volgens allerlei morele regels. De moraal is volgens hem gebaseerd op intermenselijke tradities, gewoonten, afspraken en gebruiken – dingen waar je God in principe helemaal niet bij nodig hebt. Al deze dingen maken dat volgens Kole de wereld voor ons mensen wel degelijk een betekenis heeft.

Gelijk en ongelijk

Loobuyck heeft in zoverre gelijk dat een groot deel van de huidige morele opvattingen, waaronder niet in de laatste plaats de mensenrechten, voortkomen uit de oude christelijke moraal, ook al doet men algemeen voorkomen alsof wij met onze mensenrechten en onze moderne moraal het zogenaamd "achterlijke" en "intolerante" Christendom achter ons hebben gelaten…

Kole heeft echter weer gelijk als hij stelt dat de moderne moraal ook zonder God kan bestaan, sterker nog: zelfs de traditionele christelijke moraal kan voor een heel groot deel goed gefundeerd worden zonder een beroep te hoeven doen op God of de Bijbel. Voor sterk op de Bijbel gerichte protestanten is dat echter wat moeilijker dan voor katholieken, bij wie de moraal onderdeel is van het volledig rationele natuurrecht.

Filosofie op reis

De avond werd afgesloten met een interview met de docente filosofie, Carolien van Bergen over haar nieuwste boek "Filosofie op reis". Dit onderwerp was een stuk luchtiger dan het voorgaande, hoewel ook het reizen tot inzichten over de zin van het bestaan kan leiden, getuige de interessante opmerking dat de mogelijke zin van het leven zou kunnen zijn "dat wat je doet er iets toe doet"…

Ook aardig was de observatie dat onze huidige bewondering voor prachtige natuur, zoals bijv. de Alpengebieden, mede voortkomt uit de filosofisch-culturele stroming van de Romantiek. Voordien was men nauwelijks gecharmeerd van de natuur, onder meer omdat die in vroeger eeuwen vooral als wild, bedreigend en beangstigend werd ervaren.

The Da Vinci Code

Vandaag ben ik naar de veelbesproken film The Da Vinci Code geweest.

Volgens de recensies zou deze film nogal tegenvallen en slechter zijn dan de gelijkna- mige bestseller. Het boek heb ik zelf niet gelezen, maar de film vond ik net een middelmatige James Bondfilm met een esoterisch-religieus sausje erover: even kolderiek en onwaarschijnlijk

Net als de pers bij de premixc3xa8re van deze film in Cannes moest ook ik er regelmatig om lachen, zo gezocht, onnozel en onwaarschijnlijk als sommige scenes en verhaallijnen overkwamen!

Karikatuur

Een beetje onsmakelijk was de scene waarin de "albino-monnik" Silas zichzelf geheel naakt(!) kastijdde, iets dat in het echt nooit op zo’n manier zou plaatsvinden. Bovendien leek deze hele figuur precies op zo’n karikaturale killer uit de James Bondfilms en totaal niet op een echt lid van het Opus Dei (dat zijn voor het grootste deel gewone burgers en een handjevol priesters, die er niet anders bijlopen dan andere burgers en priesters).

Professor

De beste rol was die van professor Langdon, die met terecht kritische opmerkingen een redelijk tegenwicht bood tegen de diverse complottheorien en die op het eind van de film afsloot met de boodschap dat het niet gaat om het (traditionele) geloof af te breken, maar om het te vernieuwen op basis van wat je zelf gelooft.

Legenden

De kern van het verhaal is de mythe dat Jezus Christus met Maria Magdalena getrouwd zou zijn en dat hun nakomelingen tot op de dag van vandaag voortleven. Dat zou de hele traditionele leer van het Christendom en de Katholieke Kerk in gevaar hebben gebracht en daarom zouden deze nakomelingen (als de zgn. Priorij van Sion) ondergronds zijn gegaan om aan vervolging door de Kerk te ontkomen. Deze verhaallijn is een aaneenschakeling van vaak hele oude legenden en complottheorien, die een bijzonder taai leven leiden, waarschijnlijk juist omdat ze meer spannend zijn dan waar…

Onzin

Dat de in deze film aaneengerijgde aloude complottheorien onzin zijn, blijkt ook uit het feit dat ze gebaseerd zijn op steeds maar dezelfde interpetaties van symbolen, gebeurtenissen en plaatsen en daarbij voorbijgaan zowel aan het feit dat de "officiele" geschiedenis en religie vele malen beter onderzocht en doordacht is, alsook aan het feit dat er dingen zijn die zich nog beter voor zulke theorien hadden kunnen lenen, ware het niet dat bijna niemand er van op de hoogte is!

Voorbeeld

Een goed voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld het paleis van keizer Karel V (1500-1558) op de Alhambra in Granada, waar ik in een eerdere log al eens een foto van plaatste. Dat ene (nooit afgebouwde) paleis bevat zoveel symboliek, dat je alleen al op basis daarvan een boek zou kunnen schrijven waarbij de Da Vinci Code in het niet valt!

Stripdagen

Vandaag heb ik in het kader van de Haarlemse Stripdagen diverse stripverhaal- gerelateerde tentoonstellingen, alsmede de stripmarkt op de Grote Markt be- zocht.

Op laatstgenoemde markt waren enorm veel stripboeken, maar ook diverse strip- gadgets te koop. Stripboeken heb ik zelf nog genoeg, dus ik heb "slechts" een pluche Bobby (het hondje van Kuifje) gekocht šŸ™‚

Vroeger las ik graag strips, zoals Donald Duck, Douwe Dabbert, Eric de Noor- man, Kuifje, Suske & Wiske en ook de hier ten lande wat minder bekende Belgische strip Chlorofyl & Minimum.

Zijn jullie ook striplezers, en zo ja welke zijn bij jullie favoriet…?