Restauratie…

Na de desastreuze verhuizing van gisteren, heb ik mijn weblog inmiddels kunnen aanpassen, zodat hij weer een beetje lijkt op hoe hij vroeger was…

Helaas haalt de nieuwe uitvoering het niet bij lange na niet bij de vroegere:

1. De kolommen kunnen maar in een paar standaardbreedtes worden afgesteld

2. Er zijn geen aparte blokken meer voor de verschillende menu-items en de logs + reacties

3. Mede daardoor en omdat de tussenruimte tussen de reacties bijzonder klein is, blijft het erg onduidelijk wie welke reactie geplaatst heeft (naam erboven of eronder?)

4. Tussen de log en de reacties erop staan nu steeds (hinderlijke) "TrackBack"-gegevens (zie voor wat TrackBack is: TrackBack)

5. In het menu staat achter de logs (nu "berichten" geheten) niet meer hoeveel reacties er op gekomen zijn, waardoor je niet meer kunt of en zo ja hoeveel reacties er op een log zijn

6. De menu-items staan veel te wijd uit elkaar en er kunnen daar maar 10 actuele "berichten" worden weergegeven

7. Het reactieformulier vraagt steeds om bevestigingen en e-mailadressen, als die functie niet is uitgeschakeld c.q. je je bij TypeKey hebt aangemeld

8. De smilies zijn verdwenen

9. De beheerpagina is onoverzichtelijk en onlogisch ingedeeld, waardoor je bij sommige wijzigingen je hele weblog opnieuw moet "publiceren"

10. Sommige links openen wel, andere niet in hetzelfde venster

11. De zoekfunctie is niet meer intern (waardoor meteen de logs met het gezocht woord werden weergegeven), maar gaat nu via een aparte zoekmachine van Web-log.nl/Ilse

12. Voor de statistieken moet je apart inloggen

13. Als je een nieuw bericht typt, dan moet je dan ofwel in HTML doen, ofwel er wordt een voorgeprogrammeerd HTML gebruikt, waarbij elke enter als nieuwe alinea wordt weergegeven

en dat alles nog afgezien van de brutaliteit om duizenden tevreden gebruikers tegen hun wil met deze nieuwe versie op te zadelen!

KUT!

Zoals duidelijk te zien is, is mijn weblog inmiddels overgezet naar de zgn. tweede versie.

Web-log.nl is namelijk al een hele tijd bezig om haar weblogs van de oorspronkelijke versie te verhuizen naar deze nieuwe versie.

Zogenaamd biedt dat vele extra mogelijkheden, maar in werkelijkheid heeft men gewoon het hele concept van TypePad overgenomen, met de mogelijkheid om zo ook tegen betaling extra mogelijkheden te kunnen aanbieden…

Zoals iedereen direct zal opvallen is de nieuwe layout een grote achteruitgang ten opzichte van de vorige. Ik persoonlijk vind het gewoon kut…

Wie hier zelf een weblog heeft, die heeft ook al kunnen ondervinden dat de zogenaamde extra mogelijkheden bij lange na niet opwegen tegen veel te ingewikkelde en onlogische beheerpagina’s…

Er is dan ook een stortvloed van kwade reacties en vele gebruikers zijn al overgestapt naar een andere provider…

Het is dieptriest hoe een provider die enkele honderdduizenden weblogs levert, zo gemakkelijk aan haar klanten voorbijgaat en ze tegen hun wil opzadelt met iets dat ze helemaal niet willen… er is ons nooit gevraagd of we een nieuwe versie wilden en een keuze hebben we ook nooit gehad…

In wat groter verband is deze verandering weer een typisch voorbeeld van de Nederlandse hypocrisie: Nederlanders staan altijd vooraan om Amerika op alle mogelijke punten te bekritiseren en te demonseren, maar ondertussen neemt Web-log.nl wel de hele 13-in-het-dozijn Amerikaanse layout van de Amerikaanse weblogprovider TypePad over…!

Internet-archief

Wie een actuele website zoekt, die raadpleegt uiteraard www.google.nl… Wie een oude website zoekt, die kan terecht bij het internet-archief van web.archive.org… Op die site kan je oude versies van website opzoeken en bekijken. Heel leuk om eens te zien hoe je favoriete websites er vroeger uitzagen en te zien hoe primitief ze vaak begonnen zijn Helaas functioneert web.archive.org niet altijd even vlekkeloos, maar het is zeker de moeite waard om het een paar keer te proberen…. Dit project om een internet-archief bij te houden is in 1996 opgezet door Brewster Kahle en is gevestigd in het Presidio van San Francisco, Californixc3xab, in de Verenigde Staten. In 2004 omvatte het internet-archief ca. 40 miljard webpagina’s met een omvang van meer dan een petabyte, oftewel 1.000.000.000.000.000 bytes! Het archief groeit met zo’n 20 terabyte per maand.

En god schiep…

…de MotoQ !

Hoe mooi dit nieuwe product ook is en hoezeer ik ook fan van Motorola ben, vraag ik me toch af of Motorola de ‘goddelijkheid’ van de MotoQ niet een beetje overdrijft… immers de techniek op het gebied van mobiele telefonie en handheld computers staat nog lang niet stil, dus ook deze MotoQ zal hoogstwaarschijnlijk niet hxc3xa9t ultieme apparaat zijn…

Straatsburg!

Het Europees Parlement vergadert tegenwoordig afwisselend in Straatsburg en in Brussel. Dat kost jaarlijks aan verhuiskosten zo’n 200 miljoen euro. Om van die kosten af te komen willen sommigen het parlement voortaan definitief in Brussel vestigen. Zij hebben daartoe een petitie gestart, die op de website www.oneseat.eu getekend kan worden.

Bij deze roep ik iedereen nadrukkelijk op om deze petitie NIET te ondertekenen!!!

Het Europees Parlement moet namelijk niet naar Brussel verhuizen, maar voortaan definitief louter en alleen in Straatsburg blijven!

Samenwerking
Want in die stad zijn al sinds het begin van de Europese samenwerking in de EGKS alle europese vergaderingen en volksvertegenwoordiging gevestigd geweest!
Straatsburg is daarmee de bakermat van de Europese samenwerking en symbool voor de Frans-Duitse verzoening en samenwerking, de spil en motor van het verenigde Europa!

Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg
Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg

Internationaal
Straatsburg is ook een hele internationale stad, die al in de Middeleeuwen tot het Duitse Rijk behoorde en pas in de 17e eeuw door Lodewijk XIV bij Frankrijk is ingelijfd. Daarna is Straatsburg nog een paar keer bij Duitsland gevoegd, waarna het sinds de Tweede Wereldoorlog weer bij Frankrijk hoort.

Mensenrechten
Straatsburg is voorts de zetel van de Raad van Europa, die als een soort voorloper van de EU de weg vrij heeft gemaakt voor mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid tot in Rusland aan toe!
Bovendien is in Straatsburg ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevestigd, dat in de afgelopen decennia van grote betekenis is geweest voor de concrete uitwerking van de Europese mensenrechtenverdragen.

Positief
Hierdoor heeft Straatsburg in Europees verband een veel betere naam dan Brussel: Brussel associeert men inmiddels op een vrij negatieve manier met de Europese bureaucratie.
Het is dus beter dat het Parlement aansluiting zoekt bij die goede Straatsburgse traditie van mensenrechten en verzoening, dan bij die van de Brusselse ambtenarij!

Herkenbaar
In deze zin heeft het Europees Parlement vanuit Straatsburg altijd een heel eigen en herkenbaar gezicht gehad. Maar daar zal weinig meer van overblijven als het in Brussel wordt weggepropt tussen alle andere Europese instellingen aldaar…

Nieuw
Bovendien is een aantal jaren geleden in Straatsburg een prachtig nieuw parlementsgebouw gereedgekomen, dat lang niet zoveel geld heeft gekost als de lelijke en op corrupte en vernielzuchtige wijze gebouwde gebouwen in Brussel!

Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg
Nogmaals het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg

Waarborg
Voorts zijn gescheiden vestigingsplaatsen een goede waarborg tegen vriendjespolitiek, die immers vooral plaatsvind via benaderingen, contacten en overlegjes.  Daarbij maakt het een groot verschil of je bij elkaar om de hoek zit, of dat er een paar honderd kilometer tussen zit!

Vrijheid
Wanneer het parlement een eigen zetel, los van de Europese Commissie, heeft, dan heeft het daarmee meer ruimte en vrijheid ten opzichte van de steeds machtiger wordende Commissie.
We willen toch ook niet dat het in Europa net zo gaat worden als nu in Nederland, waar regering en parlement(aire meerderheid) twee handen op 1 buik zijn…?!?

Gespreid
Tenslotte is het een gezonde constructie om niet alle Europese instellingen in 1 stad te concentreren en daarmee een stap in de richting van een superbureaucratie te zetten, maar de instellingen juist verdeeld te houden over de verschillende steden en landen:

Brussel: de Europese Commissie
Luxemburg: het Europese Hof van Justitie
Straatsburg: het Europees Parlement
Frankfurt: de Europese Centrale Bank

Daarmee kunnen al deze instellingen hun eigenheid behouden om beter elkaars noodzakelijke tegenwicht zijn!

The Agency

Enkele hoofdrolspelers uit The AgencyZoals de vaste bezoekers van mijn weblog waar- schijnlijk wel zal zijn opgevallen, kijk ik graag naar films en series die zich afspelen in de sfeer van geheime diensten.

Mijn favoriete serie in dat verband is The Agency, een van oorsprong Ame- rikaanse serie over een team van de inlichtingendienst CIA. Een nieuwe reeks wordt sinds kort weer uitgezonden door RTL4 en wel elke zaterdagavond om 23.40 uur.

The Agency was xc3xa9xc3xa9n van de eerste tv-series die een redelijk realistisch beeld geven van hoe geheime diensten opereren. Eerdere films en series, zoals de bekende James Bond-films of de Mission: Impossible serie en films waren/zijn, hoe spannend ook, toch wat al te fantasierijk…

In The Agency staat een CIA-team centraal dat telkens moet optreden in zaken betreffende terrorisme, internationale misdaad, (contra)spionage en wat dies meer zij…
Een aparte rol wordt daarbij gespeeld door Daniel Benzali, die als Robert Quinn de voormalige (!) directeur speelt. Met zijn markante hoofd en zijn cynische uitspraken is hij xc3xa9xc3xa9n van mijn favoriete personages.

Mission: Impossible III

filmposter van Mission: Impossible IIVandaag ben ik naar Mission: Impossible III geweest.

Dit is al de derde grote film in een reeks die oorspronkelijk begon als TV-serie en die daarmee op weg is om net zo’n klassieke filmreeks te worden als de James Bond-films.

Net als die zijn ook de Mission: Impossible-films gebaseerd op overdreven spannend gemaakte scenario’s uit de wereld van de geheime diensten. De hoofdrol van quasi-geheim agent Ethan Hunt wordt steeds gespeeld door topacteur Tom Cruise.

Ook Mission: Impossible III is net als zijn voorgangers een flitsende aaneenschakeling van actie op het scherpst van de snede, die alleen wordt onderbroken door een paar romantische scene’s van Ethan Hunt en zijn verloofde, met wie hij onderwijl in het ziekenhuis in het huwelijk treedt. Uit het verdere verloop kan worden opgemaakt dat zij mogelijk een rol kan gaan spelen in een volgende Mission: Impossible film…

Het plot zelf stelt op zich niet zoveel voor, maar dat wordt handig genoeg gemaskeerd door diverse valse voorwendselen en intriges. Anders dan in de twee eerdere films staat echter niet 1 specifiek onhaalbare opdracht centraal, zoals het inbreken in superbeveiligde ruimtes.
Dat laatste gebeurt ook in deze film wel, maar blijft voor de kijker bijna geheel verborgen. Veel meer werk werd er daarentegen gemaakt van het binnen- dringen in het lang niet zo ondoordringbare Vaticaan…

Dat het Vaticaan hier gebruikt werd om tijdens een galareceptie de grote schurk te ontvoeren, was strikt genomen nergens voor nodig, want had ook overal elders kunnen plaatsvinden, en lijkt daarom een kleine sneer in Da Vinci Code-trant, die gesuggereert dat het Vaticaan iets met onfrisse zaakjes te maken zou hebben… een beetje kinderachtig….

Ayaan Hirsi Ali

Gisteravond vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het Nederlanderschap van het VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali.

Verzonnen
Dit naar aanleiding van het VARA-programma Zembla, dat op 11 mei j.l. liet zien dat bijna het gehele vlucht- verhaal van Ayaan Hirsi Ali verzonnen danwel verdraaid is. Bovendien gaf zij in die uitzending zelf toe dat zij bij haar aankomst in Nederland in 1992 zowel een valse naam als een valse geboortedatum heeft opgegeven.

Nederlanderschap
Op basis van deze valse gegevens is haar vervolgens een aantal jaren later het Nederlanderschap verleend. Maar, zoals zij dus zelf toegeeft, heet zij niet Ayaan Hirsi Ali, maar Ayaan Hirsi Magan en is zij niet in 1967, maar in 1969 geboren.

Nietig
Naar aanleiding van deze uitzending heeft de minister van vreemdelingen- zaken, mevr. Verdonk, een klein onderzoekje ingesteld, waaruit is gebleken dat Ayaan Hirsi Ali nooit Nederlandse is geworden. Dit omdat het koninklijk besluit waarin haar het Nederlanderschap is verleend niet op de juiste naam is gesteld, waardoor dat besluit juridisch gezien nietig is en geen rechtsge- volgen heeft.

Opzegging
Deze constatering door minister Verdonk kwam als een donderslag bij heldere hemel en was mede de reden dat Ayaan Hirsi Ali direct haar kamerlidmaat- schap opzegde, aangezien alleen personen met de Nederlandse nationaliteit kamerlid mogen zijn.

Bedroevend
In het debat van gisteravond viel nagenoeg de hele Tweede Kamer over mevr. Verdonk heen: waarom nu opeens deze constatering, waarom ze snel, waarom zo hard, etc., etc.
Ik heb het eerste deel van het debat gevolgd en ik moet zeggen: het was een bedroevende vertoning…

Vriendjespolitiek
De manier waarop alle partijen, van zowel coalitie als oppositie, met uitzon- dering van het onafhankelijke kamerlid Hilbrand Nawijn, het voor Hirsi Ali opnamen, leek toch wel heel veel op vriendjespolitiek. Zo van: eentje uit ons midden laten we niet vallen, dus daar kunnen best uitzondering voor gemaakt worden…

Halsema
Voorts waren de gebruikte argumenten ofwel niet terzake doend, ofwel gewoonweg leugens en verdraaiingen. Zo beweerde Femke Halsema van GroenLinks dat minister Verdonk wel moest weten dat Hirsi Ali eigenlijk Hirsi Magan heet, omdat haar e-mailadres magan@tweedekamer.nl luidde. Dat was een regelrechte leugen, aangezien haar e-mailadres a.hirsiali@tweede- kamer.nl was, zoals op de website van de VVD te lezen was.

Verhagen
Ook fractievoorzitter Maxime Verhagen van het CDA ging behoorlijk af toen hij stelde dat er een uitzondering op de nietigheid van het koninklijk besluit mogelijk was, maar hij verzweeg daarbij het laatste deel van een zinsnede. Minister Verdonk wees hem er toen op dat juist door het laatste deel van die zin, de uitzondering niet opgaat…

Nu heb ik niets tegen een beetje harde politiek bedrijven, maar dat vooraan- staande kamerleden met zulke doorzichtige leugens en verdraaiingen aanko- men, vind ik toch wel erg stom en eigenlijk ook wel triest…

Stug
Minister Verdonk hield tijdens het hele debat tamelijk stug voet bij stuk, alleen kwam ook zij niet al te sterk over, vooral omdat zij, net als de rest van de Kamer, kennelijk geen idee leek te hebben hoe het juridisch precies in elkaar zit…

Bekend
De constatering van de minister dat het koninklijk besluit nietig is, is namelijk geen juridisch besluit. Wel betekent het dat daarmee algemeen bekend is geworden dat Hirsi Ali geen Nederlandse is, en dat zij dus niet de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen (zoals kamerlid-zijn).

Rechter
Als Hirsi Ali het daar niet mee eens is, dan kan zij naar de rechter stappen en zal die een juridisch bindend oordeel geven (waarna eventueel nog hoger beroep en cassatie kan volgen).
Deze rechtsgang, die de standaardprocedure is voor alle gevallen waarin een besluit of een vergunning nietig is, bleek bij niemand bekend, waardoor men de hele avond bleef gissen en dolen…

Water!

waterGisteren kwam het bericht dat Nederland het beste lei- dingwater van Europa (en daarmee waarschijnlijk ook
van de hele wereld) heeft!

Het Nederlandse drinkwater wordt op de modernste manieren gezuiverd en is daardoor zuiver, gezond en smaakvol.

Ik vermeld dit hier even omdat ik zelf een fervent kraanwaterdrinker ben

Nu drink ik ook wel koffie, thee, ice tea en soms wijn en bier, maar het meest en het liefst drink ik toch wel gewoon leidingwater.

Dat is lekker neutraal, fris, gezond en goedkoop!

Kortom voor iedereen een aanrader om het te drinken en het niet teveel te verspillen!

PS: deze week is het bovendien de Week van het Water

Rechtspraak-logo verklaard

Het nieuwe logo van De RechtspraakIn een eerdere log heb ik het nieuwe logo van “de Rechtspraak” besproken.

Zo op het eerste gezicht was het al geen verbetering ten opzichte van het oude Justitie-logo, maar omdat ik er toch het fijne van wilde weten, heb ik via de website van De Rechtspraak gevraagd of zij mij een uitleg over het nieuwe logo konden geven, want op de site was er helemaal niets over te vinden! Per e-mail heb ik toen een folder in pdf-formaat gekre- gen, waarin het ontwerp van het nieuwe logo wordt toegelicht en uitgelegd.

Na een verslag van de ontwerpprocedure, voorzien van voorbeelden van afgekeurde ontwerpen, volgt dan de verklaring van de symboliek die met het nieuwe logo wordt uitdrukt:

De abstracte vormen van het logo vertellen een traditioneel vehraal. De cirkel in het midden symboliseert de zittingszaal, het domein van de rechter, waar wordt gewogen en beslist.
Daarin komen twee partijen samen, voorgesteld als twee vierkanten. De partijen hebben elk een eigen identiteit en kleur, die in de cirkel behouden blijven.
Aan de basis van het kleurgebruik staan het traditioneel gezaghebbende rood en blauw. De kleurstelling is een vertaling van de kenmerken ‘toegankelijk’ en ‘hedendaags’. De lichte ronding aan de onderzijde van het logo refereert aan de weegschaal van Vrouwe Justitia.

Zoals ik al vermoedde zit er dus inderdaad nauwelijks een verheven, tradi- tionele, of zelfs maar iets diepere visie acher dit nieuwe logo. Het stelt nix meer voor dan een bijzonder abstracte grafische uitbeelding van twee partijen die in een ruimte samenkomen, waar hun eigenheid behouden blijft (wat dat laatste met rechtspraak te maken heeft, weet ik ook niet)…

Hiermee zegt dit logo dus helemaal niets over wat de rechtspraak inhoudelijk voorstelt of moet voorstellen. De bovenstaande motivering zou immers net zo goed van toepassing kunnen zijn op eigenrichting: 2 partijen die ergens samenkomen om hun geschil te beslechten…

Foto van een Vrouwe Justitia-beeld op de website van De RechtspraakAfgezien van de pas op het laatste moment toegevoegde en nauwelijks zichtbare ronding van de onderzijde van het logo refereert niets meer aan de oorspronkelijke symboliek van Vrouwe Justitia, die met haar blinddoek de onpartijdigheid, met haar zwaard de gemonopoliseerde staatsmacht, met haar weegschaal de zorgvuldige afweging en met haar naam de na te streven gerechtigheid uitdrukte!

Ironisch is daarom te zien dat op de website van De Rechtspraak direct onder het nieuwe logo een foto van een Vrouwe Justitia-beeld is geplaatst: kenne- lijk is en blijft dat toch sprekender dan het nieuwe logo…!