Discriminatie…?

Gisteren heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de SGP als politieke partij geen subsidie van de overheid meer mag ontvangen omdat deze partij vrouwen niet als volwaardig lid toelaat. Dit zou volgens de rechtbank in strijd zijn met het VN-Vrouwenverdrag.

Vraag
De vraag die dit oordeel oproept is wat zo’n rechter, het Clara Wichmann Instituut (die het proces heeft aangespannen) en hun symphatisanten eigenlijk bezielt… Goed beschouwd lijkt dit alles namelijk eerder een kruistocht om andersdenkenden en met name de meer consequente christenen (nog verder) weg te werken uit het publieke domein, dan dat er werkelijk iets ernstigs aan de hand is.

Schade?
Het basisprincipe van onze liberale samenleving is immers dat alles mag, zolang je een ander maar geen schade berokkent. En berokkent de SGP anderen schade met hun verbod op vrouwen als partijlid? Of, om een ander voorbeeld te nemen, berokkent de RKK anderen schade met hun verbod op vrouwen als priester? Of berokkenen Moslims anderen schade met hun andere visie op vrouwen e.d.?

Buitenstaanders
Strikt genomen niet… de enigen die benadeeld zouden kunnen zijn, zijn de (in deze voorbeelden) betrokken vrouwen zelf. Zij zijn de enigen die zich eventueel benadeeld kunnen voelen en eventueel stappen daartegen kunnen ondernemen. Anderen, en met name niet-gelovigen, hebben met deze zaken weinig of niets te maken, temeer zij vaak het liefst ook helemaal niets (meer) met deze religies en instituten te maken willen hebben (een uitzondering vormt de overheid, die mag optreden als er sprake is van strafbare feiten).

Vrijheid
Exc3xa9n van de belangrijkste verworvenheden van de huidige open en vrije samenleving, zoals die door de moderne rechtsstaat wordt beschermd, is dat iedereen zich met anderen mag verenigen zoals zij dat zelf willen en zonder enige inhoudelijke inmenging van anderen te hoeven dulden.
De enige uitzondering daarop is dat aan anderen geen aantoonbare schade wordt berokkend. Louter de uitsluiting van bepaalde mensen of groepen van mensen is daarvoor niet voldoende, want xc3xa9xc3xa9n van de kenmerken van een vrije samenleving is namelijk dat je nergens verplicht lid van hoeft te zijn en dat je net zo vrij bent om ergens lid van te worden, als om er weer uit te stappen.

Alternatieven
Daardoor zijn er alternatieven of kunnen die geschapen worden, en (alleen) als er alternatieven zijn, dan zijn er keuzemogelijkheden en is er vrijheid!
In het geval van de SGP, hebben vrouwen die daar niet toegelaten worden, de mogelijkheid zich bij een andere partij aan te sluiten of zelf een eigen partij op te richten. Bij verkiezingen zal dan blijken hoe de mening van de burgers hierover is…

Eisen
Aan politieke partijen zouden alleen formele eisen gesteld mogen worden, d.w.z. dat elke partij aan het democratisch proces mag meedoen als ze de regels van het democratische spel onderschrijven – niet meer en niet minder!
Dat betekent dat er dus geen inhoudelijke eisen aan het partijprogramma of de interne regels gesteld zouden mogen worden. Want als de overheid zou gaan bepalen wat de politieke partijen wel en niet mogen voorstaan, dan gaan we richting een dictatuur…

Exc3xa9n voor allen
De overheid in de zin van de wetgevende en de uitvoerende macht is er voor ons allemaal, voor al haar onderdanen en al haar burgers, ongeacht van welke geloofs- of levensovertuiging zij ook mogen zijn.
De afzonderlijke politieke partijen zijn er niet voor ons allemaal (hoewel ze dat wel vaak beweren), maar juist voor een deel van ons. Zij vertegenwoordigen de belangen en de standpunten van specifieke groepen, klassen en lagen van de samenleving.
En precies dat is ook de meerwaarde van een democratie: dat er partijen zijn die vrijelijk standpunten mogen en kunnen uitdragen ook als niet iedereen het er mee eens is!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s