Terrorismebestrijding

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 bestaat er in de Westerse wereld angst voor terroristische aanslagen uit extreem islamitische hoek. Hoe rexc3xabel die angst is en hoe groot de kans op een meer of minder grote aanslag precies is, valt moeilijk goed in te schatten.

Maatregelen
De nationale overheden doen er sinds die tijd al het mogelijke aan om aanslagen te voorkomen en het terrorisme tegen te gaan (zie www.nctb.nl en www.crisis.nl). Ook in Nederland volgen de wetten en andere maatregelen in het kader van terrorisme- bestrijding elkaar in hoog tempo op. In veel gevallen gaan deze maatregelen behoorlijk ver: kunnen ze diep in iemands privxc3xa9-leven ingrijpen, worden diverse grondrechten beknot en krijgen politie en justitie er vergaande bevoegden bij.

Nodig?
Gezien het feit dat het werkelijke gevaar van terrorisme moeilijk is in te schatten, roepen deze anti-terrorismemaatregelen veel protest op: zijn ze echt nodig? worden er niet onnodig vrijheden beknot? krijgen politie en justitie niet teveel macht? enz…
Daar komt bij dat mede door deze maatregelen de indruk wordt gewekt dat het terrorisme voorlopig nog niet overwonnen is. Dat drukt de algehele stemming in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid en de economie toch al niet bijster groot is.

Overdreven?
Daarom kan, niet alleen op inhoudelijke en juridische gronden, maar ook op algemeen politieke xc3xa9n economische gronden, de vraag worden gesteld, of alle anti-terrorismemaatregelen wel zo effectief zijn en of ze niet te overdreven zijn. Aangezien de meeste maatregelen een tamelijk ruime marge kennen, die is ingegeven door de ongrijpbaarheid van het fenomeen, volgt daar haast automatisch uit dat ze inderdaad weinig effectief en wel overdreven zijn.

Meer?
Die conclusie roept een volgende vraag op, namelijk of er niet misschien meer achter zit… Nu ben ik de laatste die met de vaak zo populaire complottheorixc3xabn aan zal komen. Mijn indruk is dat er inderdaad meer achter de tamelijk sterk aangezette anti-terrorismemaatregelen zit, zij het niet een of ander complot, maar een dieper liggend proces, dat zich al langere tijd voordoet.

Afnemende invloed
Ik vermoed dat genoemde maatregelen passen in een breder kader van het vergroten van de overheidsinvloed in de samenleving. Niet zozeer om, zoals sommigen vrezen, een dictatuur te vestigen, maar om te ‘redden wat er te redden valt’.
De invloed van de overheid neemt de laatste decennia namelijk langzaam maar zeker af ten gunste van de economische machten, zoals het (internationale) bedrijfsleven. Daardoor heeft de overheid op steeds meer maatschappelijke gebieden, steeds minder invloed en dat terwijl de kiezer steeds mondiger wordt en steeds meer eisen aan de overheid stelt.

Mooie gelegenheid?
Nu de laatste jaren terrorismebestrijding nodig is geworden, is dat voor de overheid een mooie taak om ter hand te nemen, zowel uit echte noodzaak, alsook om daarmee weer wat meer invloed op de samenleving te krijgen.
Velen zullen dan misschien denken: als veel van die maatregelen niet echt per sxc3xa9 nodig zijn, dan maar liever niet. Maar men moet zich daarbij (in het algemeen gesproken) wel realiseren, dat hoe minder invloed de overheid heeft, hoe minder de burgers ook van haar kunnen en mogen verlangen en verwachten…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s