Discriminatie…?

Gisteren heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de SGP als politieke partij geen subsidie van de overheid meer mag ontvangen omdat deze partij vrouwen niet als volwaardig lid toelaat. Dit zou volgens de rechtbank in strijd zijn met het VN-Vrouwenverdrag.

Vraag
De vraag die dit oordeel oproept is wat zo’n rechter, het Clara Wichmann Instituut (die het proces heeft aangespannen) en hun symphatisanten eigenlijk bezielt… Goed beschouwd lijkt dit alles namelijk eerder een kruistocht om andersdenkenden en met name de meer consequente christenen (nog verder) weg te werken uit het publieke domein, dan dat er werkelijk iets ernstigs aan de hand is.

Schade?
Het basisprincipe van onze liberale samenleving is immers dat alles mag, zolang je een ander maar geen schade berokkent. En berokkent de SGP anderen schade met hun verbod op vrouwen als partijlid? Of, om een ander voorbeeld te nemen, berokkent de RKK anderen schade met hun verbod op vrouwen als priester? Of berokkenen Moslims anderen schade met hun andere visie op vrouwen e.d.?

Buitenstaanders
Strikt genomen niet… de enigen die benadeeld zouden kunnen zijn, zijn de (in deze voorbeelden) betrokken vrouwen zelf. Zij zijn de enigen die zich eventueel benadeeld kunnen voelen en eventueel stappen daartegen kunnen ondernemen. Anderen, en met name niet-gelovigen, hebben met deze zaken weinig of niets te maken, temeer zij vaak het liefst ook helemaal niets (meer) met deze religies en instituten te maken willen hebben (een uitzondering vormt de overheid, die mag optreden als er sprake is van strafbare feiten).

Vrijheid
Exc3xa9n van de belangrijkste verworvenheden van de huidige open en vrije samenleving, zoals die door de moderne rechtsstaat wordt beschermd, is dat iedereen zich met anderen mag verenigen zoals zij dat zelf willen en zonder enige inhoudelijke inmenging van anderen te hoeven dulden.
De enige uitzondering daarop is dat aan anderen geen aantoonbare schade wordt berokkend. Louter de uitsluiting van bepaalde mensen of groepen van mensen is daarvoor niet voldoende, want xc3xa9xc3xa9n van de kenmerken van een vrije samenleving is namelijk dat je nergens verplicht lid van hoeft te zijn en dat je net zo vrij bent om ergens lid van te worden, als om er weer uit te stappen.

Alternatieven
Daardoor zijn er alternatieven of kunnen die geschapen worden, en (alleen) als er alternatieven zijn, dan zijn er keuzemogelijkheden en is er vrijheid!
In het geval van de SGP, hebben vrouwen die daar niet toegelaten worden, de mogelijkheid zich bij een andere partij aan te sluiten of zelf een eigen partij op te richten. Bij verkiezingen zal dan blijken hoe de mening van de burgers hierover is…

Eisen
Aan politieke partijen zouden alleen formele eisen gesteld mogen worden, d.w.z. dat elke partij aan het democratisch proces mag meedoen als ze de regels van het democratische spel onderschrijven – niet meer en niet minder!
Dat betekent dat er dus geen inhoudelijke eisen aan het partijprogramma of de interne regels gesteld zouden mogen worden. Want als de overheid zou gaan bepalen wat de politieke partijen wel en niet mogen voorstaan, dan gaan we richting een dictatuur…

Exc3xa9n voor allen
De overheid in de zin van de wetgevende en de uitvoerende macht is er voor ons allemaal, voor al haar onderdanen en al haar burgers, ongeacht van welke geloofs- of levensovertuiging zij ook mogen zijn.
De afzonderlijke politieke partijen zijn er niet voor ons allemaal (hoewel ze dat wel vaak beweren), maar juist voor een deel van ons. Zij vertegenwoordigen de belangen en de standpunten van specifieke groepen, klassen en lagen van de samenleving.
En precies dat is ook de meerwaarde van een democratie: dat er partijen zijn die vrijelijk standpunten mogen en kunnen uitdragen ook als niet iedereen het er mee eens is!

A Queer Eye

Vanavond was op RTL5 de eerste aflevering van het programma ‘Heren maken de man‘, dat oorspronkelijk een Amerikaans programma is, onder de overigens veel leuker klinkende titel ‘Queer Eye For The Straight Guy’.

In dit lifestyleprogramma gaan telkens vijf goedgeklede homoseksuele ‘heren’ xc3xa9xc3xa9n slechtgeklede heteroseksuele man, zijn kleding en zijn woning restylen. Dit team, ‘The Fab Five’, doet er alles aan om de heteroseksuele man iets bij te leren. Ze geven niet alleen kledingadvies, maar ook tips over haarstylingproducten en andere need to knows binnen de modewereld, aldus de website van RTL5.

The Fab FiveDe eerste aflevering was erg leuk: prachtig te zien hoe de zich als stereotype homo’s gedragende stylisten een eveneens stereotype heteroman onder handen nemen en van een slecht in z’n vel zittende ‘ongelikte beer’ met een woning die eruit ziet als een ‘rovershol’, een zelfverzekerde en aantrekkelijk uitziende vlotte man met een modern ingerichte flat te maken!

Hoewel dit concept uitgaat van alle bekende clichxc3xa9’s en vooroordelen over zowel homo- als heteroseksuele mannen en deze ook bevestigt, vind ik het toch een positief programma omdat het laat zien hoe ‘rare’ homo’s een zogenaamd ‘normale’ hetero heel wat te bieden hebben, waar de hetero ook in ‘zijn wereld’ een stuk verder mee komt.

Daarom niet alleen leuk, maar ondanks en misschien wel dankzij de clichxc3xa9’s, ook goed voor de acceptatie van homo’s en voor henzelf iets om toch wel een klein beetje trots op te zijn!

Links
Voor meer info en foto’s: www.bravotv.com
Voor links: www.sirlinksalot.net

Dislikes

Na een uitgebreide lijst van ‘Likes‘, nu dan voor de volledigheid ook maar een lijstje van ‘Dislikes’:

– Kou
– Regen
– Eieren
– Pinda’s
– Hardrock
– Betweters
– Gelijkheid
– Betutteling
– Calvinisme
Homohuwelijk
– Inconsistentie
Spellingsregels
Woordenboeken
– Spellingscontrole
– Verkeersdrempels
– Belastingontduiking
– Eerlijkheid als dekmantel
– Ayaan Hirsi Magan alias Ali
– Turkije in de Europese Unie
– Anglo-Amerikaanse filosofie
– Onnodig gebruik van afkortingen
– Gierigheid en onnodige zuinigheid
– Mensen op hun uiterlijk beoordelen
– Lelijke en vloekende kleurcombinaties
Praatjesmakers met Jochem van Gelder
– Elitaire minachting voor het gewone (volk)
– Zinloos geluid en nodeloos luidruchtige mensen
– Grauwe, fletse, vale en sombere kleuren en dito kleding

'De Stad als Podium'

Vandaag, bij heerlijk zomerweer, naar “De Stad als Podium” op de Grote Markt in Haarlem geweest. Dit gratis open-air festival is de Haarlemse versie van wat in Amsterdam de Uitmarkt is: de opening van het culturele seizoen.

Diverse leuke optredens gezien, o.m. van het Holland Symfonia orkest met Maarten van Roozendaal (indrukwekkend) en Lucretia van der Vloot (mooi) als solo-zangers en de Spaanse band Cheb Balowski (lekker).

straatoptreden tijdens De Stad als PodiumHet optreden van de mij zeer warm aanbevolen Belgische zanger Gabriel Rios werd echter wegens vertraging van het programma afgelast… De eveneens populaire Belgische groep Millionaire was echter niet geheel mijn smaak: iets te harde, d.w.z. onverstaanbare, rock…

Merkwaardig genoeg werd het pas bij dit optreden echt druk, maar veel applaus was er niet voor. Hoe het volgende en laatste optreden die avond, van The Sheer, werd ontvangen weet ik niet, want aangezien ik hen al op het Artquake-festival had gezien en ook niet echt van mijn smaak had bevonden, ben ik voordien weggegaan.

Sentimental Journey

Vandaag was het weer mooi weer en dat heb ik benut voor een ‘sentimental journey’… ben naar de zuidelijke ingang van de Kennemerduinen gefietst (tegenwoordig onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland), waar ik vroeger, inmiddels al zo’n 20 jaar geleden, met mijn vader en mijn toen nog kleine broertje heel vaak ben wezen lopen, fietsen en spelen.

Dit was de eerste keer dat ik na al die tijd weer daar was en toch leek, of beter gezegd was er bijna niets veranderd. Ik herkende heel veel plekken waar we vroeger geweest waren, niet alleen aan specifieke bomen of open plekken, maar ook aan de sfeer, die in elk deel van de duinen anders is. Ook de kleine kiosk bij de ingang was nog net als vroeger. Alleen het meertje herkende ik niet direct, maar dat komt omdat dat er ook anders uitziet dan vroeger door een wisselende waterspiegel.

Regenboogvlaggen

Thomas Mxc3xbcntzer
De oudst bekende regenboogvlag is die van de beweging onder leiding van Thomas Mxc3xbcntzer, die in het kader van de vroeg-16e eeuwse Duitse Boerenoorlogen streed voor een door een al te radicale interpretatie van het Evangelie gexc3xafnspireerde sociaal-politieke omwenteling. Zoals nagenoeg alle opstandige groeperingen uit deze woelige tijd, werd ook aan deze beweging bloedig een einde gemaakt.

De Gay Pridevlag
De meest bekende regenboogvlag is zonder twijfel die van de internationale homo- en lesbische beweging. Deze vlag werd in 1978 ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker en moest de trots en de verscheidenheid van deze beweging uitdrukken.
Aanvankelijk had deze vlag acht banen, toen zeven en nu zijn het er zes, met van boven naar beneden de volgende kleuren: rood, oranje, geel groen, blauw en violet.
Deze vlag is als symbool voor de homo-beweging in de plaats gekomen van de roze driehoek, die homoseksuelen moesten dragen toen zij door de Nazi’s in concentratiekampen werden opgesloten. Na de oorlog hield men deze driehoek als een soort geuzensymbool aan, maar werd eind jaren ’70 door de regenboogvlag vervangen, waarmee o.m. tot uitdrukking werd gebracht dat de tijd van onderdrukking voorbij was.

De Vredesvlag
Een andere regenboogvlag is de vlag van de Italiaanse vredesbeweging, die sinds de protesten tegen de tweede Irakoorlog in 2003 in heel Europa symbool van de vredesbeweging is geworden. Deze vlag heeft 7 banen, met van boven naar beneden achtereenvolgens: blauw, blauwgroen, lichtblauw, lichtgroen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters het woord ‘PACE’, danwel het woord voor vrede in een andere taal.
De regenboog als teken voor vrede gaat waarschijnlijk terug op het Bijbelse verhaal van Noach, die samen met zijn gezin en de dieren de zondvloed overleefde en toen het verwoestende water zich terugtrok, de regenboog zag als goddelijk teken dat alles weer goed was (Genesis 9). Ook het aantal gekleurde banen van deze vlag, nl. zeven, is een getal dat in de Bijbel symbool staat voor goed en volmaakt.

Andere vlaggen
Een regenboogvlag werd ook gevoerd door het oude Inkarijk in Zuid-Amerika en de Joodse autonome regio in Rusland, alsmede de natuurbeschermings- organisatie Greenpeace hebben een regenboog in hun vlag.

Links
Opvallend is dat reeds de oudste regenboogvlag en ook alle latere regenboogvlaggen horen bij bewegingen die links in het politieke spectrum staan. De veelkleurigheid van de regenboog kan ook bijna niet anders dan symbool staan voor verscheidenheid en dan is het een kleine stap naar het idee van gelijke rechten voor een ieder, hoe verschillend ook (van straatarme boeren in de 16e tot gediscrimineerde homo’s in de 20e eeuw). Dat idee is altijd al bedreigend geweest voor de bestaande en gevestigde orde, die tegenwoordig als ‘rechts’ te boek staat.

Links
Wikipedia-artikelen in het: NederlandsDuitsEngels
Zie ook: Das bunte Symbol der Community

Regenboogkleuren

Gisteren schreef ik al dat ik erg van mooie kleuren houd en wat is er voor een kleurenliefhebber nou mooier dan de regenboog, waarin alle kleuren in al hun natuurlijke schoonheid te zien zijn?!

Sinds ik me kan herinneren ben ik dan ook al gefascineerd door de regenboog en door alles wat maar regenboogkleuren heeft.
Zoals elk kind hoopte ik altijd na een regenbui een regenboog te kunnen zien, maar dat deed zich helaas maar zelden voor. Al heel vroeg werd ik ook al geintrigeerd door hoe een glazen prisma het gewone ‘witte’ licht in prachtige intense regenboogkleuren kon splitsen.

Ook vond ik als kind speelgoed in regenboogkleuren prachtig, zoals de ‘Troetelberen’ en de ‘My Little Pony’s’. Maar omdat dat eigenlijk meisjesspeelgoed was, durfde ik daar niet voor uit te komen. Omdat veel en felle kleuren over het algemeen als kinderachtig en meisjesachtig gelden, raakte de regenboog bij mij al gauw op de achtergrond. En toen ik wat later ontdekte dat de homobeweging een vlag in regenboogkleuren had, werd de regenboog helemaal een taboe, want daarmee wilde je natuurlijk niet geassocieerd worden!

Overigens blijkt dat taboe ook uit diverse bedrijfslogo’s waarin veel kleuren voorkomen, maar dan steeds niet in de precieze ‘regenboogvolgorde’, maar net even anders. Zie bijvoorbeeld de logo’s van Microsoft Windows, Google en Fortis Bank, met Kettler als positieve uitzondering!

Desondanks is de regenboog nooit helemaal uit mijn zicht verdwenen, met name omdat de kleuren waar ik van houd en de universaliteit, de eenheid in verscheidenheid die ik voorsta, nergens mooier door worden uitgedrukt dan door de kleuren van de regenboog die samen het licht van de zon en van de dag vormen!

Mooie Kleuren

Voor mij zijn kleuren erg belangrijk: kleuren maken de vaak veel te grauwe wereld fleuriger en ook mooier, tenminste als het mooie kleuren en kleurcombinaties zijn… want dat laatste is helaas niet vanzelfsprekend…

Voor wat (in onze cultuur) goede kleurcombinaties zijn is naar mijn mening de Middeleeuwse kleurenleer, die ook voor de heraldiek (wapenkunde) geldt, nog altijd de beste leidraad.

Deze leer maakt onderscheid tussen kleuren (primair: rood, blauw, groen) en metalen (zilver of wit, goud of geel). Hoofdregel is dat steeds een kleur met een metaal gecombineerd moet worden en dus geen kleur bij kleur of metaal bij metaal. Zwart geldt noch als kleur noch als metaal en kan waar nodig met beiden gecombineerd worden.

Rood en wit, blauw en geel zijn dus goede (en mooie) combinaties, maar rood en groen en geel en wit dus niet. In de praktijk zie je dan ook dat heel veel wapens, logo’s e.d. de kleuren rood en wit of blauw en wit hebben.
Rood en geel komt iets minder voor, maar dat is omdat deze combinatie zo krachtig is: het zijn van oudsher de meest koninklijke en verheven kleuren: geel voor goud en puurheid; rood voor vuur, bloed en liefde.

Deze Middeleeuwse regel kan echter ook nuttig zijn als zij niet strikt wordt of kan worden toegepast. Wanneer bijv. zuiver rood en blauw gecombineerd worden, dan stoten die kleuren elkaar min of meer af.
Dat kan ondervangen worden door bijv. het rood met het metaal wit te vermengen tot roze. Maar ook kunnen geel en rood met elkaar worden vermengd tot oranje, wat zich leent om bijv. met blauw te combineren.

Er is xc3xa9xc3xa9n combinatie die volgens de kleurenleer weliswaar zou mogen, maar die toch geen mooi resultaat oplevert, namelijk geel en groen. Die combinatie vloekt dermate, dat die in de Middeleeuwen zelfs als duivels gold. Een aardig boekje over dit onderwerp is geschreven door prof. Herman Pleij, met als titel: ‘Kleuren van de Middeleeuwen’ (uitg. Aramith, 1994).

Mijn eigen lievelingskleur is vanoudsher groen en mijn favoriete kleurcombinaties zijn blauw-roze en zwart-(goud)geel (zoals te zien is aan het design van dit weblog).

Zie ook op wikipedia: Kleur