Homohuwelijk

Sinds enkele dagen bestaat ook in Groot-Brittannixc3xab de mogelijkheid dat mensen van gelijk geslacht een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan. Dit in navolging van enkele andere landen (Nederland, Belgixc3xab, Canada, Spanje), waar deze mogelijkheid al eerder bestond, danwel zelfs een zgn. ‘homohuwelijk’ mogelijk is.

Benaming
Ik zet het woord ‘homohuwelijk’ hier met opzet tussen haakjes, omdat dat weliswaar een populaire, maar geen correcte benaming van dit verschijnsel is. Ook voor de voorstanders ervan geeft dit woord namelijk niet goed weer wat ze eigenlijk willen: namelijk dat ook mensen van gelijk geslacht gebruik kunnen maken van dezelfde wettelijke regeling, die voorheen slechts voor een man en een vrouw bedoeld was.
De meer correcte benaming voor het ‘homohuwelijk’ luidt dan ook: het voor paren van gelijk geslacht opengestelde huwelijk. In de wet is het geregeld in art. 30 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat luidt: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.

Protest
Tegen de invoering van een ‘homohuwelijk’ is steeds veel protest, met name vanuit traditioneel protestantse of katholieke hoek, hoewel ook moslims er over het algemeen weinig van moeten hebben. Dit protest is met name gebaseerd op de Bijbel en op de traditionele leer dat homoseksuele handelingen een zware zonde zijn. Hoezeer gelovigen daar ook van overtuigd mogen zijn, toch kunnen zij niet zomaar van niet-gelovige mensen verwachten dat die zich bij de christelijke visie neerleggen.

Symboolpolitiek
Ook ikzelf ben geen voorstander van het ‘homohuwelijk’. Ten eerste omdat ik niet houd van de drammerigheid waarmee dit met een beroep op ‘gelijke rechten’ werd/word opgexc3xabist, terwijl er een duidelijk verschil is tussen man-vrouw en man-man, er al het geregistreerd partnerschap was dat juridisch nagenoeg dezelfde rechten als het huwelijk bood, xc3xa9n omdat het maar voor een zeer klein aantal mensen bedoeld is (ca. 1200 homoparen per jaar tegenover ca. 75.000 traditionele huwelijken)… symboolpolitiek dus, waar met name het kleine D66 goede sier mee wilde maken…

Ruimere betekenis
Ten tweede ben ik geen voorstander van het ‘homohuwelijk’ omdat de overheid met deze openstelling van het burgerlijke huwelijk voor paren van gelijk geslacht, haar boekje te buiten is gegaan. Het huwelijk zoals dat in de wet is geregeld, is weliswaar ‘slechts’ een burgerlijk huwelijk, dat wil zeggen heeft formeel gezien alleen betrekking op de juridische aspecten, maar dat neemt de christelijke oorsprong ervan niet weg, evenmin als het feit dat het huwelijk cultureel een ruimere, eveneens door het Christendom bexc3xafnvloede betekenis heeft.

Alternatief
Mij had het daarom beter geleken als de overheid het hele burgerlijke huwelijk had vervangen door een geregistreerd partnerschap of eventueel anders te noemen wettelijke verbintenis. We waren aardig op weg met het geregistreerde partnerschap, dat eind jaren ’90 is ingevoerd voor mensen van gelijk geslacht, maar sinds de openstelling van het huwelijk in 2001, is dat partnerschap (helaas) helemaal op de achtergrond geraakt.

Scheiding
Naar mijn idee zou het een goede oplossing zijn geweest als de overheid met een wettelijk partnerschap alleen de juridische aspecten van een verbintenis tussen twee mensen zou hebben geregeld. De term ‘huwelijk’, met al zijn historische, culturele en emotionele aspecten en associaties, zou daarmee vrijgelaten worden om door de burgers zelf op hun eigen religieuze of culturele manier vorm te geven.
Rechten zijn een abstracte, rationele juridische zaak die onder verantwoordelijkheid van de overheid valt. Symbolen zijn daarentegen een emotionele, historische en culturele zaak die de mensen zelf zouden moeten kunnen regelen…

Keuzevrijheid
Voor de juridische regeling gaat men dan naar het stadhuis voor een wettelijk partnerschap en daarvoor of daarna viert men op eigen manier en volgens eigen tradities een huwelijk, desnoods een ‘homohuwelijk’… En mensen die helemaal niets met de tradities van het huwelijk te maken willen hebben, die kunnen dat dan ook laten.
Er zijn genoeg mensen, ook homo’s, die vanwege de ouderwetse en burgerlijke associaties die het woord ‘huwelijk’ oproept, daar helemaal niet aan willen beginnen en daarom liever voor een neutraal partnerschap, of helemaal geen officixc3xable regeling kiezen…

Tevreden
Met zo’n scheiding tussen de rechten en de symbolen hadden beide partijen tevreden kunnen zijn: de traditionele gelovigen hadden ‘hun’ huwelijk ‘teruggekregen’ om volgens hun eigen tradities te vieren en de meer progressieven en liberalen hadden een mooie zuiver juridische regeling gehad, die zonder historische poespas gelijke rechten voor iedereen bood…
Dat mensen van gelijk geslacht dezelfde juridische rechten (willen) hebben, betekent immers nog niet dat ze dan automatisch ook meteen recht hebben op dezelfde symbolen… Zo’n koppeling mag niet opgelegd zijn, maar moeten mensen zelf kunnen maken…

Historische ontwikkeling
Als we de historische ontwikkeling van het huwelijk bekijken, dan zien we dat het huwelijk al sinds de vroege Middeleeuwen als een sterk religieuze aangelegenheid werd gezien. Een aanvankelijk vxc3xb3xc3xb3r en later in de kerk gesloten huwelijk was tevens meteen rechtsgeldig.
Na de reformatie in de 16e eeuw bleef dit zo voor de protestantse (staats)kerk in de toenmalige noordelijke Nederlanden. Andersgelovigen, met name de katholieken, moesten hun huwelijk voortaan op het stadhuis laten sluiten: daarmee waren wij toen ook al een uitzondering in Europa!
In andere landen bleef namelijk een voor de hetzij protestantse, hetzij katholieke kerk gesloten huwelijk rechtsgeldig. In de Franse tijd (1795) kwam daar een eind aan, toen in heel Europa een verplicht burgerlijk huwelijk op het stadhuis werd ingevoerd. Dit als gevolg van de scheiding van kerk en staat.
Daarmee heeft de staat toen een van oorsprong kerkelijk fenomeen naar zich toe getrokken. Dat was niet zo’n probleem in de tijd dat ook de overheden nog van meer of minder christelijke signatuur waren. Sinds ongeveer 10 jaar nemen echter steeds meer overheden afstand van het Christendom.
Dat hoeft op zich ook geen probleem te zijn, mits die overheden dan maar zo neutraal mogelijk proberen op te treden en dat betekent, voor wat dit onderwerp betreft, dat juridische regelingen en culturele en religieuze tradities zoveel mogelijk gescheiden dienen te zijn…

Gekeurd…!

In navolging van DancingQueer heb ook ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn weblog kritisch laten keuren door Keuring van je Weblog

…en ziehier het keuringsrapport:

———————————————————–

Keuringsrapport van: Homow

Layout: 7,5
Inhoud/tekst/kleur: 7,5
Images: 8
Orginaliteit: 8,5
Laadtijd: 8,5

Opmerking:
Homow heeft een hele mooie diepgaande en bezoekwaardige log geschreven over het leven in het algemeen maar voornamelijk over zichzelf.

Deze log laadt goed, leest prima, heeft een goed en mooi gevuld archief, goed werkende linken, een mooie kopfoto en andere mooie afbeeldingen. Wat ik jammer vind is dat W.I.E. helaas de standaardafbeelding heeft meegekregen. Een leuke log die voor veel mensen veel interessant te bieden heeft en dus ook zeer zeker een bezoekje waard is !

Tips:

Gemiddelde: 8
Gekeurd op: 21-12-2005
Gekeurd door: Koba
Gewonnen Award : Zilver

——————————————-

Het blijft altijd spannend wat anderen van je eigen creaties vinden, maar in dit geval valt het me alleszins mee en ben ik dan ook heel blij met het resultaat!

West Wing

Exc3xa9n van mijn favoriete TV-series is West Wing, dat door RTL 4 elke zondagavond om 0.15 wordt uitgezonden.

West Wing is een populaire en bekroonde serie over het reilen en zeilen in de West Wing, de westvleugel van het Witte Huis, waar het Oval Office is en de naaste medewerkers van de Amerikaanse president werken.

De cast van West WingDe cast van West WingDeze serie is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die geinteresseerd is in politiek op hoog niveau. Op een prachtige manier wordt getoond hoe macht functioneert, hoe de politieke spelletjes gespeeld worden, wat de dilemma’s zijn en hoe triviaal het vaak is…

De hoofdrol van president Jed Bartlet wordt schitterend gespeeld door Martin Sheen en ook de overige rollen worden stuk voor stuk zeer overtuigend neergezet. De hele serie komt zeer realistisch over, het is bijna net alsof je een kijkje achter de schermen in het echte Witte Huis krijgt…

Het enige wat, voor zover ik het kan beoordelen, niet helemaal met de werkelijkheid in overeenstemming is, zijn de kamerindeling in de West Wing en de zgn. Situation Room, waar in het echt niet zoveel geavanceerde computerschermen aanwezig zijn als in de serie… Deze aanpassingen zijn waarschijnlijk om het iets praktischer, resp. spannender te maken…

Molletje

Molletje
Een paar dagen geleden las ik in de krant dat de tekenfilmpjes van het Molletje, getekend door de tsjechische tekenaar Zdenek Miler, opnieuw worden uitgebracht…

Dit deed mij denken aan mijn jeugd, toen ik deze heel eenvoudige, maar bijzonder leuke tekenfilmpjes op de Duitse TV keek. Oorspronkelijk werden ze in de jaren ’60 gemaakt voor de (toen nog) tsjecho- slowaakse televisie.

Zie ook: De avonturen van het molletje

Duitstalige fansite: Der kleine Maulwurf

Favoriet kerstlied

Jose Feliciano - Feliz NavidadHet loopt weer tegen Kerstmis en naast de meer of minder uitbundige kerstversieringen, hoort daar ook kerstmuziek bij…
Kerstliedjes hebben vaak een vrij traditionele of sentimentele inslag, maar er zijn ook vrolijke en blije bij…

Mijn favoriete kerstlied is Feliz Navidad van Josxc3xa9  Feliciano 

Waar veel kerstliederen een echt winterse zilver-witte klank hebben, heeft dit nummer een warme zomerse, zelfs tropische goud-gele klank, maar blijft het desondanks een echt kerstnummer!

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero axc3xb1o y Felicidad

I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart

Wat is jullie favoriete kerstlied…?