Open Monumentendag

De Open Monumentendag had dit jaar als thema ‘Religieus erfgoed’.

Ik ben mede daarom naar de Grote of (voormalige) Sint Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem geweest, die voor deze gelegenheid bij uitzondering ook eens op zondag open was voor bezoekers…

Een zeer fraai gotisch bouwwerk, maar helaas zijn van de mooiste schatten en schilderingen nog slechts restanten bewaard gebleven. Het grootste deel is er tijdens de Reformatie door de Protestanten uitgesloopt c.q. overgeschilderd. Gelukkig zijn de rijke muurschilderingen sinds kort weer zichtbaar gemaakt en geven ze een indruk van hoe kleurrijk de nu zo witte kerk vroeger geweest moet zijn.

Het interieur van de Grote of Sint Bavokerk met zicht op het beroemde Mxc3xbcllerorgelIronisch vind ik altijd de protestantse inrichting van zulke voormalige katholieke kerken: in plaats van de heiligenbeelden en schilderijen met heiligen en bijbelse of vrome taferelen, hangen nu de muren vol met grote lijsten met daarop de namen van alle predikanten, ouderlingen, diakenen en wat dies meer zij, aangevuld met de wapenschilden van de belangrijkste stedelijke regenten… Van het hemelse naar het aardse dus…

Haast belachelijk was dat in de voormalige Maria-kapel, ontdaan van elk religieus object, en zomaar op een hoek een bak stond waar in rode glazen houdertjes waxinelichtjes konden worden opgestoken, net zoals katholieken dat doen als teken van hun gebed bij een mariabeeld, maar hier dus in een kerk, die nu in handen is van een religie die nooit iets van Mariaverering en zulke in hun ogen ‘heidense’ praktijken moest weten…!

Volgens de folders zou de kerk tot 17.00 geopend zijn, maar kleinzielig als Nederlanders in het algemeen en Protestanten in het bijzonder zich ook nu weer toonden, werden we al om 16.10 de kerk uitgejaagd, omdat er kennelijk iets ging plaatsvinden waar geen derden bij aanwezig konden/mochten zijn…

Dagje Rotterdam

Met de trein naar Rotterdam geweest, maar door werkzaamheden aan het spoor moest ik omrijden via Amsterdam-Sloterdijk, waardoor de rit nog langer duurde dan die normaal al duurt (een uur).

Station Amsterdam-Sloterdijk met zijn nog altijd fraaie kleuren en lijnenHet was broeierig warm, maar gelukkig bleef het voorspelde onweer en dito buien op xc3xa9xc3xa9ntje na uit en bleef het voor de rest van de avond heerlijk warm.

Diverse foto’s genomen van enkele mooie en/of indrukwekkende gebouwen, natuurlijk ook van de Erasmusbrug en van de ‘skyline’ van de stad.
Vervolgens wat gegeten bij eetcafxc3xa9 Zen (een Chineze zaak, maar met Europese kaart) op het terras met een mooi uitzicht op de Leuvehaven.

De Leuvehaven gezien vanaf het terras van eetcafxc3xa9 ZenTenslotte nog naar cafxc3xa9 De Regenboog gegaan, omdat ik aan de nieuwe barman daar had beloofd er zeker eens langs te komen. Niet alleen vanwege de naam, maar ook vanwege de vele glitters en lichtjes echt iets voor mij als ‘regenboog’-liefhebber -> Meer fotowzzz!

Amazing

Iemand attendeerde mij op onderstaande afbeelding…

…waarin alle cirkels lijken te draaien, maar als je ze stuk voor stuk bekijkt, toch echt stilstaan…!

Discriminatie…?

Gisteren heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de SGP als politieke partij geen subsidie van de overheid meer mag ontvangen omdat deze partij vrouwen niet als volwaardig lid toelaat. Dit zou volgens de rechtbank in strijd zijn met het VN-Vrouwenverdrag.

Vraag
De vraag die dit oordeel oproept is wat zo’n rechter, het Clara Wichmann Instituut (die het proces heeft aangespannen) en hun symphatisanten eigenlijk bezielt… Goed beschouwd lijkt dit alles namelijk eerder een kruistocht om andersdenkenden en met name de meer consequente christenen (nog verder) weg te werken uit het publieke domein, dan dat er werkelijk iets ernstigs aan de hand is.

Schade?
Het basisprincipe van onze liberale samenleving is immers dat alles mag, zolang je een ander maar geen schade berokkent. En berokkent de SGP anderen schade met hun verbod op vrouwen als partijlid? Of, om een ander voorbeeld te nemen, berokkent de RKK anderen schade met hun verbod op vrouwen als priester? Of berokkenen Moslims anderen schade met hun andere visie op vrouwen e.d.?

Buitenstaanders
Strikt genomen niet… de enigen die benadeeld zouden kunnen zijn, zijn de (in deze voorbeelden) betrokken vrouwen zelf. Zij zijn de enigen die zich eventueel benadeeld kunnen voelen en eventueel stappen daartegen kunnen ondernemen. Anderen, en met name niet-gelovigen, hebben met deze zaken weinig of niets te maken, temeer zij vaak het liefst ook helemaal niets (meer) met deze religies en instituten te maken willen hebben (een uitzondering vormt de overheid, die mag optreden als er sprake is van strafbare feiten).

Vrijheid
Exc3xa9n van de belangrijkste verworvenheden van de huidige open en vrije samenleving, zoals die door de moderne rechtsstaat wordt beschermd, is dat iedereen zich met anderen mag verenigen zoals zij dat zelf willen en zonder enige inhoudelijke inmenging van anderen te hoeven dulden.
De enige uitzondering daarop is dat aan anderen geen aantoonbare schade wordt berokkend. Louter de uitsluiting van bepaalde mensen of groepen van mensen is daarvoor niet voldoende, want xc3xa9xc3xa9n van de kenmerken van een vrije samenleving is namelijk dat je nergens verplicht lid van hoeft te zijn en dat je net zo vrij bent om ergens lid van te worden, als om er weer uit te stappen.

Alternatieven
Daardoor zijn er alternatieven of kunnen die geschapen worden, en (alleen) als er alternatieven zijn, dan zijn er keuzemogelijkheden en is er vrijheid!
In het geval van de SGP, hebben vrouwen die daar niet toegelaten worden, de mogelijkheid zich bij een andere partij aan te sluiten of zelf een eigen partij op te richten. Bij verkiezingen zal dan blijken hoe de mening van de burgers hierover is…

Eisen
Aan politieke partijen zouden alleen formele eisen gesteld mogen worden, d.w.z. dat elke partij aan het democratisch proces mag meedoen als ze de regels van het democratische spel onderschrijven – niet meer en niet minder!
Dat betekent dat er dus geen inhoudelijke eisen aan het partijprogramma of de interne regels gesteld zouden mogen worden. Want als de overheid zou gaan bepalen wat de politieke partijen wel en niet mogen voorstaan, dan gaan we richting een dictatuur…

Exc3xa9n voor allen
De overheid in de zin van de wetgevende en de uitvoerende macht is er voor ons allemaal, voor al haar onderdanen en al haar burgers, ongeacht van welke geloofs- of levensovertuiging zij ook mogen zijn.
De afzonderlijke politieke partijen zijn er niet voor ons allemaal (hoewel ze dat wel vaak beweren), maar juist voor een deel van ons. Zij vertegenwoordigen de belangen en de standpunten van specifieke groepen, klassen en lagen van de samenleving.
En precies dat is ook de meerwaarde van een democratie: dat er partijen zijn die vrijelijk standpunten mogen en kunnen uitdragen ook als niet iedereen het er mee eens is!

A Queer Eye

Vanavond was op RTL5 de eerste aflevering van het programma ‘Heren maken de man‘, dat oorspronkelijk een Amerikaans programma is, onder de overigens veel leuker klinkende titel ‘Queer Eye For The Straight Guy’.

In dit lifestyleprogramma gaan telkens vijf goedgeklede homoseksuele ‘heren’ xc3xa9xc3xa9n slechtgeklede heteroseksuele man, zijn kleding en zijn woning restylen. Dit team, ‘The Fab Five’, doet er alles aan om de heteroseksuele man iets bij te leren. Ze geven niet alleen kledingadvies, maar ook tips over haarstylingproducten en andere need to knows binnen de modewereld, aldus de website van RTL5.

The Fab FiveDe eerste aflevering was erg leuk: prachtig te zien hoe de zich als stereotype homo’s gedragende stylisten een eveneens stereotype heteroman onder handen nemen en van een slecht in z’n vel zittende ‘ongelikte beer’ met een woning die eruit ziet als een ‘rovershol’, een zelfverzekerde en aantrekkelijk uitziende vlotte man met een modern ingerichte flat te maken!

Hoewel dit concept uitgaat van alle bekende clichxc3xa9’s en vooroordelen over zowel homo- als heteroseksuele mannen en deze ook bevestigt, vind ik het toch een positief programma omdat het laat zien hoe ‘rare’ homo’s een zogenaamd ‘normale’ hetero heel wat te bieden hebben, waar de hetero ook in ‘zijn wereld’ een stuk verder mee komt.

Daarom niet alleen leuk, maar ondanks en misschien wel dankzij de clichxc3xa9’s, ook goed voor de acceptatie van homo’s en voor henzelf iets om toch wel een klein beetje trots op te zijn!

Links
Voor meer info en foto’s: www.bravotv.com
Voor links: www.sirlinksalot.net

Dislikes

Na een uitgebreide lijst van ‘Likes‘, nu dan voor de volledigheid ook maar een lijstje van ‘Dislikes’:

– Kou
– Regen
– Eieren
– Pinda’s
– Hardrock
– Betweters
– Gelijkheid
– Betutteling
– Calvinisme
Homohuwelijk
– Inconsistentie
Spellingsregels
Woordenboeken
– Spellingscontrole
– Verkeersdrempels
– Belastingontduiking
– Eerlijkheid als dekmantel
– Ayaan Hirsi Magan alias Ali
– Turkije in de Europese Unie
– Anglo-Amerikaanse filosofie
– Onnodig gebruik van afkortingen
– Gierigheid en onnodige zuinigheid
– Mensen op hun uiterlijk beoordelen
– Lelijke en vloekende kleurcombinaties
Praatjesmakers met Jochem van Gelder
– Elitaire minachting voor het gewone (volk)
– Zinloos geluid en nodeloos luidruchtige mensen
– Grauwe, fletse, vale en sombere kleuren en dito kleding

'De Stad als Podium'

Vandaag, bij heerlijk zomerweer, naar “De Stad als Podium” op de Grote Markt in Haarlem geweest. Dit gratis open-air festival is de Haarlemse versie van wat in Amsterdam de Uitmarkt is: de opening van het culturele seizoen.

Diverse leuke optredens gezien, o.m. van het Holland Symfonia orkest met Maarten van Roozendaal (indrukwekkend) en Lucretia van der Vloot (mooi) als solo-zangers en de Spaanse band Cheb Balowski (lekker).

straatoptreden tijdens De Stad als PodiumHet optreden van de mij zeer warm aanbevolen Belgische zanger Gabriel Rios werd echter wegens vertraging van het programma afgelast… De eveneens populaire Belgische groep Millionaire was echter niet geheel mijn smaak: iets te harde, d.w.z. onverstaanbare, rock…

Merkwaardig genoeg werd het pas bij dit optreden echt druk, maar veel applaus was er niet voor. Hoe het volgende en laatste optreden die avond, van The Sheer, werd ontvangen weet ik niet, want aangezien ik hen al op het Artquake-festival had gezien en ook niet echt van mijn smaak had bevonden, ben ik voordien weggegaan.